Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Mitä ovat Astro uutiset?

AstrouutisetSykeASTRO UUTISET sivusto tarjoaa uutiset astrologisesta näkökulmasta sivustot, jolla on erilainen tapa käsitellä ajankohtaisia asioita ja ilmiötä.

Astro uutisissa yhdistyy kaksi teemaa. Yleensä astrologiaa käytetään vain henkilökohtaisena tulkintavälineenä ja perinteinen uutisointi on pidetty erillään astrologiasta. Nyt nämä kaksi teemaa yhdistyvät. Kun maailma on muutoksessa niin Astro-uutiset antavat  ihmisille toisenlaisen lähestymistavan nykyaikaan.

Astro-uutisten pyrkimyksenä on lisätä ihmisen ymmärrystä ja luottamusta elämään myös muutoksessa.  Varsinkin nyt se on tärkeää, kun maailman kehitys tuntuu pysähtyneen kaikkialla (helmikuu 2009).

Entinen malli ei toimi, eikä kukaan oikeasti osaa sanoa syytä siihen, miksi se ei enää toimi. Emme oikein tiedä mistä tässä kaikessa oikeasti on kysymys. Astrologinen lähestymistapa tuo toisenlaisen näkemyksen.

Todellisuudessa muutos on jatkuvasti läsnä, vaikkemme haluaisi sitä mieltää olevamme itsekin osa tuota jatkuvaa muutosta.

Muutos on ihmisen vakiotila, vaikka mieluusti tuudittaudumme silloin tällöin ajatukseen pysyvyydestä. Egotripin laulun sanojen mukaan: ”Älä koskaan ikinä muutu, pysy aina tuollaisena kuin nyt oot..” Muutoksen ymmärtämiseksi nimenomaan astrologia voi tarjota turvallisen näkökulman ja laajan merkityksen näennäisvakiintuneessa tilassa, kun pysyvyys on uhattuna.

Astrologia tarjoaa teknisesti lohduttavalla tavalla erilaista näkökulman kulloiseenkin tilanteeseen. Astrologialla on aidosti kyky antaa selkeästi erilainen ja riippumaton lähestymistapa asioille ja sitä voidaan pitää myös lähtökohtaisesti lahjomattoman tarkastelutapana.  Samalla se mahdollistaa vapaamman ja laajemman tarkastelutavan, johon emme ole yleisesti tottuneet uutisoinnissa. 


KELLO2Aika - tavallinen ajan käyttö
Yksinkertaisemmillaan astrologia on ajanluonteen tarkastelua. Meille tuttu ajannäyttäjä – kello, koostuu 24 tunnista, 60 minuutista ja 60 sekunnista joiden avulla rytmitämme jokapäiväisin elämämme. Kun katsomme kelloa pidemmälle, hahmotamme vuorokaudet, viikot, kuukaudet ja vuodet. Toisaalta tiedämme, ettei "aika lopu" kuukasiin tai vuosiin eikä se myöskään pääty kymmenien ja satojen vuosien päähän. Yleisesti jaksotamme ajan vuosiin, auringon kierron mukaan. Astrokello2Astrologinen aika
Astrologisesti voimme puhua Marsin kahden vuoden käynnistysvaiheista, Jupiterin kahdentoista vuoden yhteisten päämäärien kasvuvaiheesta ja esimerkiksi Saturnuksen lähes kolmenkymmenen vuoden pysyvistä järjestelmien pystyttämisvaiheesta tai sen antamista rajojen tunnistamisen kaudesta ns. ”kulumavioista” ja paikalleen jäämisestä.


Näitä pidemmät syklit tuntuvat olevan tavallisen ihmisen horisontin ulottumattomissa. Niillä ei ainakaan tunnu olevan mitään merkitystä yksilön arjen tasolla.
Laajat yhteiskunnalliset ja yli sukupolvien ylettyvät vaikutukset eivät tapahdu enää vuosissa vaan esimerkiksi Uranuksen 80 vuoden järjestelmää rikkovissa ja ravistelevissa jaksoissa, kun vanhat arvot menettävät merkityksensä. Neptunuksen noin 140 vuoden ihanteita ylläpitävässä ajanjaksossa tai Pluton noin 240 vuoden jaksot jotka saavat aikaan dramaattisia muutoksia ihmiskunnan alitajuisella kollektiivisella tasolla.

Tämän hetkinen USA:sta lähtenyt ylivelkaantumisen aikaan saama  taantuma, on hyvä esimerkki kollektiivisten planeettojen vaikutuksesta kokonaisiin kansakuntiin kerralla.  


AstrouutisetSykeRehellinen uutisointi?
Astro-uutiset eroavat ratkaisevasti yleisestä uutisoinnintavasta ainakin siinä suhteessa, että me tarkastelemme avoimesti ja puolueettomasti asioita. Kun auktoriteettina toimii astrologia siis tuo kosminen kello, silloin ei ole minkäänlaista tarvetta esittää asioita puolueellisesti tai mistään tietystä näkökulmasta.

Asiat ja ilmiöt esiintyvät kuten haluavat, me vain hämmästellen seuraamme tapahtumia itsessämme ja maailmalla.

Elämä ja maailma ovat avoin foorumi jossa asiat ja ilmiöt tapahtuvat ”ei kenenkään maalla” ja siksi on haastavaa ja jännittävää katsoa mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Astro-uutiset elävät ja ovat samoissa olosuhteissa ajan muutoksen kanssa nousematta millekään ”pysähtyneelle” jalustalle tarkastellessaan uutisaiheita.

Venus_ja_KuuMillaisista aineksista uutisoidaan?
Astro-uutiset ovat samalla kertaa sekä nopeat että hidastempoiset uutisoidessaan tapahtumia. Oleellisia ovat tapahtumien astrologiset yhteensattumat sekä tapahtumien vaikutusten laaja-alaisuus ja pitkäkestoisuus. 

Astro-uutiset poimii tarkasteltavaksi yleisesti kiinnostavia asioita ja aiheita jotka ovat astrologisesta näkökulmasta mielenkiintoisia. Pyrkimyksenä on lisätä ihmisen ymmärrystä itseensä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Syvempi tarkentelutapa lisää luottamusta elämään myös yllättävissä tilanteissa, joissa täälläkin hetkellä elämme.

Astro-uutiset pyrkivät välttämään subjektiivista ja kuten myös näennäisobjektiivista näkökulmaa. Eli se pyrkii pois sekundäärisistä hyvä paha asetelmista, kohti laajempaa kokonaisuutta joka on onnistuu riittävän laajalla tarkasteluperspektiivillä. Astrologia itsessään on lahjomaton symboli- ja käsitejärjestelmä ja siksi siihen voi luottaa. Astrologian avulla saadaan merkityksellisempi vastauksia kysymykseen ”miksi jotakin tapahtuu?”

Onnea ja hyvää matkaa kaikille, Astro-uutisten parissa!

teksti: Tuija Uusitalo, 25.2.2009. 

kuvat: QuickPhase, Tuija Uusitalo


© 2008 - 2010 Astrouutiset.fi