Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Korona ja globaali talous

Korona ja globaali talous

Korona ja talous näkymät 1jpg

- MAAPALLOON KOHDISTUU ASTROLOGISESTI TYLYT JA RAVISTELEVAT ASETELMAT, TÄSSÄ PIILEE KUITENKIN MAHDOLLISUUS.


Julkaisin tämän samannimisen artikkelin 16.3. ja eilen 3.4. huomasin sivujen kadonneen!? No, julkaisenpa uudelleen, pienillä kiehtovilla ajankohtaisilla lisäyksillä.


Ihmiskunnalla on mahdollisuus puhdistautua negatiivisista voimista varsinkin vuonna 2020, jonka viesti on yksilö tasolla: Itsenäistyminen!Korona ja talous näkymät 1jpg

Tiivistetty tulkinta:

Muutosta luovat astrologinen Kauris – Vesimies ja Oinas – Härkä ts. eläinradan loppu- ja alkupää merkkien painotus.
Uutta syntyy kun vanhat auktoriteettiset rakenteet, arvot, opit ja rahan valta murenee ja yhteiset resurssit tulevat itsenäisten yksilöiden kautta keskiöön, etsien uusia teitä kokemusperäisen tiedon ilmaisussa ja yksilöiden koskemattomuus korostuvat.
Auktoriteetti – sanan merkitys selkiytyy: asian alkuun saattaja!
Ylipäänsä me kaikki olemme oman elämämme auktoriteetteja omien asioiden alkuunpanijoina.
Auktoriteetti on vahvasti keskiössä pääsiäisen sanomassa, varsinkin vuonna 2020.

 
Elämme astrologisesti merkittäviä aikoja, kun vuosisatoja kestänyt polaarisuus kuten poliittiset laidat säilytettävinä asetelmina ovat nyt taitekohdassa.
Näyttäisi että koronavirus lisää uteliaisuutta joka johtaa parempaan oman elämän hallintaan. Ajoittain näyttää että hallitsemme tilanteita ja olosuhteita, ja unohdamme, ettei mikään ole pysyvää vaan kaikki muuttuu, uudistuu ja jalostuu.

Kauris, joka ilmenee aina konkreettisena, on vahvasti painottunut 2008–2024 välillä monin eri tavoin, varsinkin Pluton osalta mutta myös Saturnus ja Jupiter vierailevat merkissä. Lisäksi on muita haasteellisia tekijöitä jotka nimenomaan haastavat Kauris rakenteet ja totutut auktoriteetit 2019–2021.
Konkreettisena on koronaviruksen pysäyttämä talous eräänlaisena harkinta aikana 15.11.2020 asti, joka kenties jatkuu maalikuuhun alkuun 2021 asti.

Olematta "uskovainen" ajankohdan sanoma toimii psykologisena anteeksiantona: omista ja muiden tekemistä virheistä. Kaikki ihmisen tekemät virheet tulisi nähdä yksilöllisenä kehitysvaiheen opettajana, koska todellisuus ja aika, ovat ainoat auktoriteetit. Se miten todellisuus tulkitaan, onkin jo toinen juttu. Pahinta on ulkoistaa epäselvät tuntemukset kertakäyttövälineiden tavoin erilaisille asiantuntija auktoriteeteille. Modernissa maailmassa asiantuntijat ovat päässeet hyvin syvälle ihmisen henkilökohtaisella alueella kuten ruoan, lääkinnän, lisääntymisen, lasten kasvatuksen ja muun uskonnollisen ja poliittisen koulutuksen alueilla.

Uusiutumiskykyämme rajoittaa mukavuus, aistinautinnot ja turvallisuuden tunne, ellei meissä ole yksilöllistä älyllistä uteliaisuutta elämän tarkoituksesta ennuste on todella huono, terveyden ja onnellisuuden kannalta.

Koko ihmiskunta on tällaisessa pattitilanteessa 2019–2020. Kauriin organisoiman umpikujan ratkaisuna on, Uranus Härässä sekä Eris ja Chiron Oinaassa, kaikki yhdessä haastavat yksilöiden rehellisen halun tulkinta omakohtaisesti globaali ja yksityinen tilanne.
Väärinkäsitysten aiheuttajana on käsitys, että valta ulkopuolellamme.
Jokainen ihminen on auktoriteetti omassa asiassa, oman elämänsä alkuunpanija, oman äidin ja isän jälkeen.

 

AIKA ON SYKLISTÄ
Ymmärtääksemme itseämme ja maailmaa, on käsitettävä, ettei aika etene nuolen tavoin suoraan, lineaarisesti, vaan se on kiertävää eli syklistä, jossa ajankohdat toistuvat. Ilman toistoa emme tajuaisi virheitä.
- Ymmärtääksemme nykyhetkeä ja sen globaaleja ongelmia on otettava perspektiiviä riittävän kauaksi. Kun Maapallo kulkee vuodessa Auringon ympäri, Mars noin kahdessa ja Jupiter 12 vuodessa, Saturnus 29, Chiron 50, Uranus 84, Pluto 248 vuodessa, lopuksi vielä Eris, jolla kestää 560 vuotta kulkea Auringon ympäri. Nämä mainitut planetaariset tekijät ovat monikerroksellisesti ratkaisevan tärkeässä roolissa vuonna 2020. 

Syklinen aika muovaa ihmistä, vahvistaa tietoisuutta, suurien kollektiivisten virtausten pyörteissä: Aurinkokuntamme ja sen sisäiset tekijät toistuvina vaiheina uusissa yhteyksissä ravistelevat irti vääristä sidoksista, kohti sisäistä yksilöllistä äidillistä autoritäärisyyttä. Tämän takia anteeksianto on se ”väline” korjata virheet. Toisin kuin ohikiitävässä ajassa, jossa ei ole paluuta, eikä mitään armoa, on vain tuomio. Ikäänkuin "tilanne" ei enää toistuisi.

Tajutaksemme nykytilanne on lähdettävä ajallisesti kaukaa, kohti keskustaa

 Eriksen vuosi on 560 meidän aurinkovuotta. Emme tajua lainkaan sen nostamien asioiden merkitystä meidän ajallisesta näkökulmasta. Myös tässä ajanjaksossa muutos lähtee aina yksilöistä, ei järjestelmästä.

- Kun Eris oli viimeksi samassa kohdassa Oinaan zodiakkivaihetta: Kolumbus lähti Intiaan, mutta päätyikin vapautta symbolisoivaan Amerikkaan vuonna 1492. Eriksen tilanne oli silloin toinen, se sai konkreettista tukea Saturnukselta, näiden hyvän keskinäisen astekulman vuoksi, jota ei tällä hetkelle ole saatavilla.
Myös tällä hetkellä koronaviruksen keskellä on mahdollisuus löytää Uusi Vapaa Maailma, hieman eri kautta, vaikkei se olekaan ulkoinen manner, vaan sisäinen taso. Jos on halua ylittää vanhat ulkoiset odotus-mantereensa jotka on itse valettuja, alistumalla ja tyytymällä muiden asettaman järjestelmän odotuksiin ja arvioihin.

Eris on yksityiskohtaisen muutoksen liikkeelle paneva voima Pluton radan takana. Vaikka Pluto on tarrannut kiinni näkymättömiin voimiin fysiikassa, biologiassa ja kemiassa hierarkisen rahavallan avulla. Se ei ole ikuinen organisaatio. Eris laittaa nyt Pluton kontrolloimat elämän, kuoleman ja uudestisyntyvät vastavoimat - uusiksi.
Eris, on universaali äiti-voiman eräs aspekti. Se seuraa aikansa syrjittynä poissuljettuna järjestelmää kunnes hävittää sen josta hänet tai hänen lapsensa, kaikki tyttäret ja pojat on suljettu pois. Eris ei siedä lastensa lokerointia sukupuolen, sosioekonomisen tai ideologisten näkemysten perustella. - Eriksen feminiininen tietoisuus ehtii pitkän vuotensa aikana sulautua täysin osaksi järjestelmää, uudistaen sitä, kunnes sen mitta on täysi: kuten nyt 2019–2020 kun Eris ja Pluto tekevät keskenään voimakasta jännitekulman.
Pluton kontrolloimat luonnonvarat, ja muut huomiota herättämättömät aineellisten resurssien kuten tieteellisten tutkimusten ja omistusten alueet ovat tuhoavaa rihmastoa jotka Eris katkaisee. Plutolle tyypillinen negatiivinen toiminta, kärsimys, itsetuhoinen elämän vastainen toiminta järjestelmän ja organismin sisällä, on heikentää elinolosuhteita sen itse tarkasti rajaamilla alueilla, jotka eivät näy aina ulospäin muille. Esimerkkinä miehiä syrjivä feminismi ja eri tasolla edelleen toimiva perinteinen patriarkaalinen valta, raha-järjestelmä, joka uhraa miljoonia lapsia ja nuoria naisia vuosittain. Tällaisten ääripäiden välissä on monenlaisia kehityssuuntia jossa uhrataan viattomia nuoria ja aikuisia ihmisiä.

 Myös Pluto tuhoaa ja kääntää asiat päälaelleen, sen upottavan vetovoiman avulla jota ei aina tunnista. Pluto luo hyväksyviä katseita, vaikka jäljellä on vain hatara piilotajuinen kangastus yhteenkuuluvuudesta, oppien, rituaalien ja omistusten muodossa luovuttuamme itsemääräämisoikeudesta omissa ihmissuhteissa ja terveysasioissa.
Euroopan Unioni direktiivit ovat käytävä kuljettaa paikallisasioista sopiminen globaalille tasolle, josta seuraa itsehallinnon täydellinen menetys, kykynä tajuta ja vaatia oikeutta ja päätäntävaltaa omaan ruumiin tai omien lasten asioissa. Pluto on ollut Kauriissa 2008 alkaen, ja toistanut itseään vuosien 1762–1778 tapahtumina toimien taustalla: manipuloiden, lisäämällä luonnollisestikin, kaksisuuntaisen valistuksen avulla vaikutusvaltaansa ja omistussuhteita. Jolla pohjustettiin Ranskan vallankumous, kuninkaiden vallan ja aatelisten rahojen menetys. Plutolla voidaan innostua myös sukupolvien ylittävistä sukutiloista ketjuista ja omistuksista.

 Seuraavana on Uranus/Vesimies nerouden ja hulluuden ilmentäjänä, koska se on irti lineaarisen ajan dualistisesta eilisestä ja huomisesta. Uranuksella on parhaimmillaan tie absoluuttiseen vapauteen. Uranus hallitsee kaikki tekniikat, olipa kyse manuaalisesta tai digitaalisesta toiminnasta. Vesimies haastaa henkilökohtaisen vapauden Härän merkissä 2018–2026. Mutta kun Saturnus on samaan aikaan Vesimiehessä 2020–2023, nyt vaaditaan globaalia langatonta kontrollia. Edellinen kierros 1935 -1942 Uranus/ Härässä, haastoi oman elämänhallinnan sotavuosina. Suomesta lähetettiin 80.000 omaa lapstamme muihin pohjoismaihin turvaan. Myös Saturnus oli tuolloin Härässä 1940–42 ja lasten lähettäminen nähtiin järkevänä.
Nykyisissä olosuhteissa Saturnuksen järkevyys, ilmenee Vesimiehessä, sen tekniikassa joka ei rajoitu vain tietotekniikkaan. Uranus/Vesimies teema on julkinen, avoin ja yhteinen voisimme päivittää ihmisoikeusjulistuksen nykyajan tarpeisiin! Koska Härkä on omistukset, on käsiteltävä Uranus Härkä vaihetta talouden vinkkelistä.

 

TALOUS ja URANUS
Elämme henkilökohtaisella tasolla todella uudistuvaa vaiheetta. Ja se, meneekö asiat hyvään vai huonoon suuntaa, riippuu ihmisten kyvystä päästä vanhasta tarpeettomasta hengettömästä elämän tavasta irti. Astrologinen painotus osuu halvaantuneiden ja jäykkien hallintamallien kuolleisiin ritualistisiin tapoihin ja niiden käytöntöihin.
Kyse on vuorenhuipulle pyrkivistä röyhkeistä ja egoistisista hahmoista jotka tavoittelevat materiaalisen maailman täydellistä hallintaa yhteisten luonnonvarojen osalta, me ihmiset mukaan lukien. Ankara taistelu Maailman hallinnasta käydään epäkypsien johtajien ja esimiesten eläimellisten vaistojen ja oppien asettamilla Saturnus säännöillä, sekä Pluton kehittämillä molekyylibiologiassa virus- ja bakteerituotannolla.


Epäterve kehityssuunta on kuitenkin päättymässä koronaviruksen ja pörssikurssien laskuna, vaikka tilanne olisikin tarkkaan suunniteltua, kuten Kauris -luonteelle sopii. Olipa kehityksen päämääränä Maailman ja organisaatioiden haltuunotto tai paremman oman elämän hallinta joustamattomilla säännöillä, tulee päättymään 2020–2024 välillä. Hyvän ja pahan taistelu, hengen ja aineen eli materiaalin hallinnasta, nousee nyt esille kypsymättömien ja ahneiden sielujen loputtomana voiton- ja mielihyvän tavoittelussa. Johon ryhmät pyrkivät ennakkolaskelmissa ja yksilöllisinä ehdollistumina, kuten tapahtuu toistuvissa rituaaleissa.
Tämä materialistinen umpikuja syntyy jäykkyydestä jota Kauris Saturnus -merkin negatiiviset piirteet ovat lujittaneet. Manipulatiiviset pakkotoistot paljastuvat myös tässä ajassa joita Pluto Kauriissa on lisännyt 2008 alkaen, ovat yhdessä Saturnuksen kanssa luoneet nämä vankilamaiset olosuhteet. Siksi parasta olisi käyttää korona-karanteenin tuoma aika, sisäisen yksilöllisen voiman ja vaikutusvallan tunnistamiseksi henkilökohtaisella tasolla.
Kauris miehityksen positiivinen puoli on nyt se, että on arvioitava rakenteita sääntöineen ja uhkakuvineen. Meidän henkinen velttous johtuu siitä että olemme ulkoistaneet oman paneutumisemme asioihin (satojen, ellei jopa tuhansien vuosien ajan). Nyt on viimeiset hetket lunastaa se takaisin. Ennenkuin Pluto siirtyy Vesimieheen 2023: On ryhdyttävä oman elämän auktoriteetiksi, joka ei ole lainkaan vaikeaa! Aurinkokunnan muut tekijät Kauris merkin lisäksi - Eriksen ja Chrionin - auttavat vapautumisessa vääristä auktoriteeteista, vaikka emme liikkuisi fyysisesti kotoamme mihinkään.
- Kun Saturnus siirtyi Vesimieheen 22.3.(- 1.7.2020), karanteeni astui voimaan josta seurasi langaton vapaus ja etäopiskelu ja etätyöskentely kotoa käsin. Vapaudenkäsite joutui konkreettisesti uudelleen arvioitavaksi. Talouden arviointi korostuu kun Saturnus palaa Kauriiseen 2.7.–17.12. väliseksi ajaksi, ennenkuin siirtyy seuraavaksi pariksi vuodeksi Vesimieheen 3/2023 asti.
- Kun Saturnus on Vesimiehessä (kuten nyt), kriittisyyden tulisi kohdistua vapauden yleisiin ja julkisiin käsitteisiin, asioissa jotka olemme ulkoistaneet, muiden auktoriteetti tahojen päätettäväksi?


Uranus sekoittaa aina pakan, ja nyt Härässä henkilökohtaiset tarpeet ja halut uudistuvat, nopeat oivallukset johtavat yllättäviin valintoihin ja irtiottoihin, henkilökohtaisen elämänlaadun alueella: kuinka paljon muut tahot ja auktoriteetit voivat arvioida yksilön elämälle tärkeitä valintoja ja päätöksiä: esimerkiksi terveellisillä ravintosuosituksilla sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueilla? Ja voisinko nauttimani ravinnon sisältämien lisäaineiden sijaan, alkaa itse tuottaa omaa ruokaa, muuttamalla vaikkapa maalle? Kuinka pitkälle on hyvä ulkoistaa oma päätäntävalta globaalille järjestelmälle, kuten sähköisiä palveluja tuottaville toimijoilla? Kenellä voisi olla enemmän tietoa minusta ja omasta hyvinvoinnistani, kuin minulla itselläni? 

Ajankohtaista on muistuttaa että osa Euroopan maista on jyrkästi kieltänyt puhelimen 4 -5G mikroaaltojen käyttöönoton niiden vahingollisesta vaikutukset ihmis- ja eläinsoluihin. Uranus Härkä teema jatkuu arvioidessamme keinotekoista ruoanlämmitystä mikroaaltouunissa jossa sen aallot lämmittävät nopeasti ruoan happimolekyylit, entä miten käy, ravitsevien proteiinien? Langaton tietoliikenne, lääketiede ja mikroaaltojen yhteisvaikutukset, ihmissoluihin joutuvat ankaran Saturnus arvioinnin kohteeksi 22.3.–2.7.2020 ja toisen kerran alkaen 18.12.2020 maaliskuuhun 2023 asti. Uranus viipyy Härässä 2026 asti.

Härkä on matriarkaalinen merkki joka tekee aina tinkimättömästi itse omakohtaiset arviot oman kehosta, sen sietokyvystä ja hyvinvoinnista, ravinnon ja terveyden alueilla. Yleinen karanteeni omassa kodissa sopii Härille hyvin, ja vapaus löytyy internet kautta, vaikkei sekään ole aina Härille tärkeää.
Jännite Saturnus Vesimies – Uranus Härkä asetelma välillä julkisen ja henkilökohtaisen välillä, on olemassa 2020–2021, joka ilmenee ihmisten vapaana liikkumisena, mukaan lukien omat solut ja aineenvaihdunta.
Oma terveys ja arvio globaalin tietoliikenteen mahdollisista hyödyistä yhteiskunnan valvontakeinoina, ovat johtaneet 4G-5G – mastojen tuhopolttoihin useissa Euroopan maissa (josta myös Helsingin Sanomat uutisoi 4/2020). Singaporen opiskelija mellakoissa vuonna 2019, tuhottiin kasvojentunnistuskameroja, opiskelijoiden maalatessa niitä sateenvarojensa alta ettei heitä tunnistettaisi.
Emme ole tarkkoja jo nyt kehityksen suunnasta, menetämme yhtä enemmän omaa päätäntävaltaa itseemme kohdistuvissa asioissa, olipa se toimeentulo tai virus-rokotepakkoa globaalilla tasolla Uranus Härkä vaiheessa: rikkomalla henkilökohtaisen vapauden rajoja. Kun asioilla on aina puolensa, pitää kysyä missä kulkee raja yksityisen ja julkisen auktoriteetin välillä? Vastus voi selvitä Uranuksen jalostuneella piirteellä: Kristallin kirkas oikean ja väärän erotuskyky. Ja tämä ominaisuus on jokaisessa meissä!

Kun Pluto siirtyy Vesimieheen 2023 pakkokontrolli, voi koskea tietotekniikan käytön täydellistä alasajoa satelliitit mukaan lukien tai sitten nämä ottavat meistä täydellisen vallan ”lisätyn todellisuuden tekniikoilla (Blue Beam)” ihmisten mielen valvojina.
Siksipä nyt kun Saturnus on Vesimiehessä, ennen Plutoa,on ratkaisevan tärkeää arvioida auktoriteetti – ja vapauden käsite, tiedon ja tietotekniikan tuomien arvojen todellinen merkitys kaikilla elämän alueilla. Saturnus on Kauriin tavoin tehdasautomaatio tason reaalitoimija, nyt on syytä arvioida voimmeko jatkaa näillä yhteiskunnallisilla rakenteilla, kuten nykyisen finanssitalouden eli virtuaalitalouden ehdoilla vai siirrymmekö takaisin reaalitalouteen?
Luovummeko 1983–1984 Pluto Skorpionissa aikana luoduista globaalista velkajärjestelmästä ja tappavasta biologisesta liberalismista? Luovutaanko tiukoista ja orjuuttavista järjestelmistä vai parannellaanko näitä rakenteita.
- Purkupäätös tulisi tiedostaa vuoden 2020 lopussa, kun Saturnus palaa Vesimieheen, ja alkaa sitten toimia tämän vanhan mallin purkamiseksi. Aikaa on vain 3/2023 asti.

- Tässä artikkelissa, Maapallolla tarkoitetaan, ihmisen sisäistä sekä ulkoista todellisuutta.

 

Korona ja talous näkymät 2jpg

Saturnus on ollut Kauriissa 2018–2020 välisen ajan, jolloin käytännön järjestelyjä on valvottu tarkasti, kuinka luopua vanhasta aikansa eläneestä. Saturnus/ Kauris teema pyörittää rattaita ja hallitsee pelimerkit. Se on myös yksilön selkäranka, joka pitää asiat kurissa ja ”herran nuhteessa” sen avulla hankitaan itseluottamus ja kasvetaan omaksi auktoriteetiksi. Saturnus organisoi ja hallitsee insinööritaidot ja yhteiset verot ja tulo. Se sitoo hyvässä ja pahassa kuluttajat miljardien velkarahalla järjestelmään, kuten nyt koronan takia. Saturnus/ Kauris teemat vahvistavat yksilön kurinalaisuutta, armeijan sotilaana ja poliisina. Ne luovat käytännöt säännöt, lait ja kontrollin.

Edellisellä kerralla, Saturnus oli Kauriissa vuosina 1989–1991, jolloin myös pankkilainat olivat keskiössä: yrityksille alettiin tarjota ulkomaisia valuuttalainoja jotka Suomen Pankki takasi kunnes 1990- l alussa niitä vaadittiin lähes kertasuorituksina takaisin. Käytäntö johti konkursseihin ja yli 11.000 suomalaisen ihmisen tekemään itsemurhaan. Tapahtumiin johtavia syitä ei edelleenkään ole tuotu päivänvaloon. Ajankohta kuvaa Pluto/Skorpionin pimeitä puuhia, kuoleman ja orjuuden alueella, joita planeetta ja merkki kuvaavat hieman eri tavalla (Pluto oli ks. merkissä 1995 asti).

Kun Jupiter on Kauriissa, kuten nyt, sen omaguru periaate ei toimi itsenäisesti, koska se on ns. alennetussa tilassa ks. merkissä painottaen olemassa olevia käytäntöjä. Toissa kerralla 1996, Suomessa kävi 2 suunnannäyttäjää D -Lama Saamelaiskäräjillä, ja H. Clinton tapasi naisvaikuttaja T. Halosen (Mardiini). Tällöin myös Suomen markka liitettiin Euroopan valuuttajärjestelmään. Viime kerralla 2008 oli mm. USA:n asuntolainamarkkinoiden romahdus, joka johti pankkien pelastuksiin, verorahoilla.

Eriksen ja Saturnus/Kauris tuomio-tunnelmien lisäksi, löytyy myös vapauttavia teemoja. Jotka näkyvät jo.
Saturnus on nyt piipahtamassa Vesimiehessä 3/20 -7/20 välillä: haastamassa meidän ymmärrystä julkisen ja yksityisen välillä.

Samat Uranus Saturnus -teemat jatkuvat koko ensi vuoden 2021 näiden keskinäisellä tiukalla kulmalla: Vesimies haastaa henkilökohtaiset oikeudet vapauden omaan ruumiseen Härän merkissä, ja Saturnus Vesimiehessä, voi vaatia globaalia langatonta kontrollia ja avoimuutta. Edellinen kierros 1935 -1942 Uranus/ Härässä, haastoi oman elämänhallinnan sotavuosina kun Suomesta lähetettiin kymmeniätuhansia sotalapsia muihin pohjoismaihin turvaan. Koska myös Saturnus oli tuolloin Härässä 1940–42, lasten lähettäminen nähtiin järkevänä. Nykyisissä olosuhteissa Saturnus järkevyys, perustuu Vesimiehen teknisiin ja käytönnöllisiin elämäntavan uudistuksiin. Uranus/Vesimies teema on yksilön vapaus, julkinen, avoin ja yhteinen.

 

 CHIRONISTAKO  PELASTUS?

Oinas merkki tuo tähän vuoteen nopeat ja rohkeat yksilöllisesti uudistukset - Eriksen ja Chironin avulla. Eriksen käsittelimmekin jo taustalla olevien tukosten pois räjäyttäjänä. Mutta Chiron rooli onkin se kiehtovin tekijä, tässä ajassa.
Chiron itsehoitava haavoittunut parantaja, tietää kuinka parantua ja mikä haavoittaa. Globaali karanteeni on nyt oiva apu käyttää Chironin viisautta. Chironin laaja-alainen ymmärrys tunnistaa ja parantaa haavoittavat alueet, kaikilla elämän alueilla myös tietenkin talouden alueella.
- Näemme jo nyt, Chironin suotuisan 72⁰ kulman Plutoon: kuinka itsenäiset ja vapaat yksilöt vapautuvat väärien yhteisten autoritääristen järjestelmien ideologista vaikutuksesta henkilökohtaisella tasolla. He ovat löytäneet oivallisia torjunta- ja parannuskeinoja covid-19 tartuntaan mm. C- ja D- vitamiinien lisäämisellä. A. Heikkilän (itsekin Oinas aurinko!) hyvät keto-dieetti suositukset, syöpäsolujen lisääntymisen ehkäisyssä: rajaamalla hiilihydraattien käyttöä torjumalla niiden glukoosin mahdollisuus toimia lisälannoitteena elimistön syöpäsoluille. Intiassa tutkittiin covid-19, ja he saivat viruksen reagoimaan HIV – lääkkeellä!?

Chironin ja Eriksen avulla, Pluto saa molemmille poskille. Eris pistää nyt palasiksi sen pimeät maanalaiset verkostot elämää tuhoavat, kontrollit, kidutukset ja väkivaltaiset kiristykset. Samalla kun Chiron nostaa nyt hyvän kulmansa avulla, Pluton puhtaat ominaisuudet intuitiiviseen käyttöön, löytää vapauttavia oivalluksia parantumiseen. Pääsisäisen kunniaksi: Kristuksen viesti "etsiä totuutta" saavuttaaksemme puhtaan hengen, tietoisuus, siksi että voimme toimia intuitiivisesti, takertumatta järjen ja tunteen peleihin. Ole itse se valo, eikä vain valon säteen jättämät varjot. Chiron voi kirkastaa kerta heitolla, sinun kyvyn tunnistaa/nähdä kristallin kirkkaasti - oikean ja väärän ero !!

Vielä eräs tärkeä tekijä, on Mars Oinaassa poikkeuksellisen pitkään 28.6.2020- 6.1.2021 välisen ajan. Monet Marsille tyypilliset itsenäiset ja rohkeat aloitukset kohtaavat täydellisen torjunnan 8.9. -15.11.2020 välillä. Ainoastaan ne yritykset ja projektit jotka ovat viattomia ja spontaaneja voivat edetä. Koska Eris valvoo syksyllä yhdessä Marsin kanssa kaikkea Pluton Kauriin militaristisia virus-finanssitaloudellisia virityksiä, ettei niillä pyritä rajoittamaan impussiivista ja itsenäistä toimintaa. 


- Tämä  on monille, todella kova isku!

Mitkään vanhat eikä uudet strategiset alut ja sodanjohdolliset taidot eivät etene! Koska Mars ns. perääntyy sen omassa Oinaan merkissä, niin se mihin ryhdyt ja/tai lähdet mukaan kesällä 26.7. jälkeen, tulee todennäköisesti peruuntumaan 8.9. -15.11.2020 välillä. Mikään ei kulje oletetulla tavalla. Näiden parin kuukauden aikana kaikki yritykset ammutaan alas, joka voi johtaa pidätyksiin ja kapinaan!                                                    

- Varsinkin 4.8. – 18.8. väliset tapahtumat voivat johtaa täydelliseen umpikujaan eli nämä elokuun teemat toistuvat 28.9- alkaen, ja kestävät koko Marsin perääntyvän vaiheen loppuun siis 15.11.2020 asti. Jos suunnittelet jotain tälle vuodelle, siihen ei kannata motivoitua ja ryhtyä entisenlaisesti, ulkoapäin. Mieti keskitetysti, mitä sinä ja perheesi tarvitsette, mikä on teille parasta näissä olosuhteissa ja jatkoa ajatellen. Oinas- ja marsmainen hosuminen voi johtaa tänä aikana vain paineen kasvuun ja romahtamiseen.

 

Kesälle löytyy vain yksi lyhyt kollektiivisesta puristuksesta vapauttava hetki, jolloin voi päästä vapaaksi joka on 09.7-15.7 välillä.

– Riippuen tietenkin kunkin ihmisen henkilökohtaisista astrologisista kuvioista.

Koska käsittelin tässä vuoden 2020 dramaattiset merkittävät planetaariset tekijät.

 

Neptunus ei tuo tällä hetkellä, mitään yllättävää lisää maaliskuun 9. täysikuu yhtymän lisäksi: jolloin luiskahdimme leveään kuohuvaan virtaan. Hurahdimme vauhdilla epätavalliseen virus-uutis-soppaan.

- Neptunus tuudittaa helposti vuosien 2011-2024 välillä kollektiiviseen huolenpidon-uneen ja muiden kertomiin median tuottamiin tarinoihin, jossa vaarana on unohtaa oma vastuu todellisuuskuvasta, selviytyä tapahtumien pyörteissä. Mars osuu kyllä Neptunus Kaloihin 10–14.6 välillä: jolloin ajankohdan tapahtumat voivat sumentaa näkökenttää hetkellisesti luonnon kauneutena, mutta myös muilla tavoin jolloin voimme tulla huijatuksi: Kalat antaa luonnosta turvallista lohdutusta ja toivoa näissä vaikeissa olosuhteissa. Neptunus vaikka onkin edellä mainuttujen muiden aurinkokuntamme tekijöihin nähden nyt hyvässä kulmassa, voi silti sekoittaa ykskaks huomaamattamme sisäisen navigaattorimme. Noidat, sadun mukaisesti voivat tarjota sinulle omeniaan. Parempi varoa kaikkea maagista, satumaista ja päihdyttävää viinaa, huumeita ja ideologisia höttöjä ettet joudu suohon.

- Neptunus kulki edellisen kerran Kalojen läpi 1848-1862 välillä. Ja yllätys, yllätys 21.2.1948 Karl Marx ja Friedrich Engles julkaisivat Kommunistisen manifestin jolloin Eris oli tarkalleen yhtymässä Neptunukseen, Kalojen alussa: nämä loivat eriarvoistavan unelman jota Eris- tällä hetkellä Oinaassa siivoaa nopeilla vedoilla.

- Neptunuksen ja kaikkien mainittujen teemojen seuraukset, riippuvat tietenkin yksilöllisestä horoskoopistasi.

 

Ole rehellinen itsellesi, niin ylität väärät auktoriteetit ja esikuvat.

Kirjoittanut, Tuija Uusitalo, 12.4.2020, 12:40

- Astrologiset konsultaatiot numerosta 0700-513913.