Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Paljastava dominoefekti, 2021

 

Paljastusten ja Yllätysten vuosi käynnistyy vuoden 2020 viimeisenä päivänä, uutisella: Jeffrey Epstein on elossa. Tämä on dominopelin- laitimmainen kaatuva nappula joka johtaa valheet paljastavaan ketjureaktioon ympäri maailmaa! 


Paljastukseen johtaneet syyt: korkeimman oikeuden tuomari John Roberts kieltäytyi katsomasta Texasin toimittamia vaalivilppiin liittyviä asiakirjoja. Sitten Robertsia tukevat joukot hyökkäsivät asianajaja L. Lin Wood vastaan joka puolustautui Twitter -viestillään kehottaen Robertsia kertomaan totuus.
- ”Vai kysytäänkö Jeffrey Epsteinilta. Hän on elossa”!
Tässä pari ensimmäistä kommenttia: ”Robertsin puolelle jäätävä hiljaisuus! Ja toinen ”Say whaaaattttt!!!!” (lähde 31.12.2020: twitter ja infowars.com)

Paljastusten ja yllätysten aloituspäivämäärät ovat jo ke 6.1. ja ke 20.1.2021 jotka kulminoituvat Vesimies Uranus teemoihin.

Ja kuinka ollakaan, molemmat herrat Epstein sekä Roberts ovat Aurinko Vesimiehiä. Vesimiehen merkkiä hallitsee ja haastaa yllätyksellinen Uranus!
Ellei itsellämme ole planeettoja tai Aurinkoa, Kuuta tai nousumekkiä merkissä, Uranus on kuitenkin jossakin kohtaa syntymähetken pohjalta laadittua astrologista karttaa. Elikkä jokaisella on uranusmaista kykyä sanoutua irti väärästä suunnasta, olipa se jokin ryhmä tai seurapiiri, joku trendi tai väärä ajatus, mielikuva tai teko: oivallettuaan totuuden - hetkessä.

Vesimies Uranus teemat ovat läpinäkyvyys ja jos asiat eivät kestä päivänvaloa käy huonosti. Rikoksena itseä tai muita kohtaan jotka lopulta paljastuvat yllättäen. Rikollinen/ väärä toiminta heikentää omaa, ja muiden, henkistä ja fyysistä terveyttä.


Uranus tekninen tekijä. Se kykenee päivittää koneet ja laitteet ja toimintatavat joka tasolla, siksi Uranus ja Vesimies-painotuksen omaavat henkilöt ovat ulkopuolisia ja vapaita, hyvässä ja pahassa. Nuoriso kuvaa hyvin näitä energioita. Kuten henkilöt jotka tulevat uutena porukkaan, ja näkevät välittömästi esimerkiksi työpaikan epäkohdat joihin muuta ovat ajan kuluessa sokaistuneet. Sen negatiivinen ilmentymä on terrorismi ja kirurgiset sukupuolenvaihdosoperaatiot, ja muut irtiotot ja vallankumoukset.
Myös yllättävät onnettomuudet, katoamiset ja kuolleista heräämiset liittyvät samaan energiaan. Kuten nyt J. Epstein kohdalla. Joka kuoli huipputurvallisessa kameravalvonnassa vankilassa 10.8.2019.


Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Uudistukset aktivoituvat nyt nopeasti. Siksi että molemmat yhteiskunnalliset ja sosiaalisenelämän vaikuttajat, Saturnus ja Jupiter siirtyivät Vesimiehen merkkiin 17. 12 ja 19.12.2020 alkaen. Näistä Jupiter, etenee edellä, innostaen avoimesti uusiin mahdollisuuksiin kuten ajattomiin henkisiin tekniikoihin (kuten meditaatio). Myös materiaalisella tasolla löytyy intoa kuten nyt Davosin talousfoorumilla: ideana nollata talous (The Great Reset) valmistaudutaan päätökseen ja sen toteuttamiseen jo 1/2021 - kansalaispalkan muodossa.
Kuninkaallista valta-asemaa vanhan mallin mukaisesti tavoitteleva järjestäytynyt mafia, joka himoitsee maailman varallisuutta ja muuta omaisuutta mukaan lukien kaikki ihmiset, työntekijät, orjat ja kuluttajat. Liikkuu huhuja että ihmisiin istutettaisiin manipuloitua mRna:ta ja mikrosiru, nykyisen pandemia – uskonnon rokotteiden avulla. Huhu sopisi kaiken muun infantiilisen Vesimies- Uranus sekoiluun, ufoista geenimanipuloituun ravintoon, heterogeenisyyden ja ihmisten lisääntymiskyvyn tuhoamiseen.

Onneksi Jupiterin aitoa lapsekasta vapauden riemua hallitsee molemmilla puolin kenttää Saturnus. Se viipyy samassa merkissä vuoden pidempää (3/2023 asti) ja se tulee käytännön tasolla nostamaan esille rakenteita kuluttavat epäkohdat – aineen hallinnassa. Saturnus poistaa vanhat aikansa eläneet, yksilön omaa terveyttä sekä toimivaa yhteisöä ja laajemman vuorovaikutuksen säröt ja viat. Nykyhetken epäkohdat paljastuvat teeman mukaisesti teknisin keinoin, ja epäkohdat hävitetään, tai ne korjataan.
Talousfoorumin porukka on kyllä hyvin perillä ajankohdan mahdollisuuksista teknisin keinoin toteutettavasta Vesimies -Uranus uudistuksista nollata globaali talous, mutta he ovat unohtaneet ihmiset - ja hengen. Ikäänkuin atomit toimisivat ilman molekyylejä.

Mitä sinä, voit tehdä?
Ryhdy tarkkailijaksi. Aloita itsestäsi. Älä ryntäile sinne tänne, vaan teroita itsessäsi olevaa - oikean ja väärän erotuskykyä. Etsi tietoa, keskustele ja vaihda tarvittaessa näkökulmaa. Näin saat oman Uranus timanttisi loistamaan. Ja kuten jo huomasit Vesimies Uranus teemalla, ollaankin ulkopuolisia, ei yksinäsiä - vaan yksin – erillään. . 
Kaikella on aina kääntöpuolensa. Eristykset ja sulkutilat ja etätyöt mahdollistavat oman ajankäytön laadun parantamista jota tarvitset löytääksesi oikean vastauksen sisältäsi.
Tiesitkö, on vain - yksi totuus! Ne josta väittävät muuta puhuvat mielipieteistä. Hyvä esimerkki totuudesta: ”valo on kirkas” ja ”kukka on kaunis”. Se että pidätkö siitä, kyseisenä hetkenä onkin se epätotuus eli mielipide. Meissä jokaisessa o n tuo absoluuttinen totuus, kunhan annat aikaa ja olet rehellinen itsellesi löydöt sen - intuitiivisesti.
Uranus on nykyhetki, eli se sama Kristuksen mainitsema kapea portti - nykyhetkessä!

Tämä on tärkeää siksikin että Uranus on nyt Härässä 3/2019- 4/2026 välillä. Tiedähän, Härkä ihmiset ovat hitaita, rauhaa, metsää ja luonnonmukaisuutta rakastavia ja he tietävät tasan itse mitä milloinkin tarvitsevat. Itsepäisyys näkyy kenties heissä kenties voimakkaimpana.
- Meissä kaikissa on tietenkin myös Härkää, Venus planeetan - ja sen sijainnin muodossa kartalla.

Venus säteilee rakkautta. Sillä luodaan omaa tyyli kaikessa, kuten musiikissa, ystävissä, pukeutumisessa, Härkien kohdalla erityisesti ruoassa. Härät ovat usein hyvin terveitä myös henkisesti, koska säätävät itse oman (lepo-) ajan ja reviirin käytön.
Härkien käsityötaidot, käytännöllisyys ylettyy kaikkeen luontaiseen, ja laadun parantamiseen. Puhtaat ja oikeat ravinteet vaikuttavat terveyteen: Ei suosita prosessoituja ruokia, mikroaallossa valmistettuja ruokia (testosteronin tappajana), eivätkä kevyttuotteet saa mitään arvostusta. Alkutuottajana – he tekevät kaiken - itse!

Uranus on nyt siis Härässä kun kehotetaan rajoittamaan hapensaantia (maskit) ja lisäämään elimistöön uudenlainen rokotus hmm’!?
Ja valinta, on yksilön oman - ymmärryksen varassa.
- Lääkeyhtiöt ovat uranusmaisesti pesseet kätensä yksilöön lisätyistä geneettistä haittavaikutuksista, he eivät ole juridisesti vastuussa korona rokotteen seuraamuksista.

Härkä siis vaalii ja ylläpitää elämää: luontoa ja luonnonvaroja joilla huolehtia ja ravita henkilökohtaista henkistä ja fyysistä terveyttä täällä maapallolla. Raha-asiat liittyvät vaihdannanvälineenä alkutuottaja Härkiin. Nyt kun Uranus on Härässä ja yllätyksiä raha-asioissa on nähty jo koko viime vuoden. - Ja toisaalta, ihmiset ovat henkilökohtaisella tasolla omilla kotikoneillaan ja kotoa käsin kehitelleet uusia virtuaalisia palveluja ja muuttaneet maalle.

Uranus hajottaa luonnonvoimalla vanhat elintoiminnot Härässä, kuten se teki 4/1935 – 6/1942 sekasortoisina sotavuosina.
Härän etuna on sitkeys ja Uranuksena etuna on kyky uudistua: löytämällä yllättäviä tapoja ansaita, uudenlaista suoramarkkinointia ja paluuta omatoimiseen vaihdantatalouteen - ilman välikäsiä.
Norjan maanvyöryssä kulminoituu Uranus Härässä (maamerkki): rauhallisen elämän perustat voivat kadota yllättäen vieden mukanaan lähialueen arjen, taloja ja ihmisiä. Uranus, luonnonmullistusten aiheuttaja, vanhan romuttaja, ilmenee myös ihmisissä kykynä löytää ja oivaltaa tarvittaessa nopeasti tapahtumiin johtaneet syyt. Geologin totuus tässä maanvyörystä on että suola pitää maaperää paikoillaan. Kunnes sadevesi ajan kuluessa on liottanut tämän sidosaineen kokonaan pois.

Mars planeetta ylittää Uranuksen 19–21.1.!!
Mennyt vuosi huipentui loppuun piiritykseen ja vankilamaisiin olosuhteisiin totalitäärisissä tunnelmissa.

Pluto ja Saturnus pitivät kuria ja järjestystä Kauriin merkin kautta. Saturnus hallitsee Kaurista ja Pluto Skorpionia, joten yhdessä ne olivat rakentaneet, ohjailleet ja keskittäneet hallinnot ja materiaalivara -resurssit omiksi rahan ja (yli-)vallan aseiksi. Nämä suunnitelmat estivät Marsin vapaata ja spontaania liikkumista. Vaikka Mars oli Oinaassa, omassa merkissä rohkeana, aina valmiina itsenäisyystaisteluun, koko syksyn, se ei voinut toimia.


Kiinalaiset kiteyttivät vuosituhansia sitten Marsin ydinolemuksen, kaiken toiminnan, myös taistelussa, ihmisen kykynä olla osa kokonaisuutta.
Itsen ja muuttuvan kokonaisuuden jatkuvana vuorovaikutuksena; tarkkailija ja tarkkailtava kohde ovat yhtä. Luonto ja tilanteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja ne muistuttavat sodankäyntiä ja sen johtamista. Sunzi toteaa sodankäynnin taidossa:
”Voittoisia taiteluja ei voi toistaa. Ne ottavat muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista”. Voimme lähettää heidät kuolemaan tai antaa heille elämän, mutta perimmiltään emme saa johtaa heitä harhaan”.

Tosiasiassa meitä yritetään johtaa jatkuvasti harhaan, tyypillisimmillään kaupankäynnissä. Siksipä tähän on taas pakko siteerata Kristusta ”olkaa hereillä”.

Mars planeetan ydin ilmenee yksilöllisenä kykynä elää, toimia ja vetäytyä oikeaan aikaan välttyäkseen vaaroilta.

Syksy opetti harkittua itsenäistä toimintaa vaikeissa ristiriitaisissakin tunnelmissa. Esimerkiksi maskinkäytön valinnassa joka sotii luontaista yhteisöllistä toimintaperiaatettamme vastaan – saada hengittää happea vapaasti!!

Älykkäinä ihmisinä saatamme ymmärtää että kaikki perustuu ”vain” ihmisen itsensä luomaan ja ylläpitämään tunnelmaan, itsessä ja ympäristössä. Nimittäin muutoksentuulia tulee emotionaaliseen sisäiseen ilmastoon ja atmosfääriin ainoastaan omien ajatusten ja ympäristöstämme tekemiemme havaintojen perusteella, jotka sisältävät muiden ihmisten näkemykset ja paikallisen alueen muutokset. Näistä syntyvät mielipiteemme. Tämä soppa on ”se” ainut ilmapiiri joka motivoi meitä ”hetkessä” toimintaan ja ei-toimintaan.
Mars, pitää toimintakykyä ja liikettä yllä, sisäisesti ja ulkoisesti. Oman toiminnan arvioimista on syytä kehittää, ettemme säntäilisi epäselvissä ja sumuissa tilanteissa ja olosuhteissa (esim. päihteet, uutiset).


Mars siirtyy Härän merkkiin osuvasti 6.1. (klo 17.27 Washington) kun vahva joukko aggressiivisia hedonisteja sekä tavallista kansaa kerääntyy seuraamaan Yhdysvaltojen vaalitulosta.
Kuulemme tämän hämäyssodan vallatunmaan lunastusoikeuden siirtymisestä joko hyville vai pahoille. Mars Härässä aiheuttaa erityisen itsepäisen ja sinnikkään energian purkauksen… lapsia ja lapsenmielisiä hyväksikäyttävän rahaeliitin itku-potku raivokohtauksen yltyvän kuin  lapsen kiukuttelu kaupan karkkihyllyjen edessä jatkuu vielä jonkun aikaa kun globaalit massiiviset herkut jää saamatta.
Muistamme tämän jutun alussa kuvatut yllätykset ja paljastukset!
Marsin ohella myös Saturnus on siirtynyt kiinteään, Härän ja Vesimiehen merkkiin. Joka viittaa siihen, toisin kuin edeltävien Oinas, Kaurismerkkien asiapainotteiset johtavat hallintamallit, nyt on siirryttävä huolehtimaan elämää ylläpitävistä ja niitä vahvistavista toimintamalleista.


Mars, Härässä liike (4.3. asti), lähtee puhtaasti omista tarpeista, on huomioitava omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet.
Mars Härässä ohittaa Uranuksen 20.1 ja laukaisee vakiintuneeseen malliin – yllätyksen, kun USA:n presidentti valitaan virkaan – samana päivänä!
-Eikä siinä vielä kaikki yllätyksistä.


Presidentti D.J. Trump on Aurinko yhtymä Uranus, Kaksoset – henkilö joka pysyy nokkelasanaisena ja hyvällä tuulella - tuulessa ja myrskyssä.

Siis pitäkäähän hatuistanne kiinni, meno on kuin Linnanamäen vuoristoradalla. Nyt koittaa totuuden ja läpinäkyvyyden aika tiedonkulussa: tätä kestää tammikuusta eteenpäin – koko vuoden 2021!

Kirjoittanut, astrologi Tuija Uusitalo 5.1.2021 klo 14.15.

 

pelastaarahaa

Kristinusko ja krusifiksit

Krusifiksi_PieterinkirkkoKrusifiksit pois Italiasta muistuttamasta kaikista siitä sairaasta ja tuhoavasta jota kristinusko ja kirkko ovat saaneet aikaan!

Jeesukselta "kaapattu kristinusko" on saanut alkaen poliittisesti todella kieroja ja rikollisia piirteitä, jotka vasta tällä hetkellä paljastavat kaiken karmeutensa...

Astrologisesti elämme kollektiivisten uskomusten ja unelmien viimehetken paljastumisen aikaa, kun Neptunus on viimeistä vuotta läpinäkyvyyttä ja vapautta lisäävässä Vesimiehen merkissä. Samalla kiteyttävä Saturnus on oikeudenmukaisuutta suosivassa Vaa’an merkissä tehden siltä Pluto Kauriiseen vankkaa ”kaurismaista kulmaa”, joka kehottaa sukupolvien takaisten auktoriteettien antamista, myös yksilötasolla.

KRUSIFIKSIN - IHMISOIKEUDET
Jotkut katoliset puolustavat EU:n sisällä kunkin kansallisvaltion perinteisiä oikeuksia ”maassa maan tavalla”, pitäen krusifiksin roikkumista Italian koulujen luokkahuoneiden seinillä pelkästään kansallisena symbolina on naurettavaa.

Krusifiksissa kuvataan ristiinnaulitsemalla kuolemaan tuomittua Jeesusta, joka tapahtui Jerusalemissa roomalaisten ja juutalaisten toimesta. Krusifiksissa ei ole mitään ihailtavaa jota tulisi säilyttää, saatikka että se olisi kansallisesti omaperäistä ja arvokasta. Traagiset tapahtumat Golgatalla, eivät ole vain Italian menneisyyttä vaan ne koskettavat koko ihmiskunnan kollektiivista menneisyyttä. On täysin asiallista kysyä vertailukohtana vaikkapa juutalaisten kärsimykset; miksi niitä ei kuvata yhtä irvokkaalla tavalla vaikkapa Israelin lipussa?


Piers Compton kirjoittaa kirjassaan 1981 (jota ei koskaan julkaistu) Vatikaanin katolisen kirkon nurjasta puolesta. Kirjasta on nettiversio täällä (http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/brokencross/brokencross.htm#contents). Tässä on hänen kirjastaan kohta krusifiksista: ”.. kammottava symboli, jota satanistit käyttivät kuudennella vuosisadalla ja joka otettiin uudelleen käyttöön.. Taivutettu risti jolle on asetettu vastenmielinen vääristetty Kristuksen hahmo jota keskiajan magia ja noituuden harjoittajat olivat käyttäneet esittämään raamatullista ”pedonmerkin käsitettä”.


Koulujen krusifikseja koskevan jupakan takana on katolisen kirkon vaikutus Italian politiikassa. Italian hallitus on läheisessä yhteistyössä katolisen kirkon ja Vatikaanin kanssa, vaikka periaatteessa Italian katolinen kirkko ei ole valtionkirkko, kirjoittaa Liisa Liimatainen ja jatkaa…
Mikäli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös kieltää krusifiksit Italiassa, täytyy uskonnollisten symbolien käyttöä tarkastella uudelleen myös Suomessa. (YLE.fi /uutiset 24.6.2010).


MARS ja ROOMALAISEN SODANJUMALAN – TABUT
Astrologisesti Mars kuvastaa sekä alkuja ja aloituksia, että primäärejä eli ensisijaisia tarpeita kuten ravinnon, suojan ja suvunjatkamisen tarpeita.


Kun motiivit ovat jotakin tämäntapaista mitä katolisen kirkon kohdalla on, ei lopputulos voi olla millään tavalla yksilön tasapainoa rakentava. Mars on roomalaisittain painotettuna toki myös muutakin kuin sodanjumala.

Mars on Oinaan ja ennen Pluton löytymistä myös Skorpionin hallitsija. Oinaan kohdalla perustarpeiden tyydyttäminen tapahtuu välittömästi ja se voi olla näkyvää ja selkeää, toisin kuin huomaamattomuutta edustavan Skorpionin kohdalla, jossa suvunjatkaminen (seksuaalisuus), ulostustoiminta, lapsen synnyttäminen ja ihmisen kuoleminen ovat sivussa muiden katseilta toimitettavia elämän perustarpeita.

Ihminen hakee esimerkiksi edellä kuvatun kaltaisille toimilleen luontaisesti syrjäisen paikan. Tulleessaan yllätetyksi ihmisen elimistössä tapahtuu yleisesti vaistomainen stressipiikki ja ”kramppi”, joka yleisesti katkaisee itsesuojelun tavoin meneillään olevan toiminnon. Tästä syystä Skorpioni yhdistetään tabuihin. Edellä mainitut Skorpionin hallitsemat toiminnot ovat luonnonmukaisesti järjestetty ”salaisiksi toimiksi” ihmisen suojaksi, toisin kuin Mars Oinas vaiheessa.


Tabut tulisi erottaa skorpionimaisesta päähänpinttymistä joksi ne usein sekoitetaan.  Tabut siis suojelevat ihmistä, eikä niitä ole tarkoitettua rikottaviksi, toisin kuin päähänpinttymät. Kun ihmisen luovuus surkastuu hänen eläessään vain mielensä materiaalisella tasolla, ideoiden loputtua hän alkaa tuhota omaa perustaansa, rikkomalla kaikki ihmistä suojaavat tabut.

VALKOISEN IHMISEN RAPPIO
Koko länsimaisen kulttuurin läpitunkeva seksuaali-ihannointi ja kaikki sen epänormaalit piirteet sekaantua lapsiin tai samaa sukupuolta oleviin, kuten myös koko pornoteollisuus, ovat epärehellisin ja epätervein motiivein perustetun kristinuskon aikaansaannosta!!


Nämä tuhoavat seksuaalikäyttäytymisen muodot olivat olemassa jo paljon ennen kristinuskoa, ja voivat olla joiltain osin ”ajattelemattoman ihmismielen” tahatonta toimintaa. Ei siis useinkaan perustelua vaan kypsymätöntä mielihalun tyydyttämistä. Ajattelemattomuuden seurauksena on syytä kiinnittää huomiota myös yksilötasolla. Logiikan periaate paljastaa oman kyvyttömyytemme hallita itseämme tai onneton yrityksemme manipuloida ja hallita ympäristöämme on rappeuttavan ja paisuneen egon suuruudenhulluutta.
Leikkivällä ja kokeilevalla ihmisellä ei ole varaa enää virheisiin nykyisen kaltaisessa teknistyneessä tietoyhteiskunnassa, jossa huolettomasti käsitellään radioaktiivisia aineita ja ydinvoiman hajoamistuotteita, kuten gammasäteilyä, joka on vaarallista ihmiselle ainakin satojen tuhansien vuosien ajan.


Ajatus, järkeily tai päättely - ilman viisautta eli sydämen sivistystä on alkeellista, toisin kuin lapsenkaltainen viattomuus, joka on tila jossa on kyky toimia puhtain motiivein vailla tarkoituksenhakuisuutta, jolloin se tukee pyyteetöntä iloa ja rakkautta. Kaikenlaiset väärät ulkoiset objektit kannustavat teeskentelyyn, kuten myös väärien sisäisten objektien seuraaminen tunnetasolla johtaa ihmisen rappeutumiseen, joka tuhoaa ihmisen alkuperäisen koskemattomuuden, siis sen neitsyydellisyyden käsitteen meissä, josta Jeesuskin puhui.


Neitseellisyys on mielen puhtautta, jonka voi saavuttaa ajatuksettomuuden kautta. Meillä jokaisella on kokemuksia kauneuden, ilon tai muuten vain autuuden kokemuksista, jotka eivät kumpua mistään objektista. Kun ”mieli” on tyhjä ja seesteinen minkään varsinaisen syyn takia, tai koemme iloa ilman mitään tähdellistä syytä, olemme hetken aikaa täydellisessä mielen tyhjyyden tilassa joka on se tila josta kaikki jumalaiset oivallukset syntyvät.


Astrologisesti Neitsyt - merkki kuvastaa parahimmillaan kehon ja mielen tasapainoa. Merkurius hallitsee myös Kaksosta Neitsyen lisäksi joka antaa kehon ja mielen hallinnan lisäksi ihmiselle myös luovaa leikkisyyttä. lapsenkaltaista iloa. Merkurius, sijaitsee se missä merkissä tahansa meidän omilla kartoillamme, hallitsee siis molempia merkkejä tuoden ihmiseen henkistä luovuutta, jota puhdas tieto-taito ja jumalainen luovuus  symbolisoivat.


Tuija Uusitalo 14.7. 2010.

Oikaisu lapsuksiin

Kukat

koskien artikkelia ”presidentin ja kansan asenteet”. Maailmalle lähti monta versiota myös uuden suomen blogista, ilman tätä puuttuvaa lausetta! Anteeksi huolimattomuuteni.

Peppi lähtee takaisin kouluun..

Artikkeli on osaa laajempaa kokonaisuutta jonka olen kopio/liitä (CTRL + C /  CTRL + V) -toiminnolla korjannut.


Toisin sanoen, luettuani tekstin uudelleen seuraavana aamuna (14.7.2010) sivuiltani, saamani runsaan palautteiden vuoksi huomasin että viimeisestä kappaleesta puuttua yksi lause. Koko jutun juoni on seuraavassa lauseessa: Saman tien voidaan merkitä myös heterot.

Perusteluni puuttuneen lauseen olemassaololle, liittyi akunperäisen kirjoituksen mukaan juuri Saturnuksen siirtymiseen Vaa’an tasa-arvoa ja diplomatiaa lisäävään merkkiin (22.7.2010), joka vahvistaa sitä näkemystä että ollaan reilusti tasapuolisia ilman salailua. Käsivarsimerkit kaikille tuskin olisi nostattanut myrskyä, ilman puuttuvaa lausetta. Onpa mielenkiiltoista, kuinka pienestä kaikki onkaan kiinni.

Lisäksi joissakin uutiskanavissa kerrottiin kulkueeseen tehdyn iskun jääneen hieman epäselväksi, mitä sillä oikein tapahtui? Luonnollisestikaan en kannata henkistä enkä fyysistä väkivaltaa.
Anteeksi, aiheuttamani paniikki!

t. Tuija Uusitalo, 14.7.2010

Israel

Usa_IsraelIsraelin mielivaltainen temmellys jatkuu osittain siksi että Yhdysvallat ovat taloudellisesti sidoksissa amerikanjuutalaisten kautta Israeliin. Heillä on yhä varsin tukeva asema Yhdysvalloissa mm. keskuspankin johdossa. Israel vie amerikkalaisten tarpeisiin paljon huipputeknologiaa mm. ilmailu- ja tietoliikenteen muodossa.

Kun astrouutiset alkoivat helmikuussa 2009, pian Obaman valinnan jälkeen tutkin suurella mielenkiinnolla myös Yhdysvaltojen tilannetta ja sen suhdetta Israeliin.
Tässä ote USA artikkelista vuoden takaa (3/09): ”Nyt ja tulevaisuudessa
USA aloittaa kansallisella tasolla keväällä 2010 oman muodonmuutoksensa kun Pluto Venus transformaation pakottaa kansan arvopohjat uusiksi. Tässä vaiheessa presidentti on jo itse käynyt samantyyppisen henkilökohtaisen arvokriisinsä läpi aiemmin, vuonna 2009.

USA ei ole arvomuutoksessa yksin vaan myös Israel ottaa siihen osaa (10.2.2010, 27.5.2010, 17.12.2010) kun se käy vastaavanlaisen prosessin läpi samoihin aikoihin.  Koko maailma tulee varmasti seuraamaan tätä näytelmää suurella mielenkiinnolla. Se tulee olemaan jännittävien uudistusten aikaa!”

AVUSTUSLAIVAN ajoitus GAZAAN
Kun avustuslaiva lähti Kyprokselta matkaan 30.5., Kuu oli siirtynyt tukevasti Kauriin merkkiin. Tämä merkitsi molemmille osapuolille sitä, ettei velvollisuuksien ottamista voinut enää välttää.
Tässä tulemme astrologian kannalta mielenkiintoiseen kohtaan. Astrologisestihan mitään ei voi 100 %:sti ennustaa vaan kysymys on kuten tässäkin tapauksessa, kahden osapuolen Avustuslaivojen ja Israelin erilaisista tunnelmista, heidän omista näkökulmistaan katsottuna. Molemmat toimivat vastuullisen ja kylmäpäisen Kauriin kokemuksellisessa ”viitekentässä”.

Tarkastellaanpa ensin asiaa Avustuslaivojen näkökulmasta.


AVUSTUSLAIVAN MOTIIVIT AsvustuslaivaIsraelin_hykkys
Laivan lähtökartalla liikkeellelähdön planeetta Mars on Leijonassa, joka kuvaa tyyliä ja näyttävyyttä, siis tietoista tai tiedostamatonta esille tulemista. Lähtö tapahtuu leijonamaisen huomiota heräävästi. Israelin valtion perustamisajankohdan kartalla on muuten sama Marsin asema! Kun Avustuslaivan starttihetken kartan Mars sijaitsee merta ja unelmia symbolisoivaa Neptunusta vastapäätä on se samalla vastakkain myös kollektiivisesti haavoittavan Chiron Kaloissa asetelmaa vastapäätä. Marsia on aloitteentekijä kaikissa lähdöissä, ja tällä asetelmalla tulkinta on mm. tällainen: omat toiminnat ovat itseä vastaan eli jotakin satuttavaa tapahtuu merellä. Asetelmat olivat astrologisesti arveluttavia matkalle lähdön kannalta!  
Ajoitus liikkeellelähdöstä oli huono. Se ei kuitenkaan ole koko totuus lähtöhetken astrologisesta ajoituksesta. Mukana oli myös onnekkuutta jonka voimme tällä hetkellä todistaa, kun maailma tuomitsee Israelin hyökkäykset laivalle. Erityistä onnekkuutta tuli tiedonkulun osalta, yllättävällä tavalla. Erään videotallenteen mukaan hyökkäys näyttää alkanee noin kello 05.09 aamulla. Tällöin nousi Kaksosen merkki. Yhdessä ensimmäisen huoneen Aurinko Kaksosen kanssa joka luo toiminnasta ”oinasmaisen tiedonkulun suhteen”. Se kertoo rohkeasta, rönsyilevästä ja nopeasta ”juorujen levittämisestä”.


LAIVAN LÄHTÖ TAPAHTUI VELVOLLISUUKSIEN TÄYTTÄMISSÄ TUNNELMISSA 
Kuu sijaitsi siis tuolloin Kauriin kylmäkiskoisessa merkissä ja se oli avustuslaivan näkökulmasta raskaiden velvollisuuksien täyttämistä vakavahenkisessä tunnelmassa. Lisäksi Kuu teki jo vuorokausi ennen lähtöhetkeä yhtymää Plutoon ja 90 asteen kulmaa joka kertoo pakkotoimista. Kuu teki samanlaista kulmaa myös Uranukseen joka kuvasi (jos joku olisi hoksannut katsoa ennakkoon astrologisia asetelmia projektin onnistumisesta) matkasta tulevan arvaamaton täynnä yllätyksiä. Yhdessä Pluton kanssa se kertoo suurien esteiden ja rajoitusten uhmaamisenhalusta, joka toki saattoi olla tiedostamatonta.
Kuu oli su 30. – ma 31.5 samalla myös vastapäätä Venusta joka oli Ravun tunteellisissa ja samalla päivittäistentarpeita kuvastamassa merkissä, voin ymmärtää motiivin. Avustuslaiva oli siis lastattu tarvikkeiden lisäksi myötätunnolla ja rakkaudella.  Kuu Kauriissa kuvasti siis laivojen matkalle lähdön tunnelmia, velvollisuuksien täyttämisenä, mahdollisista vastoinkäymisistä väittämättä jos ne nyt olivat kunnolla mielessä edes käyneet.


ISRAELIN MOTIIVIT
Israelin valtion syntymähetken karttana käytetään 14.5.1948 ajankohtaa, jossa Leijona korostuu. Koko kartan elementit ja laadut ovat ”tuli ja kiinteys”. Lyhyesti tulkittuna tämä kuvastaa kipinöintiä ja tulistumista pysyvistä teemoista, samoista asioista. Mikään ei ole muuttunut 40 vuoteen eli ”paikalleen on jääty”.

Israel_valtioIsraelin kartan Aurinko sijaitsee rauhaa rakastavassa Härän merkissä, mutta Härän mieltymykset rauhansaavuttamiseen ovat perin itsekkäät.
Kun Aurinko tekee avautuvaa 90 asteen ns. machokulmaa Marsiin Leijonassa, niin omien etujen puolustaminen tapahtuu juuri näin kun olemme saaneet nähdä viimeisinä vuosikymmeninä. Tällä Israelin kartalla rakastetaan riskejä ja altistutaan samantien myös onnettomuuksille. Kun he uskovat puolustavansa omaa asemaansa, muut kokevat sen hyökkäyksenä. Tällainen likinäköisyyden aiheuttama oman kunnian puolustaminen estää näkemästä sen, kuinka he haavoittavat myös itseään, muille aiheuttamien kärsimysten lisäksi. Näin koston ja katkeruuden kierre on valmis.
Israelin motiivit vuodesta 1948 lukien on oman kunnin puolustamista, mutta tällaisilla kartalla se kuvastaa myös hyvin ”haavoittuneen länsimaisen kulttuurin keskeistä miestyypin profiilia”. Israelin valtio kantaa myös II – maailmansodan aikaisia asetelmia ja niitä päämääriä, jotka olivat vallalla kun Israelin valtion perustettiin.
Israelin valtion kartan voimakas Saturnus Pluto yhtymä kertoo rajoista, konkreettisista raja-aidoista joissa on myös mukana paljon ladattua kunniantunnetta. Sijaitsevathan nuo planeetat yhdessä aiemmin mainitun maskuliinista toimintaa ”kiillotetuissa univormuissa” kuvaavan Marsin kanssa, Leijonan merkissä. 

ISRAELIN KARTAN PEHEMÄT PUOLET
Israelin kartan Aurinko on Härässä ja Venus on Ravussa, kartan korkeimmalla kohdalla joka kertoo mm. harmoniahalusta. Kyllä luit aivan oikein; harmonian halusta! Ravun negatiivinen puoli on auttaa vain itsensä kaltaisia ihmisiä ja merkki lisää ”vanhanaikaisuutta”. Ravun perhekeskeisillä ja me henkisillä tunteilla oman heimon sisällä pyritään luomaan päämääriä ja kansanvälisiä suhteita. Joka on aikamoinen paradoksi.

Israelin astrologinen kartta sopii vallan mainiosti yksilön kartalle, koska yksittäinen ihminen tällaisella kunnianhimolla tuskin koskaan jaksa tai kykene aiheuttamaan näin paljon tuhoa kun Israel on saanut aikaan.    

Israelin kartan Aurinko on varallisuutta kuvastavassa Härän merkissä, ja lisäksi 8-huoneessa joka kertoo vaikutusvaltaisista tukijoista. Tärkeää on ymmärtää että Israel saa paljon taloudellista tukea Yhdysvalloilta ensinnäkin kauppasuhteiden muodossa, puhumattakaan siellä asustavien vaikutusvaltaisten amerikanjuutalaisten yksittäisistä avustuksista ja henkisestä Israelin tukemisesta.   

OBAMA, USA ja ISREAL
Vaikka näytelmän pääroolissa näemmekin vain Yhdysvallat ja Israelin jota presidentti Obama näyttää ohjaa tausvoimiensa vaikutuksen alla. Niinpä se mitä me näemme, on vain jäävuorenhuippu siitä mitä pinnan alla tapahtuu. (Yhdysvaltain presidentit ovat puun ja kuoren välissä ja kovassa prässissä, varsinkin silloin jos he haluaisivat toimia rakentavasti kokonaisuutta ajatellen.)
Loppujen lopuksi tämä koskettaa koko länsimaista maailmaa ja sen kahtiajakoa. Toiset tukevat Israelia ja toiset Palestiinaa, tällä tasolla kärjistettynä tämä on kuin sota miesten ja naisten välillä, tosin sanoen sisäisten asioiden ulkoistamista. Tosiasiassa Lähi-idän konfliktit kuvaavat oman ajattelutapamme nurinkurisuutta.

Astrologisesti katsottuna tällaiset jaot ovat kehitysvaiheita, ja kunnes aika on kypsä esimerkiksi yksilön tilanteessa. Ihminen vapautuu vastakkainasettelusta heti kun oivaltaa olevansa yhtä näiden eri näkemystapojensa kanssa. Aivan samoin on valtioiden ja koko kansakuntien kanssa. Satoja vuosia sitten alkaneet tapahtumat johon myös Israelin, ja koko Lähi-idän alueen asiat tiivistyneet, ovat laukaisevina tekijöinä, maailman kulkiessa kohti suurempaa muutosta seuraavan noin kahden vuoden aikana (2010–2012).

Kun tarkastelin USA:n tilannetta Obaman valinnan jälkeen 2009, huomasin näiden kolmen tarkasteltavan kohteen kartoilla niiden Venuksen, sijaitsevan lähes samassa asteluvussa Ravun merkissä 1-4 asteen välillä. Tässä on uudelleen ote vuosi sitten tehdystä artikkelista:

”Nyt ja tulevaisuudessa
USA aloittaa kansallisella tasolla keväällä 2010 oman muodonmuutoksensa kun Pluto Venus transformaation pakottaa kansan arvopohjat uusiksi. Tässä vaiheessa presidentti on jo itse käynyt samantyyppisen henkilökohtaisen arvokriisinsä läpi, aiemmin vuonna 2009.
USA ei ole arvomuutoksessa yksin vaan myös Israel ottaa siihen osaa (10.2.2010, 27.5.2010, 17.12.2010) kun se käy vastaavanlaisen prosessin läpi samoihin aikoihin.  Koko maailma tulee varmasti seuraamaan tätä näytelmää suurella mielenkiinnolla. Se tulee olemaan jännittävien uudistusten aikaa!”

NÄYTELMÄ JATKUU… KAPINALLISET TEEMAT…
Astrologisesti ei voi ennustaa mitään 100 %:sti sillä ihmisellä kuten suurilla ihmisryhmittymilläkin on aina vapaa tahto, mutta tilanteiden tunnelmia voidaan astrologisesti ajoittaa oikein hyvin.

Israel, USA ja Obama ovat näyttävässä roolissa vielä tänä kesänä moneen otteeseen ”samoista kansallisten etujensa ajamisen syistä”.

Ensinnäkin kun Jupiter 6.6. siirtyy spontaaniin ja välittömän toiminnan tarpeen oinasmerkkiin ja uusikuu 11.6 käynnistää tapahtumat lyö se runsaasti hiivaa tapahtumien taikinaan. Meno voi ajoittain yltyä kriittiseksi ja arvaamattomaksi sotilaalliseksi tai puolisotilaalliseksi uhitteluksi. Jos asioita ei avoimesti ja rakentavasti pystytä käsittelemään ennekuin ”Uranus pysähtyy” 4.6. kapinalliset yllykkeet voivat laukaista räjähtäviä tukahtuneita haluja ja patoutuneita tunteitaan. Tällöin on myös Yhdysvaltojen kansallispäivä!   

KRISTILLISEN MAAILMAN ALKUPERÄINEN KÄSIKIRJOITUS
Yksityiskohtaiset neuvottelut saavat kenties painostetusti sovittelevamman sävyn 30.7. alkaen, kun Mars siirtyy yhteistyöhaluiseen (?) Vaa’an merkkiin. Toisaalta sovittelut voivat ajautua juuri tuolloin vakavaankin umpikujaan. Tilanteissa joissa USA:n julkinen rooli ja näkyvä asema joutuvat koetukselle.   

Riidanaiheena ovat jopa romantisoidut ”valitun kansan” uskomukset ja mieltymykset jotka kyseenalaistavat ”meidän porukat” tai ”minun perheen, suvun ja heimon” edut. Samalla nämä näytelmä koskettaa koko tunnetasolla kristillistä maailmaa, ei siis vain Israelia.   

Näytelmän tiiviimmät juonen käänteet meillä ja muualla on nähtävissä tämän tai vastaavanlaisten asetelmien suhteen myös muissa ”kansallisperinnöllisyyden käsikirjoituksissa” mitä todennäköisimmin heinä-elokuun taitteesta syyskuun lopulle asti. Joulukuussa on yksi kiukkupiikki varsinkin Israelin puolelta ja ensi vuonna kesä 2011 tuo sitten lisää ja kenties toisella tavalla, räjähdysherkkää ruutia esille. 

teksti ja kuvat 3.6.2010, Tuija Uusitalo

Mikael Jungner

Mikael Jungner "luonnehtii SDP:tä ilon, rakkauden ja uskon liikkeeksi.."
Se saattaa kuulostaa lepsulta, mutta Mikael Jungner on aidosti pehmeä ja eheyttävä persoona.
J._Mikael_Jungner

Victorian ja Danielin häät 2

Ruotsin Victoria ja Daniel ovat astrologisesti sopiva pari toisilleen. vict  dani

Astrologisilta merkeiltään he ovat Rapu ja Neitsyt. Victoria on siis Rapu ja hänen kuunsa sijaitsee vilkkaassa Kaksosen merkissä. Danielin aurinkomerkki on Neitsyt ja hänen Kuunsa sijaitsee urheilullisessa Oinaassa.

Nyrkkisäännön mukaan, kun kaksi kolmesta päätekijästä ovat keskenään harmonisesti kumppaneiden kartalla, on jo se hyvä lähtökohta onnistuneelle avioliitolle. Victorialla ja Danielilla näin on, vaikka emme tiedäkään Danielin nousevaa merkkiä. Morsian onkin sitten nouseva Neitsyt johon miehen Aurinko osuu täydellisesti. Näin Victoria rauhallinen ja nöyrä tapa ilmaista itseään vahvistaa Danielin identiteettiä. Hän tulee aina olemaan rapuvaimolleen kaikki kaikessa.

Victorian_karttaMolempien Marsit sijaitsevat rauhallisessa ja maanläheisessä Härän merkissä. Yhteiset tavoitteet ja näiden toiveiden täyttäminen on myös suhteen kulmakivi. He tulevat varmasti pitämään toisistaan hyvää huolta henkilökohtaisella ja käytännöllisellä tasolla. Mars-Härät omistautuvat täysin ajamilleen asioille, kunhan asiat ovat itselle hyvin motivoituja. Yhdessä he kohtaavat esteet päättäväisesti ja itsepäisen vahvoina, kuten seitsemän kahdeksan vuoden yhteinen seurustelutaival on osoittanut.

Suhteessa on naurua ja paljon yhteisiä harrastuksia. Tässä suhteessa mielipiteiden ja kuulumistenvaihto päivittäisellä tasolla on luontevaa, hauskaa ja tarkoituksenmukaista. Muissa olosuhteissa olisin erittäin huolestunut miehen Marsin asemasta suhteessa naisen Saturnukseen. Tämä on kova pala miehen spontaanin itseilmaisun suhteen. Kuninkaallinen protokolla ja edustustehtävät ovat tiukasti ja tarkoin säädellyt, johon Daniel Aurinko-Neitsyenä soveltuu erittäin hyvin. Toinen miehisyyttä kuvaava tekijä Auringon lisäksi on Mars.

DanielMars kuvaa miehistä toimintaa makuuhuoneesta työhuoneeseen, mutta jos naisen velvollisuuksien täyttämä Saturnus asettaa miehiselle itseilmaisulle suuria haasteita, tiedossa on vakavia ongelmia miehen näkökulmasta katsottuna. Onneksi Danielin Kuu sijaitsee Oinaassa, mikä mahdollistaa luovimisen taidon miehisyyttä ilmaisevilla alueilla. Onhan Mars Oinaan oma merkki. Urheilullinen toiminta päivittäisellä tasolla tulee olemaan Danielin henkireikä, jonka kautta hän voi tiukoissakin raameissa toteuttaa itseään suhteellisen vapaasti ja spontaanisti. Hänellähän on huippuhyvä mahdollisuus osallistua niin perin ruotsalaista kansallishehkeä ylläpitävään toimintaan urheiluseurojen kautta. Ruotsisiltahan puuttuu se mikä meillä suomalaisilla esimerkiksi on luonnostaan. Nimittäin kansallistunto, jota urheilun lisäksi niin kovin ylläpitävät pikku ruotsinlippuineen. Ympäri Ruotsia lähes jokaisella tontilla kaupunkien ulkopuolella liehuu Ruotsin lippu ikään kuin muistuttaakseen itseään valloittamistaan alueista.

 

Victoria__Daniel_suklaarasiaV:n & D:n TULEVAISUUS
Danielilla on haasteellinen aika heinä-elokuussa, ehkä se kertoo suunnan valitsemisen vaikeudesta. Saa nähdä kuulemmeko siitä julkisesti vai jääkö se vain hovin ja läheisten tietoon.

Victorialla ei ole kesäisen ja viimevuotisen ”kapinoinnin” jälkeen juurikaan muutoksia elämässään. Astrologisesti on ns. melko tasaista, ei siis juurikaan mitään muutoksia tai yllätyksiä. Hänen elämässään painopiste on tällä hetkellä akselilla itsenäisyys ja yhteistyö. Victorian syntymäkartalla Kuun laskusolmun on nimittäin vapautta ja itsenäisyyttä rakastavassa Oinaan merkissä joka osuvasti kuvaakin sitä kuinka häntä on kasvatettu kruununprinsessan rooliin. Vastapuolella sijaitseva Kuun noususolmu on tietenkin Vaa’assa, kumppanuuden ja yhteistyön merkissä. Seuraavat pari vuotta yksin esiintyminen ja toisaalta yhteiset edustustilaisuudet ovat koko Victorian elämän kannalta keskeisimpiä alueita, kun ajatellaan henkisen kasvun kannalta. Avioituminen ylipäänsä on hänelle hyvin tärkeä tavoite. Puhumattakaan siitä että hän Aurinko Rapuna on koti- ja perhekeskeinen ja ne ovat kaikki kaikessa. Tätä äidillistä, mutta myös kuninkaallista perinnettä hän myös mielellään ja varsin sisukkaaksi tulee vaalimaan.

v ja d htVIHKIMISHETKEN ASTROLOGINEN KARTTA Kerrankin häät olivat valittu kaikella astrologisella viisaudella, hyvin. Useimmat ihmiset valitsevat elämänsä tärkeimmät hetket aivan oudoin perustein joilla ei sitten olekaan suhteen solumisen astrologisen ajankohdan vuoksi juurikaan kestävyyttä tai hyvää tulevaisuutta. Victorian ja Danielin häät olivat parsisuhde teemaa ajatellen onnistuneet sillä Kuu ja nousumerkki osuivat Vaa’an merkkiin. He tulevat olemaan tyylikäs, eduskelpoinen ja suosittupari ystävien ja kansan keskuudessa koko elämänsä.

Häähetken Kuu oli kolme astetta Vaa’assa ja tämän kesän heinä-elokuun vahvat planeetat kuten Pluto, Uranus ja Saturnus heittävät jonkinlaisen varjo tai haasteen heidän aviolliselle alkutaipaleelleen. Tämä asetelma näkyi myös prinssi Danielin omalla kartta josta syntyy johtopäätös että jotakin ilmenee nimenomaan hänen kauttaan. Tuo teema voisi liittyä perillisiin, muuhun kuninkaalliseen perheteemaan mutta miksikäs ei, myös Danielin omaan perhetaustaansa. Tai hänen diplomaattisiin taitoihinsa joissa saattaisi ilmetä mahdollisesti kömmähdyksiä ja skandaalin poikasia, onhan hänen Merkurius Vaa’assa kolmisen astetta ja erittäin raskaasti aspektoitunut juuri nyt ylimenevien planeettojen vuoksi.

 

kuva: Colette suklaa ja teksti 20.6.2010, Tuija Uusitalo

 

Lisää artikkeleita...

  1. Ilmiöt
  2. Uutiset