Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Paljastava dominoefekti, 2021

 

Paljastusten ja Yllätysten vuosi käynnistyy vuoden 2020 viimeisenä päivänä, uutisella: Jeffrey Epstein on elossa. Tämä on dominopelin- laitimmainen kaatuva nappula joka johtaa valheet paljastavaan ketjureaktioon ympäri maailmaa! 


Paljastukseen johtaneet syyt: korkeimman oikeuden tuomari John Roberts kieltäytyi katsomasta Texasin toimittamia vaalivilppiin liittyviä asiakirjoja. Sitten Robertsia tukevat joukot hyökkäsivät asianajaja L. Lin Wood vastaan joka puolustautui Twitter -viestillään kehottaen Robertsia kertomaan totuus.
- ”Vai kysytäänkö Jeffrey Epsteinilta. Hän on elossa”!
Tässä pari ensimmäistä kommenttia: ”Robertsin puolelle jäätävä hiljaisuus! Ja toinen ”Say whaaaattttt!!!!” (lähde 31.12.2020: twitter ja infowars.com)

Paljastusten ja yllätysten aloituspäivämäärät ovat jo ke 6.1. ja ke 20.1.2021 jotka kulminoituvat Vesimies Uranus teemoihin.

Ja kuinka ollakaan, molemmat herrat Epstein sekä Roberts ovat Aurinko Vesimiehiä. Vesimiehen merkkiä hallitsee ja haastaa yllätyksellinen Uranus!
Ellei itsellämme ole planeettoja tai Aurinkoa, Kuuta tai nousumekkiä merkissä, Uranus on kuitenkin jossakin kohtaa syntymähetken pohjalta laadittua astrologista karttaa. Elikkä jokaisella on uranusmaista kykyä sanoutua irti väärästä suunnasta, olipa se jokin ryhmä tai seurapiiri, joku trendi tai väärä ajatus, mielikuva tai teko: oivallettuaan totuuden - hetkessä.

Vesimies Uranus teemat ovat läpinäkyvyys ja jos asiat eivät kestä päivänvaloa käy huonosti. Rikoksena itseä tai muita kohtaan jotka lopulta paljastuvat yllättäen. Rikollinen/ väärä toiminta heikentää omaa, ja muiden, henkistä ja fyysistä terveyttä.


Uranus tekninen tekijä. Se kykenee päivittää koneet ja laitteet ja toimintatavat joka tasolla, siksi Uranus ja Vesimies-painotuksen omaavat henkilöt ovat ulkopuolisia ja vapaita, hyvässä ja pahassa. Nuoriso kuvaa hyvin näitä energioita. Kuten henkilöt jotka tulevat uutena porukkaan, ja näkevät välittömästi esimerkiksi työpaikan epäkohdat joihin muuta ovat ajan kuluessa sokaistuneet. Sen negatiivinen ilmentymä on terrorismi ja kirurgiset sukupuolenvaihdosoperaatiot, ja muut irtiotot ja vallankumoukset.
Myös yllättävät onnettomuudet, katoamiset ja kuolleista heräämiset liittyvät samaan energiaan. Kuten nyt J. Epstein kohdalla. Joka kuoli huipputurvallisessa kameravalvonnassa vankilassa 10.8.2019.


Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Uudistukset aktivoituvat nyt nopeasti. Siksi että molemmat yhteiskunnalliset ja sosiaalisenelämän vaikuttajat, Saturnus ja Jupiter siirtyivät Vesimiehen merkkiin 17. 12 ja 19.12.2020 alkaen. Näistä Jupiter, etenee edellä, innostaen avoimesti uusiin mahdollisuuksiin kuten ajattomiin henkisiin tekniikoihin (kuten meditaatio). Myös materiaalisella tasolla löytyy intoa kuten nyt Davosin talousfoorumilla: ideana nollata talous (The Great Reset) valmistaudutaan päätökseen ja sen toteuttamiseen jo 1/2021 - kansalaispalkan muodossa.
Kuninkaallista valta-asemaa vanhan mallin mukaisesti tavoitteleva järjestäytynyt mafia, joka himoitsee maailman varallisuutta ja muuta omaisuutta mukaan lukien kaikki ihmiset, työntekijät, orjat ja kuluttajat. Liikkuu huhuja että ihmisiin istutettaisiin manipuloitua mRna:ta ja mikrosiru, nykyisen pandemia – uskonnon rokotteiden avulla. Huhu sopisi kaiken muun infantiilisen Vesimies- Uranus sekoiluun, ufoista geenimanipuloituun ravintoon, heterogeenisyyden ja ihmisten lisääntymiskyvyn tuhoamiseen.

Onneksi Jupiterin aitoa lapsekasta vapauden riemua hallitsee molemmilla puolin kenttää Saturnus. Se viipyy samassa merkissä vuoden pidempää (3/2023 asti) ja se tulee käytännön tasolla nostamaan esille rakenteita kuluttavat epäkohdat – aineen hallinnassa. Saturnus poistaa vanhat aikansa eläneet, yksilön omaa terveyttä sekä toimivaa yhteisöä ja laajemman vuorovaikutuksen säröt ja viat. Nykyhetken epäkohdat paljastuvat teeman mukaisesti teknisin keinoin, ja epäkohdat hävitetään, tai ne korjataan.
Talousfoorumin porukka on kyllä hyvin perillä ajankohdan mahdollisuuksista teknisin keinoin toteutettavasta Vesimies -Uranus uudistuksista nollata globaali talous, mutta he ovat unohtaneet ihmiset - ja hengen. Ikäänkuin atomit toimisivat ilman molekyylejä.

Mitä sinä, voit tehdä?
Ryhdy tarkkailijaksi. Aloita itsestäsi. Älä ryntäile sinne tänne, vaan teroita itsessäsi olevaa - oikean ja väärän erotuskykyä. Etsi tietoa, keskustele ja vaihda tarvittaessa näkökulmaa. Näin saat oman Uranus timanttisi loistamaan. Ja kuten jo huomasit Vesimies Uranus teemalla, ollaankin ulkopuolisia, ei yksinäsiä - vaan yksin – erillään. . 
Kaikella on aina kääntöpuolensa. Eristykset ja sulkutilat ja etätyöt mahdollistavat oman ajankäytön laadun parantamista jota tarvitset löytääksesi oikean vastauksen sisältäsi.
Tiesitkö, on vain - yksi totuus! Ne josta väittävät muuta puhuvat mielipieteistä. Hyvä esimerkki totuudesta: ”valo on kirkas” ja ”kukka on kaunis”. Se että pidätkö siitä, kyseisenä hetkenä onkin se epätotuus eli mielipide. Meissä jokaisessa o n tuo absoluuttinen totuus, kunhan annat aikaa ja olet rehellinen itsellesi löydöt sen - intuitiivisesti.
Uranus on nykyhetki, eli se sama Kristuksen mainitsema kapea portti - nykyhetkessä!

Tämä on tärkeää siksikin että Uranus on nyt Härässä 3/2019- 4/2026 välillä. Tiedähän, Härkä ihmiset ovat hitaita, rauhaa, metsää ja luonnonmukaisuutta rakastavia ja he tietävät tasan itse mitä milloinkin tarvitsevat. Itsepäisyys näkyy kenties heissä kenties voimakkaimpana.
- Meissä kaikissa on tietenkin myös Härkää, Venus planeetan - ja sen sijainnin muodossa kartalla.

Venus säteilee rakkautta. Sillä luodaan omaa tyyli kaikessa, kuten musiikissa, ystävissä, pukeutumisessa, Härkien kohdalla erityisesti ruoassa. Härät ovat usein hyvin terveitä myös henkisesti, koska säätävät itse oman (lepo-) ajan ja reviirin käytön.
Härkien käsityötaidot, käytännöllisyys ylettyy kaikkeen luontaiseen, ja laadun parantamiseen. Puhtaat ja oikeat ravinteet vaikuttavat terveyteen: Ei suosita prosessoituja ruokia, mikroaallossa valmistettuja ruokia (testosteronin tappajana), eivätkä kevyttuotteet saa mitään arvostusta. Alkutuottajana – he tekevät kaiken - itse!

Uranus on nyt siis Härässä kun kehotetaan rajoittamaan hapensaantia (maskit) ja lisäämään elimistöön uudenlainen rokotus hmm’!?
Ja valinta, on yksilön oman - ymmärryksen varassa.
- Lääkeyhtiöt ovat uranusmaisesti pesseet kätensä yksilöön lisätyistä geneettistä haittavaikutuksista, he eivät ole juridisesti vastuussa korona rokotteen seuraamuksista.

Härkä siis vaalii ja ylläpitää elämää: luontoa ja luonnonvaroja joilla huolehtia ja ravita henkilökohtaista henkistä ja fyysistä terveyttä täällä maapallolla. Raha-asiat liittyvät vaihdannanvälineenä alkutuottaja Härkiin. Nyt kun Uranus on Härässä ja yllätyksiä raha-asioissa on nähty jo koko viime vuoden. - Ja toisaalta, ihmiset ovat henkilökohtaisella tasolla omilla kotikoneillaan ja kotoa käsin kehitelleet uusia virtuaalisia palveluja ja muuttaneet maalle.

Uranus hajottaa luonnonvoimalla vanhat elintoiminnot Härässä, kuten se teki 4/1935 – 6/1942 sekasortoisina sotavuosina.
Härän etuna on sitkeys ja Uranuksena etuna on kyky uudistua: löytämällä yllättäviä tapoja ansaita, uudenlaista suoramarkkinointia ja paluuta omatoimiseen vaihdantatalouteen - ilman välikäsiä.
Norjan maanvyöryssä kulminoituu Uranus Härässä (maamerkki): rauhallisen elämän perustat voivat kadota yllättäen vieden mukanaan lähialueen arjen, taloja ja ihmisiä. Uranus, luonnonmullistusten aiheuttaja, vanhan romuttaja, ilmenee myös ihmisissä kykynä löytää ja oivaltaa tarvittaessa nopeasti tapahtumiin johtaneet syyt. Geologin totuus tässä maanvyörystä on että suola pitää maaperää paikoillaan. Kunnes sadevesi ajan kuluessa on liottanut tämän sidosaineen kokonaan pois.

Mars planeetta ylittää Uranuksen 19–21.1.!!
Mennyt vuosi huipentui loppuun piiritykseen ja vankilamaisiin olosuhteisiin totalitäärisissä tunnelmissa.

Pluto ja Saturnus pitivät kuria ja järjestystä Kauriin merkin kautta. Saturnus hallitsee Kaurista ja Pluto Skorpionia, joten yhdessä ne olivat rakentaneet, ohjailleet ja keskittäneet hallinnot ja materiaalivara -resurssit omiksi rahan ja (yli-)vallan aseiksi. Nämä suunnitelmat estivät Marsin vapaata ja spontaania liikkumista. Vaikka Mars oli Oinaassa, omassa merkissä rohkeana, aina valmiina itsenäisyystaisteluun, koko syksyn, se ei voinut toimia.


Kiinalaiset kiteyttivät vuosituhansia sitten Marsin ydinolemuksen, kaiken toiminnan, myös taistelussa, ihmisen kykynä olla osa kokonaisuutta.
Itsen ja muuttuvan kokonaisuuden jatkuvana vuorovaikutuksena; tarkkailija ja tarkkailtava kohde ovat yhtä. Luonto ja tilanteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja ne muistuttavat sodankäyntiä ja sen johtamista. Sunzi toteaa sodankäynnin taidossa:
”Voittoisia taiteluja ei voi toistaa. Ne ottavat muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista”. Voimme lähettää heidät kuolemaan tai antaa heille elämän, mutta perimmiltään emme saa johtaa heitä harhaan”.

Tosiasiassa meitä yritetään johtaa jatkuvasti harhaan, tyypillisimmillään kaupankäynnissä. Siksipä tähän on taas pakko siteerata Kristusta ”olkaa hereillä”.

Mars planeetan ydin ilmenee yksilöllisenä kykynä elää, toimia ja vetäytyä oikeaan aikaan välttyäkseen vaaroilta.

Syksy opetti harkittua itsenäistä toimintaa vaikeissa ristiriitaisissakin tunnelmissa. Esimerkiksi maskinkäytön valinnassa joka sotii luontaista yhteisöllistä toimintaperiaatettamme vastaan – saada hengittää happea vapaasti!!

Älykkäinä ihmisinä saatamme ymmärtää että kaikki perustuu ”vain” ihmisen itsensä luomaan ja ylläpitämään tunnelmaan, itsessä ja ympäristössä. Nimittäin muutoksentuulia tulee emotionaaliseen sisäiseen ilmastoon ja atmosfääriin ainoastaan omien ajatusten ja ympäristöstämme tekemiemme havaintojen perusteella, jotka sisältävät muiden ihmisten näkemykset ja paikallisen alueen muutokset. Näistä syntyvät mielipiteemme. Tämä soppa on ”se” ainut ilmapiiri joka motivoi meitä ”hetkessä” toimintaan ja ei-toimintaan.
Mars, pitää toimintakykyä ja liikettä yllä, sisäisesti ja ulkoisesti. Oman toiminnan arvioimista on syytä kehittää, ettemme säntäilisi epäselvissä ja sumuissa tilanteissa ja olosuhteissa (esim. päihteet, uutiset).


Mars siirtyy Härän merkkiin osuvasti 6.1. (klo 17.27 Washington) kun vahva joukko aggressiivisia hedonisteja sekä tavallista kansaa kerääntyy seuraamaan Yhdysvaltojen vaalitulosta.
Kuulemme tämän hämäyssodan vallatunmaan lunastusoikeuden siirtymisestä joko hyville vai pahoille. Mars Härässä aiheuttaa erityisen itsepäisen ja sinnikkään energian purkauksen… lapsia ja lapsenmielisiä hyväksikäyttävän rahaeliitin itku-potku raivokohtauksen yltyvän kuin  lapsen kiukuttelu kaupan karkkihyllyjen edessä jatkuu vielä jonkun aikaa kun globaalit massiiviset herkut jää saamatta.
Muistamme tämän jutun alussa kuvatut yllätykset ja paljastukset!
Marsin ohella myös Saturnus on siirtynyt kiinteään, Härän ja Vesimiehen merkkiin. Joka viittaa siihen, toisin kuin edeltävien Oinas, Kaurismerkkien asiapainotteiset johtavat hallintamallit, nyt on siirryttävä huolehtimaan elämää ylläpitävistä ja niitä vahvistavista toimintamalleista.


Mars, Härässä liike (4.3. asti), lähtee puhtaasti omista tarpeista, on huomioitava omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet.
Mars Härässä ohittaa Uranuksen 20.1 ja laukaisee vakiintuneeseen malliin – yllätyksen, kun USA:n presidentti valitaan virkaan – samana päivänä!
-Eikä siinä vielä kaikki yllätyksistä.


Presidentti D.J. Trump on Aurinko yhtymä Uranus, Kaksoset – henkilö joka pysyy nokkelasanaisena ja hyvällä tuulella - tuulessa ja myrskyssä.

Siis pitäkäähän hatuistanne kiinni, meno on kuin Linnanamäen vuoristoradalla. Nyt koittaa totuuden ja läpinäkyvyyden aika tiedonkulussa: tätä kestää tammikuusta eteenpäin – koko vuoden 2021!

Kirjoittanut, astrologi Tuija Uusitalo 5.1.2021 klo 14.15.

 

pelastaarahaa

SDP -puolue

SDP_puolue_copySDP - puolueen ensimmäinen puoluekokouksen astrologiset asetelmat vuonna 1899 ovat erittäin mielenkiintoiset, kun niitä vertaa Mikael Jungnerin henkilökohtaisen kartan kanssa. Samat teemat löytyvät molempien kartoilta.

SDP puolueen ensimmäinen puoluekokous  vuonna 1899 oli  kolmipäiväinen ja tuona aikana Kuu ehti kulkea Skorpionista Jousimieheen. Asetelmat ovat erittäin mielenkiintoiset kun niitä verrataan SDP:n uuden puoluesihteerin kartan kanssa. SDP:n perustamisenajankohdan Kuun sijaintia on yhtymässä Kuunsolmuun Jousimiehessä joka on myös Mikael Jungnerin henkilökohtaisella kartalla, joskin solmun vastakkaisella puolella.

Kun SDP puolueen ensimmäinen puoluekokous pidettiin 17–20.7.1899, kokous oli kolmipäiväinen. Kokous alkoi maanantaina, jolloin Kuu oli Skorpionin merkissä. Se kuvaa hyvin ”skorpionimaista vallankäytön ja juonittelun tunnelmaa” seuraavasti: Kannattajien saatua suomennos K. Kautskyn teos Erfurtin ohjelmasta se alkoi syyttä ongelmista yksityisomistukseen perustuvaa kapitalistista talousjärjestelmää (wikipedia.fi 31.5.2010).


SDP:n ensimmäinen puoluekokous päättyi 20.7.1899 jolloin Kuun oli siirtynyt Skorpionista Jousimieheen yhtyen perustamisajankohdan Kuun noususolmuun (node) kanssa joka painottaa puolueen tarvetta ilmentää ryhmän tunteita; yhteisiä kokemuksia. Kuu kuvaa myös kansaa, ja siksi Kuu Jousimiehessä takaa laaja-alaista kannatusta, ellei se saa supistavia tai muuten vaikeita kulmia muilta planeetoilta.

SDP:n vuoden 1899 kartalla Kuun tekemät aspektit muihin planeettoihin kuvaavat yksimielisyyden saavuttamista ensimmäisen puoluekokouksen kolmantena päivänä. Mahdollisesti vilkkaan ja ajoittain rönsyilevienkin puheenvuorojen jälkeen oli saavutettu herkkä tasapainontila joka lupasi toivoa. Jousimieheen liittyy toivo ja lupaus, mutta myös onnekkuus!
Ensimmäisen puoluekokouksenajan sukupolvi jätti perinnöksi halun oppia kehittämään intuitiota ja heillä on kyky oppia, opettaa, kirjoittaa ja levittää myötätuntoa ja henkistä viisautta.

Mielenkiintoista SDP:n perustamisenajankohdan Kuun sijainnissa ja yhtymässä Kuunsolmuun Jousimiehessä on se, että asetelmat ovat Kuun osalta samat kuin Mikael Jungnerin henkilökohtaisella kartalla. Kuu jousimiehen merkissä on molemissa yhtymässä Kuunsolmuun. Ilmeisesti Jungner tuo puolueeseen sitä uskoa tulevasta, laaja-alaista ja kokonaisvaltaista näkemystä johon ensimmäisessä puoluekokouksessa ”Kuun Jousimiehen tunnelmissa” on pyritty. 


Merkille pantavaa on että vuoden 1899 kartan Neptunus on saanut Plutolta vuosina 2006–2009 pakottavaa uudelleen suuntautumisen tarvetta. Puolue sai eduskuntavaaleissa 2007 historiansa toisiksi alhaisimman vaalituloksen. Tällöin Pluto vaati puoluetta tarkistamaan epämääräiset lupauksensa, sanan varsinaisessa merkityksessä.  Neptunushan pitää yllä mielikuvia, mutta Pluto on vaatinut mustavalkoisella luonteellaan heräämistä harmasta, viimeisen kolmen vuoden aikana. Pluto on elämän ja kuoleman hallitsija, joko tai meiningillä ja jos ei uskalla rikkoa illuusiota, tuho on varma.    


Vuonna 2009 Pluto eteni SDP:n kartalla Kuun Noususolmulle vaatien elinehtona; laajentamaan näkemyksiä. Tämä tarkoittaa astrologiselta näkökulmalta vähemmän detaljeja ja hajanaista tietoa, ja tarvetta kehittyä ja suuntautua kohti korkeimpia ja ylevämpiä päämääriä kohden. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, etteivät keskeneräiset lupaukset kellahda ulkopuolisen vaikutuksesta kumoon. Toisinsanoen enemmän tekoja jotka tapahtuvat siten, ettei keskeneräisiä suunnitelmia altisteta yleisen mielipiteen riepoteltavaksi jolloin ne "tällaisella kartalla" jäävät helposti toteuttamatta.


Jungnerin ja SDP:n syntymäaikojen pohjalta tehdyn keskinäisen astrologisen karttavertailun pohjalta lupaavat paljon toimintaa. Lisäksi molemmat tahot hyötyvät toisistaan ”yhdessä he jouduttavat toistensa kehitystä”!


Aika näyttää miten asiat kehittyvät..


teksti 31.5.2010, Tuija Uusitalo, astrologi.

Kreikan talous

Kreikka on korviaan myöten veloissa ja se tulee olemaan pitkäaikainen talousongelmien lähde koko EU:lle.

EKreikkaTätä voisi verrata vakavaan pitkäaikaiseen sairauteen jossa potilas todetaan sairaaksi ja hänet otetaan tarkkailuun. Raha lääkkeenä, ei ole toimiva ratkaisu Kreikan kohdalla. Tässäkin tapauksessa ratkaisuna on potilaan omasta halusta asennemuutokseen - tervehtymiseen. Sairaanhoitajana toimivat Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat yhdessä, myös me suomalaiset maksamme. Kysymys on siis asenteita ja perinteistä, pystyykö Kreikka tähän?


EU-Kreikka_lippu

Markkinoiden ja palvelun globaali vapauttaminen koitui lopulta myös kreikkalaisen demokratian uhaksi. Ennen pitkään jokainen yksilö ja valtio joutuvat vapaan markkinatalouden uhriksi, ellemme osaa kieltäytyä tyrkyllä olevista tuotteista pankkilainoista – lääkkeisiin.

Puhelu tuntemattomasta numerosta voi koska tahansa yllättäen altistaa meidät puhelinmyyjän ahdistelemiksi. Jos satut yhtään empimään soittaja haistaa epävarmuutesi ja aloittaa taktikoidun myyntipuheensa. Tarvitaan asennetta, että pääset eroon sinnikkäistä myyjistä. Hyvä inhimillinen teko, on ehdottaa heille uutta ammattia.


KREIKKA - UUSI UHRI GLOBAALISSA MARKKINATALOUDESSA
Kreikka on yksi valtio lisää, Latvian ja Islannin rinnalla pieneten valtioiden ahdingossa. Vapaamarkkinatalous perustuu voittoon.

Suuri raha ja rikkaat yhteisöt tavoittelevat itsekkäästi voittoa muiden kustannuksilla. Pankkien ja rahamaailman pelisääntöjen kyvyttömyys muutokseen johtuu heidän haluttomuudesta luopua omista saavutetuista eduistaan. Rakentavat pankkijärjestelmän uudistus ehdotukset torjutaan vaikeina, toisin kuin ne ehdotukset jotka lisäävät pankinjohtajien sivoituneuvojein palkkioita ja bonuksia. Tämä laillistettu pankkiirirosvojoukko temmeltää ympäri maailmaa höpläyttäen hyväuskoisia ja ahneita osakkeenomistajia ja bussineshenkilöitä vuorollaan kussakin valtioissa, näin on tapahtunut myös Kreikassa.  


KreikkaMIELENKIITOINEN - ASTROLOGINEN AJOITUS
Pluto on Kauriissa, vuosina 2008–2024. Kauris edustaa hallintoa, hallitusta, systeemiä ja rakenteita. Ne henkilöt jotka osaavat ja viitsivät pelata kylmällä logiikalla vailla sydäntä, saattavat onnistua pyrkimyksissään.


Kauriit ovat potentiaalisesti tällaisia ”shakinpelaajia” ja myös ne henkilöt joilla on Kauriin merkissä sopivia planeettoja tällaiseen tai heillä on vahva Saturnus (Kauriin hallitseva planeetta) ja Skorpionin ja Pluton vaikusta syntymäkartallaan, onnistuvat tässä. Pelkän logiikan ja järkeilyn sivuvaikutuksena tulevat hyvällekin pelurille inhimilliset kolhut, vaikka joskus saatamme erehtyä luulemaan että pelkällä logiikalla  vailla henkisisä arvoja, pärjäisi hienosti.  


IHMILLISET KÄRSIMYKSET
Saturnus ja Pluto olivatpa ne missä merkissä tahansa aiheuttavat umpikujatilanteen ja vaativat kokonaan vanhan hylkäämistä. Nyt kun nämä planeetat ovat voimakkaassa jännitekulmassa keskenään 11/ 2009 – 2/ 2010 välisenä aikana ja vielä elokuussa 2010.  Voimme todistaa lakkoaaltojen muodossa, kuinka vahvoista vastakkaisasetelmista on kyse.

Parhaillaan Suomessa oleva satama-ahtaajien lakko on hyvä esimerkki tästä. Lakon seurannaisvaikutusten vakavuus voi ravistella välillisesti koko suomalaista yhteiskuntaa, teollisuuden runkorakenteita kuten mm. metsäteollisuutta ja vientimerkkinoitamme. Iso karhu Venäjä, saattaa haukata hyviä satamaosuuksiamme lakon takia.  Kilpailijat ja tavaranostajat toki ajattelevat omia etujaan. Markkinataloudessa kun ei inhimillisiä syitä huomioida. Tai voisi pärjätäkin ellei aina ole löydy korvaan kuiskuuttelijoita siitä että "tuolla saat suuremmat voitot, mitä turhaan odotat".


Saturnus-PlutoToisaalta Saturnus Vaa’assa kuvaa hyvin sitä kuinka miellyttämisen raja on tullut vastaan. Ahtaaja Tanskanen kiteytti sen osuvasti (HS 13.3.2010 s. A9.):”Jos aina annetaan periksi, sekin vaikuttaa toimeentuloon”.     

Suomessa oli saturnus- plutomaista ehdottomuutta ilmassa myös yleislakon aikana vuonna 1956.  Ja Kreikassa on ollut hiljattain parikin yleislakkoa. Englannissa suunnitellaan kaksivaiheista British Airlines lentoyhtiön lakko keväällä. Yhteistyön osalta rajojen vetäminen kuuluu siis tämän ajan trendiin.


SEINÄ VASTASSA
Elämme pakottavia rakenteellisten tosiasioiden tunnustamisen aikakautta. Sillä Kauris on realisti, kuten Saturnuskin on. Saturnus ilmentää niitä elämän alueita joissa tarvitaan kouliintumista ja harjoittelua oli sitten kyseessä yksilö tai yhteisö, kuten esimerkiksi kokonainen valtio. Skorpioni haistaa vilpin mutta myös porsaanreiät, myös asetukissa. Jymäyttämisen taidon paradoksi piilee siinä että ns. täydellisen rikoksen tekeminen ihmistä tai jumalaa (tasapainonlakia) vastaan on mahdotonta.

Skorpioni/ Pluto painotus henkilön ja yhteisön kartalla mahdollistaa voimankäytön mutta se kääntyy ennen pitkään myös kohdetta itseään vastaan, ellei henkilö ole oivaltanut tasapainon periaatetta.
Toki soppaa voi hämmentää tahattomasti myös esimerkiksi Kalat/Neptunus painotus sen ”sattumilla” joita muuten vain huomaamattaan heittelee omaan soppaansa,  kuten nyt Kreikan talouskriisissä jossa Neptunus Kauriissa on vahavasati aktivoitunut tällä hetkellä 2009-2010. 


Kreikka_EMUEMU ja Kreikka
Euroopan unioni tarkoitus luoda yhteinen raha- ja talouspolitiikka (EMU) sen tarkoituksena oli sama kuin yksilönkin kohdalla, pitää omat tulot ja menot tasapainossa. Kreikka, Islanti ja Latvia joutuivat valtioina siihen mihin niin monet yksittäiset ihmisetkin joutuvat ylivelkaantuessaan.
”Amerikka sysäsi liikkeelle asuntolainkriisin. Tähän johtavan laman ideana oli että köyhä- tai vähätuloinen lainaottaja valehteli tulonsa ja sai sitten halpakorkoista lainaa”.

Tämä tapahtui luottavaisessa ja tyhjiä lupauksia antavassa ajankohdassa kun Pluto oli Jousimiehessä (1995–2009). Pluto oli siis Jousimiehessä ja ”se tiesi" mitä teki houkutellessaan hyväuskoisia lainahakijoita huolettomaan (jousimies) ja liioittelevaan (jousimies) elämäntyyliin, ajanhengen tyylin mukaisesti (1995-2009).   

KREIKKA – JUMALAT ja EU - TASAPAINO
Lyhyesti. Usean kartan vertailuissa, kuten Kreikan ja sen liittyminen EU:hun, ja EU:n eri sopimusvaiheiden ajankohdan vertailuissa, painotus osuu johtaviin merkkeihin (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris), jotka ovat keskeisiä merkkiteemoja kaikkien näiden sopimuksen osapuolten kanssa.

Kreikan valtion astrologiseen (13.1.1822) ajankohtaan nähden osuvin kohta on sen Kuun sijainti 1 ja 51 Vaakaa, Chiron 2 ja 29 Oinasta, Neptunus 3 ja 30 Kaurista ja Uranus 4 ja 24 Kaurista. (Kuvassa pinkit pallukat korostavat noita kohtia.)

Kreikan valtion kartta paljastaa kansallisen identiteetin, henkilökohtaisen hyvinvoinnin yhteistyön luonne (koti, äiti, ruoka) ja kansainvälisten muiden huolehtimisen välillä. Kreikkalaiset ovat sallineet toisilleen erikoisvapauksia. He arvostavat perinteitä ja omia juuriaan. Muista ihmisistä ei ole tarvinnut huolehtia, sillä he kuuluvat omien jumaliensa suojeluksen piiriin. Menestys perustuu sukutaustan mukaan, joka saattaa olla suorassa linjassa joihinkin kreikan jumalista. Tämä ei ole vitsi, vaan tämä käsitys on muovannut kanallisromanttisessa mielessä kreikkalaista luonnetta (Neptunus Kauris). Esi-isät ja heidän etuoikeutensa sääntöjen noudattamisessa periytyy siten heille sellaisenaan. Eikä näitä vuosisatojen uskomuksia noin vain kitketä pois.  

EU:n ensimmäinen versio (18.4.1951) syntyi kun Saksa ja Ranska solmivat sodan jälkeen rauhaa edistääkseen, terä- ja hiilisopimuksen. (Merkittävää on Chiron 2 ja 46 (R) Kauris joka neliö 90 astella Jupiteria joka on 29 ja 17 Kaloissa.)  EU:n ensimmäinen versio kertoo jo lähes kaiken siitä miksi Kreikan talous keinuttaa rajusti EU:n venettä. Siinä Saturnus 26 ja 53 Neitsyessä ja Jupiter vastapäätä 29 ja 17 kertoo ajoituksen tärkeydestä joka voi luoda epäterveet suhdanteet: Laajenemaan (EU:n) pyrkivä ja rakenteiden suunnittelua ja niiden järkeistämistä houkutellessasi yhteistyökumppaneita innostuksen ja rajoituksen välillä tulisi säilyttää aina tasapaino.

Tämä kohta on aktiivinen juuri nyt, ja se alkoi lokakuussa 2009 ja huhtikuussa 2010.
-    Kreikan valtion kartan Pluto 27 ja 58 Kaloissa, luo eräässä mielessä ”haades-poseidonmaisen yllätyksen” menneisyyden myytin mukaan. Haades liittyi rahaan ja merenjumala Poseidon mielikuviin; veden piilotajuiseen maailmaan. Tässä on tosi kyseessä tai sitten huoli keinuvasta veneestä joka voi pudottaa sattumanvaraisesti ihmisen, toisin sanoen Euroopan (ja maailman talouden) pois itseluomastamme maailmasta (illuusiosta). Mitä sen jälkeen jäisi, olisiko maailmaa lainkaan ilman  rahamarkkinoita?

KREIKKA – EU:n
Kun Kreikka liittyi EU:hun (1.1.1981), elettiin humaanisuuden ja voimakkaan brändivaltiaiden kukoistusaikaa, joka loi helposti laajennettavaa pohjaa monikansallisille yrityksille. Henkinen ilmapiiri lupasi eri kulttuurien, rotujen ja elämäntapojen lähentymistä joskin pettymykset seurasivat perässä lähinnä aineellisten ja henkisten näkemysten yhteentörmäyksenä. Humaanisuuden varjolla saattoi luoda kehitysmaihin hyviä suhteita liike-elämän tarpeita ajatellen.

Kun Kreikka liittyi siis EU:hun, se loi tietysti myös mahdollisuuksia. Osa niistä aktivoituu Pluton osalta lokakuussa 2010 ja vuosina 2012–2013. Pluton saattaa luoda hyviäkin yhteistyön perusteita kunhan sen ehtona on puhdas halu ”miellyttävien käytäntöjen ja hallinnollisten rakenteiden ristiriitojen” tunnustamiseen, jonka jälkeen Kreikka ja EU ovat lähempänä mahdollisuutta luoda onnistunut tasapaino.
Kunhan Pluto etenee noin 12 asteeseen Kaurista, vuosina 2013–2014 jonkinlainen toimiva ratkaisu, mitä odotetuimmin käynnistyy. (Kreikka liittyi EU:hun: Saturnus oli 9 ja 31 yhtymässä Jupiteriin, joka sekin oli Kauriissa 9 ja 32). Mutta tämä voi merkitä myös Euron muuttumista tai kokonaan rahayksikön loppumista. 

KREIKKA – EMU:un
Neljäs tekijä astrologisissa ajankohta vertailuissa kuin tummana sokerina pohjalla, osui siihen kun Kreikka liittyi EMU:uun (Kuun Noususolmu on 4 ja 31 Vaa’assa ja Saturnus laskusolmulla 00 ja 42 Oinasta!). Tämä asetelma kertoo Kreikan kannalta erikoisesta tilanteesta.
Kreikka kohtaa rajoituksia ja kokee olevansa estynyt kertomaan omista toiveistaan tai paljastamaan omaa tilannettaan. Artikkelin alussa viittasin sairausteeman, joka paljastaa mädät kohdat. Fyysisten rakenteiden ja hallintojärjestelmän täysremontti paljastaa yhteiskunnan sisäisen tulonjaon. Uranuksen vaikutus kesäkuussa – elokuu 2010 ja maaliskuusta 2011 alkaen luo myös Kreikalle, uudenlaisen rytmin. Uranuksen vaikutus voi toimia kuin pelikorttien jokerina tuoden yllättävän uuditusratkaisut mukanaan. 


SUOMI ja KREIKKA ja - OLLI REHN
Olen pohtinut Suomen nykytilannetta näillä sivuilla aiemminkin. Sillä Suomella on ratkaisevan haasteelliset ajat meneillään 2008–2010. Suomen Kaurispainotus kartalla osuu Kreikan valtion kartan Neptunuksen ”kelluvaan kohtaan”.
Löytäisikö Suomi oman vahvuutensa esimerkiksi Olli Rehnin EU-talousministerin muodossa?

Suomalaiset ovat tarkkoja ja osaavat säästää. Tämä näkyy myös Kuu ja Marsin yhtymänä Neitsyen merkissä valtiomme kartalla. Onko tämä se (ajan)kohta, jossa voimme luovuttava kadotetun isähahmon etsimisen ja kasvaa – itsenäisinä – yksilölliseen vanhemmuuteen valtiona? Otammeko nyt itsenäisesti vastuuta omista ratkaisuista syvemmällä tasolla, miellyttämättä ”jonkin tahon naapurivaltioita” liika?

Astrologisesti Suomella on näytön paikka ja meillä on mahdollisuus tulla auktoriteeteiksi, omalla alallamme. Etunamme on slougan; ”meillä päin tehdään niin kuin sovitaan”!

Nämä teemat ovat aktiivisia juuri nyt 2008–2010.

KERTAUSTA SATURNUS - PLUTO
Saturnus on siis rakenteet, esimerkiksi yhteiskunnassa tai sovitut pelisäännöt, asetukset jne., mutta Saturnus kuvaa myös ihmisessä luustoa, jonka tuella pysymme kasassa tai pystyssä, miten vain haluamme määritellä luurangon tarkoituksen. Pluto edustaa kätkettyä, huomaamatonta läsnäoloa tai paikalta poistumisia. Ihmisessä se edustaa niitä fysiologisia ja biologisia toimintoja (vrt. virukset ja solumuutokset, geenimanipulaatiot) joita emme itse voi säädellä, kovinkaan menestyksekkäästi kuten vaikkapa suolistontoimintaa, ilman että koko prosessi häiriintyisi.  


Suositus: ”Luovu pakkomielteistä”!


Kuvat ja Teksti: Tuija Uusitalo 14.3.2010


Käsityksiä astrologiasta

roolimaski1Astrokello2VÄÄRINKÄSITYKSET

Astrologia ei ole ennustamista, eikä se vähennä ihmisen päätäntävaltaa yksilöllisissä valinnoissa. Astrologialla ei ole  s e l v ä n n ä k e m i s t ä,  eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa.
Horoskooppimerkit eli 12 eri aurinkomerkkiä ovat vain murto-osa astrologian mahdollisuuksista. 

Yleistyksistä huolimatta esimerkiksi hämäläisillä ja karjalalaisilla luonteenpiirteillä, on eroa. Ihmiset eroavat henkisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan, vaikka he olisivat biologisia kaksosia. Muutaman minuutin syntymäaika erosta huolimatta yksilöllä on aina ainutlaatuinen mahdollisuus valita asiat, omista lähtökohdistaan käsin. Ihminen antaa aina itse merkityksen omalle elämälleen. Astrologia voi olla tukena oikean ajoituksen löytämisessä.

MITÄ ASTROLOGIA ON
Astrologia on ajanhallinannan väline. Aika ohjaa edelleen monia toimintojamme tietoisesti tai tiedostamattamme.
Yöllä ja pimeällä ajalla, vaistomaisesti lepäämme. Päivisin valoisalla ajalla, liikumme ulkosalla ja teemme suurimman osan arki askareistamme. 

Arjen tasolla elämämme jaksottuu 24 tuntiin, kuukausiin ja ehkä seuraavaan kesälomaan saakka. Astrologisesti aikaa tarkastellaan eri tavalla. Se jaottuu esimerkiksi 28 päivään, 2 ja 29.5 vuoteen, pisimmillään ihmisen elinkaaressa 80 vuoden Uranus jaksoihin. Tätä pidemmät ajat ovat sukupolvellisia jaksoja.

Teknisesti astrologissa arvioidaan planeettojen keskinäisten astemääräkulmien suhdetta ja merkitystä. Voimme tarkastella yhtä karttaa tai verrata sitä toisen kartan planeetta kuvioihin. Voimme teettä astrologisen kartan itsellemme, jota voimme verrata nykyhetkeen tai johonkin hetkeen tulevaisuudessa. Mitä pidemmille arvioidaan planeetta näkymiä suhteutettuna ks. karttaan, sitä suurempi on muuttujien määrä. Muutamme esimerkiksi itse mieltä ja näkökulmaa usein, puhumattakaan jatkuvasti muuttuvasta ympäristöä. Astrologia ei anna valmiita vastuksia, mutta se toimii kuin kompassi. Ihmiselle jää valittavakseen se, minkä suunnan ja toimintatavan hän lopulta valitsee.

Astrologian avulla ymmärrämme paremmin ajanluonnetta, ja muutoksia siinä. Yksilöllinen tasapaino ja onnellisuus liittyvät ajankäyttöön ja henkilökohtaisiin elämyksiin, josta syntyy aika-tila, kuten ilmapiiri, olotila ja tunnetila ovat.
Astrologia on laaja käsite- ja symbolijärjestelmä jolla kartoitetaan yksilöllisiä taipumuksia, ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ja niitä voidaan verrata johonkin muuhun.

MITÄ HYÖTYÄ ASTROLOGIASTA ON
Astrologia on kuin uskollinen ja reilu ystävä, joka kertoo edellytyksemme puolueettomasti.

Syntymähetken astrologinen tilanne on lähtökohta, josta kehitys alkaa. Kehityksen huippukohdat osuvat yksiin niin sanottujen ylimenevien planeettavaikutusten kanssa. Nykyhetken planeetat tekevät syntymähetken johonkin planeettaa ns. vaikeaa tai helppoa astemääräkulmaa, ja se kertoo asioiden vaikeudesta tai niiden helposta etenemisestä.

Haasteet, jännitteet ja uudet mahdollisuudet asettavat jokaisen ihmisen kehityksen taitekohtaan. Kohtaamme haasteita ikäkausittain ja osittain eri-ikäisinä, joista selviämme - kuka mitenkin. Näihin ns. ennakoimattomiin tilanteisiin astrologista on suurta apua.   

ONKO ASTROLOGISTA ITSETUNTEMUKSEN LISÄÄMISEEN
Vaikka olisimme tehneet kaikkemme tavoitteen eteen, saatamme joutua tilanteiseen jolloin koemme kaiken turhaksi. Haluamme luopua koko hankkeesta tai mikä vielä pahempaa, koemme että olosuhteet ja ihmiset ovat meitä vastaan.

Huomaamme esimerkiksi olevamme lopulta ”aina” samanlaisissa ongelmissa samojen kysymysten äärellä, samojen asioiden ja ihmisten kanssa. Tai meistä tuntuu ”usein”, että meitä petetään, ei kuunnella tai meitä syytetään itsekkyydestä jne.. jne..
Tapahtumien kierteisiin löytyy helposti syyt astrologian avulla: Itsetuntemuksenpuute ruokkii itsepetosta! Astrologia on erittäin hyvä väline itsetuntemukseen. Se auttaa myös ymmärtämään muiden ihmisten erilaisuutta. Astrologia on parhaimmillaan hienojakoista psykologiaa.


KENELLE TAI MILLE, ASTROLOGISEN TULKINNAN VOI TEHDÄ
Astrologisen kartan voi laatia mille hetkelle tahansa.

Parhaiten se soveltuu ihmisen syntymähetkelle, ensitapaamiselle, sopimuksen allekirjoittamiselle, avioliiton solmimiselle, uuden työn tai firman aloittamiselle, tai vaikkapa laivan vesille laskemiselle.. siis millä vain.
Jopa kotieläinten luonnetta on hauska seurata, syntymäpäivän Kuu-merkin mukaan. Onko eläin arka ja säikky, kuten Kuu Neitsyt luonteella joskus on tapana. Vai onko eläin arvaamaton ja aggressiivinen Kuu oinasmaisesti, vai ruoka-ahmatti Kuu Ravulla.

Pieni lapsi ilmentää ensimmäisinä viikkoinaan lähinnä vain Kuu merkkiään.  Jos lapsi nukkuu paljon, hänellä saattaa olla Kuu Kaloissa, sylivauvana viihtyy taas Kuu Rapu-vauva, joka viihtyy äidin ja maidon lähellä. Univaikeuksista voivat kärsiä Kuu Oinas, vilkas Kuu Kaksos-lapsi ja hauskuuttaja Kuu Jousimies pienokainen. Kuu Skorpioni lapsi saattaa itkeä sydäntä riipaisevasti, kun hänet jätetään yksin. Kuu Kauris sopeutuu rutiineihin, Kuu Härkä murjottaa kun ei saa tahtoaan läpi, Kuu Vaaka ja Vesimies viihtyvät vieraassakin seurassa ja Kuu Leijona hymyilee, kun hänet huomioidaan.  

Nämä ovat yleistyksiä. Mutta ne kertovat jotakin niistä mahdollisuuksista joita astrologia tarjoaa eräänlaisena ihmisten käyttöohjeena, helpottaen ihmisten välistä vuorovaikutusta.   


SuomiMISTÄ SAA OMAN ASTROLOGISEN KARTAN
Oman henkilökohtaisen kartan jossa on planeetat kohdillaan saa vaikkapa netistä. Astrologisen tulkinnan voi hankkia ammattiastrologilta, jos ei itse hallitse astrologiaa.

Perussyntymäajan lisäksi tarvitset tarkka syntymäkelloaika ja ’maailmaan tulopaikkakunta’ eli synnytyssairaalapaikkakunnan pituus- ja leveys asteiden koordinaattien takia. Kelloaikaa voit tiedustella synnytyssairaalasi arkistosta, äidin tiedoilla!

Alla linkki, astrologian opiskelusta ja alan harrastustoiminnasta kiinnostuneille.
Suomen Astrologinen Seura.

teksti, Tuija Uusitalo 18.4.2009.
kuva, shutterstock


Jutut, artikkelit

 MTV3.fi/ Helmi: ASTRO-TV


Lue -lehti: Astrologia ei ole ennustamista. "Parhaat vastaukset löytyvät tästä hetkestä"!

HS - Kaupunki - 26.10.2008 Kunnallisvaalit_2008_2!

Vaalitarkkailija ei usko joulupukkiin, mutta demokratiaan ja astrologiaan kyllä. Astrologi Tuija Uusitalo laati Vaalitarkkailijan pyynnöstä vaalihoroskoopin.

UTAIN Tampereen yliopiston tk.  Astrologissa asuu tutkijan sielu.

Iltalehti Big Brother 2008   "Yksi rakastuminen nähdään ainakin"!

Iltalehti   BB Cheryll ja astrologi.

MTV3   10.01.2008 Terveyttä tähdistä.

Vähemmistöt

Angelo_3Aikamme arvot 

Viimevuosina seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat nostaneet hyvässä ja pahassa aiheen perinpohjaiseen tarkasteluun. Jota myös itse hämmensin laineita nostattavassa puheenvuorossa presidentin tyylivirheen vuoksi (kirj. myöh. poistettu). Hänen puuttuessaan nuorten miesten mielenilmaukseen joka oli kohdistui p-kulkuetta kohtaan 5.7.2010, tapahtui sellaisella huomion suuntaamisen voimalla pois vakavasta "syrjinnästä" joka uhkasi samaan aikaan tasapuolisesti kaikkia ihmisiä.

Sadat tuhannet lapset ja osa vielä syntymättömät lapset saivat riskialttiin H1N1- rokotteen (joka todettu myöh. vaaralliseksi, paljastuneiden narkolepsia t. vuoksi). Tämän asian käsittely medioissa, jos mikä, olisi ollut tasa-arvoista. Sen sijaan painopiste kohdistui s-vähemmistön oikeuksiin, kun samaan aikaan luodaan uudenlaista - vähemmistöä - rokotteiden jälkiseurauksina.

- Asia ei kiinnostanut vaikutusvaltaisia naisia!

Kaikilla ihmisillä on oikeutensa seksuaaliseen suuntutumisensa, kuten haluavat. Ihmisoikeuksien kulmalta katsottaessa, he ovat lain edessä samanarvoisia, kuten Jyrki Katainen Suomi Areenassa 21.7. 2010 totesi. Yhdyn tähän näkemykseen.

Se voivatko he erottuaan adoptoida ex-kumppaninsa lapsia ei ole vain irrallinen eettinen kysymys vaan se koskee myös lapsen oikeudetta molempiin biologisiin vanhempiinsa kuten myös kummankin vanhemman vapaaehtoista suostumusta tällaiseen adoptioon. Tämä kohdistuu usein isän oikeuksina biologiseen lapseensa. Isiä syrjitään usein huoltajuussopimuksissa erotilanteissa. Usein vastuu lapsesta jää suurimmaksi osaksi äidille ja tämä kohta tulisi mielestäni tarkistaa huolellisesti. Isät ovat aina olleet huoltajuuskysymyksissä huonossa asemassa ja adoptio kysymykset tuovat lisähaasteita. 

Tilanne laajemmasta näkökulmasta: samaa sukupuolta olevien oikeus adoptoida ulkomailta ”kriisialueilta” lapsia, tuo esille lapsenoikeudet laajemmasta näkökulmasta, jolloin näiden lasten etu valvotaan huonosti. 

Puhumattakaan murrosikäisten lasten/ nuorten siirtyminen lapsesta sukukypsyyteen on äärimmäisen herkkä vaihe joka vaatii ääretöntä huolellisuutta ja tahdikkuutta, olla tönimättä lasta mihinkään suuntaan. Seksuaali-identiteetin ollessa muutenkin vasta nupullaan kypsymässä. Meidän tulisi kunnioittaa lapsiamme hyvin, hyvin paljon enemmän.

Olen jopa taipuvainen kyseenalaistamaan peruskoulun yläasteen antaman seksuaalivalistuksen, ehkä kannatan sitä ainoastaan median yksipuolisen tarjonnan, vastapainona. Nuoruus on herkintä aikaa, siksi meidän tulisi painostaa meilikuvia asioista joihin he eivät ole vielä valmiita.    

Kiinnostukseni johti aikanaan astrologiaan nimenomaan siksi, että kaipasin yleisten ja vallalla olevien kollektiivisten ilmiöiden ja käsitysten rinnalle jotain konkreettisempaa ja syvemmin perusteltua, kuten nyt tapahtui.

Saturnus kuva sosiaalisia käytäntöjä. Esimerkiksi kun Saturnus oli vuosina 2009-2012 Vaa'an merkissä se nostatti esille: ulkoisia oikeusnäkökulmia tasa-arvonkannalta.

Nyt Saturnuksen olleessa Sakorpionissa v. 2012-2015 läpivalaisemme sisäisellä syvemmällä tasolla asioita musta-valkoisesti: syntymän, elämän, kuoleman ja perinnön, perinnöllisyyden teemalla.   

Saturnus siirtyy 2015 (-2018 asti) Jousimieheen, tuolloin maahanmuuttoasioissa tapahtuu mitä ilmeisimmin käytönnön tasolla selkeitä ratkaisuja.