Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Käsityksiä astrologiasta

roolimaski1Astrokello2VÄÄRINKÄSITYKSET

Astrologia ei ole ennustamista, eikä se vähennä ihmisen päätäntävaltaa yksilöllisissä valinnoissa. Astrologialla ei ole  s e l v ä n n ä k e m i s t ä,  eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa.
Horoskooppimerkit eli 12 eri aurinkomerkkiä ovat vain murto-osa astrologian mahdollisuuksista. 

Yleistyksistä huolimatta esimerkiksi hämäläisillä ja karjalalaisilla luonteenpiirteillä, on eroa. Ihmiset eroavat henkisiltä ominaisuuksiltaan toisistaan, vaikka he olisivat biologisia kaksosia. Muutaman minuutin syntymäaika erosta huolimatta yksilöllä on aina ainutlaatuinen mahdollisuus valita asiat, omista lähtökohdistaan käsin. Ihminen antaa aina itse merkityksen omalle elämälleen. Astrologia voi olla tukena oikean ajoituksen löytämisessä.

MITÄ ASTROLOGIA ON
Astrologia on ajanhallinannan väline. Aika ohjaa edelleen monia toimintojamme tietoisesti tai tiedostamattamme.
Yöllä ja pimeällä ajalla, vaistomaisesti lepäämme. Päivisin valoisalla ajalla, liikumme ulkosalla ja teemme suurimman osan arki askareistamme. 

Arjen tasolla elämämme jaksottuu 24 tuntiin, kuukausiin ja ehkä seuraavaan kesälomaan saakka. Astrologisesti aikaa tarkastellaan eri tavalla. Se jaottuu esimerkiksi 28 päivään, 2 ja 29.5 vuoteen, pisimmillään ihmisen elinkaaressa 80 vuoden Uranus jaksoihin. Tätä pidemmät ajat ovat sukupolvellisia jaksoja.

Teknisesti astrologissa arvioidaan planeettojen keskinäisten astemääräkulmien suhdetta ja merkitystä. Voimme tarkastella yhtä karttaa tai verrata sitä toisen kartan planeetta kuvioihin. Voimme teettä astrologisen kartan itsellemme, jota voimme verrata nykyhetkeen tai johonkin hetkeen tulevaisuudessa. Mitä pidemmille arvioidaan planeetta näkymiä suhteutettuna ks. karttaan, sitä suurempi on muuttujien määrä. Muutamme esimerkiksi itse mieltä ja näkökulmaa usein, puhumattakaan jatkuvasti muuttuvasta ympäristöä. Astrologia ei anna valmiita vastuksia, mutta se toimii kuin kompassi. Ihmiselle jää valittavakseen se, minkä suunnan ja toimintatavan hän lopulta valitsee.

Astrologian avulla ymmärrämme paremmin ajanluonnetta, ja muutoksia siinä. Yksilöllinen tasapaino ja onnellisuus liittyvät ajankäyttöön ja henkilökohtaisiin elämyksiin, josta syntyy aika-tila, kuten ilmapiiri, olotila ja tunnetila ovat.
Astrologia on laaja käsite- ja symbolijärjestelmä jolla kartoitetaan yksilöllisiä taipumuksia, ominaisuuksia ja mahdollisuuksia ja niitä voidaan verrata johonkin muuhun.

MITÄ HYÖTYÄ ASTROLOGIASTA ON
Astrologia on kuin uskollinen ja reilu ystävä, joka kertoo edellytyksemme puolueettomasti.

Syntymähetken astrologinen tilanne on lähtökohta, josta kehitys alkaa. Kehityksen huippukohdat osuvat yksiin niin sanottujen ylimenevien planeettavaikutusten kanssa. Nykyhetken planeetat tekevät syntymähetken johonkin planeettaa ns. vaikeaa tai helppoa astemääräkulmaa, ja se kertoo asioiden vaikeudesta tai niiden helposta etenemisestä.

Haasteet, jännitteet ja uudet mahdollisuudet asettavat jokaisen ihmisen kehityksen taitekohtaan. Kohtaamme haasteita ikäkausittain ja osittain eri-ikäisinä, joista selviämme - kuka mitenkin. Näihin ns. ennakoimattomiin tilanteisiin astrologista on suurta apua.   

ONKO ASTROLOGISTA ITSETUNTEMUKSEN LISÄÄMISEEN
Vaikka olisimme tehneet kaikkemme tavoitteen eteen, saatamme joutua tilanteiseen jolloin koemme kaiken turhaksi. Haluamme luopua koko hankkeesta tai mikä vielä pahempaa, koemme että olosuhteet ja ihmiset ovat meitä vastaan.

Huomaamme esimerkiksi olevamme lopulta ”aina” samanlaisissa ongelmissa samojen kysymysten äärellä, samojen asioiden ja ihmisten kanssa. Tai meistä tuntuu ”usein”, että meitä petetään, ei kuunnella tai meitä syytetään itsekkyydestä jne.. jne..
Tapahtumien kierteisiin löytyy helposti syyt astrologian avulla: Itsetuntemuksenpuute ruokkii itsepetosta! Astrologia on erittäin hyvä väline itsetuntemukseen. Se auttaa myös ymmärtämään muiden ihmisten erilaisuutta. Astrologia on parhaimmillaan hienojakoista psykologiaa.


KENELLE TAI MILLE, ASTROLOGISEN TULKINNAN VOI TEHDÄ
Astrologisen kartan voi laatia mille hetkelle tahansa.

Parhaiten se soveltuu ihmisen syntymähetkelle, ensitapaamiselle, sopimuksen allekirjoittamiselle, avioliiton solmimiselle, uuden työn tai firman aloittamiselle, tai vaikkapa laivan vesille laskemiselle.. siis millä vain.
Jopa kotieläinten luonnetta on hauska seurata, syntymäpäivän Kuu-merkin mukaan. Onko eläin arka ja säikky, kuten Kuu Neitsyt luonteella joskus on tapana. Vai onko eläin arvaamaton ja aggressiivinen Kuu oinasmaisesti, vai ruoka-ahmatti Kuu Ravulla.

Pieni lapsi ilmentää ensimmäisinä viikkoinaan lähinnä vain Kuu merkkiään.  Jos lapsi nukkuu paljon, hänellä saattaa olla Kuu Kaloissa, sylivauvana viihtyy taas Kuu Rapu-vauva, joka viihtyy äidin ja maidon lähellä. Univaikeuksista voivat kärsiä Kuu Oinas, vilkas Kuu Kaksos-lapsi ja hauskuuttaja Kuu Jousimies pienokainen. Kuu Skorpioni lapsi saattaa itkeä sydäntä riipaisevasti, kun hänet jätetään yksin. Kuu Kauris sopeutuu rutiineihin, Kuu Härkä murjottaa kun ei saa tahtoaan läpi, Kuu Vaaka ja Vesimies viihtyvät vieraassakin seurassa ja Kuu Leijona hymyilee, kun hänet huomioidaan.  

Nämä ovat yleistyksiä. Mutta ne kertovat jotakin niistä mahdollisuuksista joita astrologia tarjoaa eräänlaisena ihmisten käyttöohjeena, helpottaen ihmisten välistä vuorovaikutusta.   


SuomiMISTÄ SAA OMAN ASTROLOGISEN KARTAN
Oman henkilökohtaisen kartan jossa on planeetat kohdillaan saa vaikkapa netistä. Astrologisen tulkinnan voi hankkia ammattiastrologilta, jos ei itse hallitse astrologiaa.

Perussyntymäajan lisäksi tarvitset tarkka syntymäkelloaika ja ’maailmaan tulopaikkakunta’ eli synnytyssairaalapaikkakunnan pituus- ja leveys asteiden koordinaattien takia. Kelloaikaa voit tiedustella synnytyssairaalasi arkistosta, äidin tiedoilla!

Alla linkki, astrologian opiskelusta ja alan harrastustoiminnasta kiinnostuneille.
Suomen Astrologinen Seura.

teksti, Tuija Uusitalo 18.4.2009.
kuva, shutterstock