Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Ilmiöt

Jyrki Kataisen ja muiden johtavien tahojen BB-salaisuudet.
katainenbb

Tarvitsisimme jatkosodan henkeä älyllisellä tasolla selvitäksemme nykypäivän kansainvälisestä aivopesusta massiivista talouden informaatiosotakoneistoa vastaan. Katainen ei ole ainoa uhri, vaan monet muut ovat samanlaisen hyökkäyksen kohteina.


Katainen ja Wahlroos palasivat Espanjasta Bilderbergien (BB -ryhmä) avoimen salaisesta keskusfoorumista 3.- 6.6.2010. Heidän ei-päätäntävaltainen kokous tarvitsee kuitenkin näin massiiviset kuin 300 poliisin vahvuiset turvajärjestelyt. Mitä he pelkäävät?HURAHDUKSIA ja VALLANTAVOITTELUA                                                                                                                Astrologisesti tarkasteluna elämme suurten muutosten aikaa. Olen tuonut tätä esille sivuillani eri näkökulmasta. Tässä artikkelissa keskitymme vain lyhyesti kolmen henkilön kautta Jyrki Kataisen, Björn Wahlroosin ja Helsingin  Sanomien pääkirjoituksen esimiehen Antti Blåfieldin lyhessä tulkinnassa.


Elämme ihmeellisessä maailmassa johon ihminen on ”saanut rajattomat oikeudet”.  Mielikuvituksemme on rajaton. Mitä enemmän sinä tai jokin ajamasi asiasi saa kannatusta esimerkiksi internetissä, sitä suurempi joukko seuraa sinua tähän lumoon ja fantasiaan. Selkeimpiä ”neptunusmaisia hurahduksia” ovat muoti, uskonnot ja aikakauden trendit.  Jos haluaisimme välttää ulkoapäin tulevan manipulaatiota ja itsepetosta olisi kyettävä esittämään itselleen rehellisiä kysymyksiä ”Miksi teen tämän? Mihin pyrin hakiessani asiaani huomiota?”

Astrologina kaipaan lisää avoimuutta ja rehellisyyttä yhteisissä, kansallisissa asioissa unohtamatta yksilön fyysistä ja henkistä koskemattomuutta, joka on ainoa tae vapauteen. Henkinen koskemattomuus on kuin veteen vedetty viiva, joka onkin artikkelin keskeisintä sisältöä. Kun olemme kosketuksissa toistemme kanssa, saamme aina vaikutteita toisiltamme. Pahinta on se, ettemme huomaa tulevamme johdetuiksi harhaan. Henkinen piratismi voi koskettaa meitä jokaista, kuten kansallista eliittiämme tällä hetkellä näissä BB – ryhmän vuositapaamisissa. Itsenäisyytemme ei ole uhattuna fyysisesti vaan nyt tarvitsemme jatkosodan henkeä psyykkisesti, älyllisellä tasolla.  


HENKINEN KOSKEMATTOMUUS
Eivätkö kuulija ja lukija olekin aina vastuussa kuulemastaan ja lukemastaan? Kuinka kuulija ja lukija ymmärtävät viestin sisällön ja minkä merkityksen hän sille toimiessaan sen jälkeen antaa, perustuu vapaaseen tahtoon. Vastuullisen henkilön kohdalla tämä on tuplatenkin tärkeää. Usein muiden vaikutusten omaksuminen on huomaamatonta.
Astrologiassa liikutaan helposti ”kaltevalla pinnalla” kun liikutaan pois yksinkertaisista käsitteistä. Olen ratkaisutta ongelman siten että yritän purkaa ja avata käytännön esimerkein sanomani. Astrologiasta huolimatta kuitenkin lopulta meidän omat asenteemme vaikuttavat siihen kuinka rehellisesti toimittajat, tutkijat, poliitikot ja esimerkiksi liikemiehet toimivat tehtävissään.

Olemme vastuussa sanomisistamme kuten myös harkitusta hiljaisuudesta, joilla pyrimme tavoitteisiimme. Ei ole merkitystä mitä työtä teemme. Olemme aina vastuussa loppupeleissä itsellemme siitä kuinka toimimme. Rahalla ja myös mukautumisella toisen tahtoon voimme ostaa itsemme aina vapaiksi tukalista tilanteista. Ihmistä muokkaavat kokemukset olivatpa ne kuinka salaisia tahansa jättävät ne psyykeemme jäljen, joka lopulta välittyy olemukseemme ja käytökseemme. Tätä kokemisen ja muistin jälkeä, ei voi pyyhkiä edes rahalla pois. Ne on kohdattava ennen pitkään.

Jos olet rehellinen itsellesi kaikissa tilanteissa, olet vapaa! Jos jätät sanomatta jonkin ärsyttävän tai hämmennystä aiheuttavan piirteen toisessa, tuo tunne vain voimistuu ja kasvaa omaan lakipisteeseensä asti. Lopulta  se saa sellaisen muodon joksi sen osatekijät, kuten vaikkapa "ajatusgeenit" ovat kohteen rakentaneet. Lopputulos voi olla hirviö ja tässä kansallisessa tapauksessa sopimukset joita BB - ryhmän tartuttamat poliitikot saavat aikaan, voi olla Suomen itsenäisyyden kannalta erittäin tuhoisia muotoja.

Näin riidat ja sodat syntyvät. Mielikuvat luovat uusia uskomuksia ja oletuksia, kunnes nuo ”asiat” alkavat elää omaa elämäänsä ja ryöstäytyvät vapaiksi. Näin on tapahtumassa vapaassa markkinataloudessa. Tarkastelen tätä kehitystä eri yhteydessä laajemmin Pluto ja Neptunuksen näkökulmasta. Yksi Pluto kierros kestää noin 240 vuotta ja Neptunus 180 vuotta. Edellisellä Pluto kierroksella esimerkiksi epäselvyyksiä ratkottiin valistuksen ajanhengessä 1700 luvun jälkipuoliskolla. HUIJATUT  ja KANSALLINEN KAVALLUS
Suomen suurimmat petturit ovat tällä hetkellä vuonna 2010 Jyrki Katainen (s. 14.10.1971), Jorma Ollila (s. 15.8.1950), Björn Wahlroos (s. 10.10.1952) Sampo pankista ja Antti Blåfield (s. 22.6.1953) Helsingin Sanomista, sillä he osallistuivat Bilderberg ryhmän kokoukseen.

Viime vuonna 2009 mukana oli myös Matti Vanhanen ja tätä ennen useita suomalaisia. Yhteistä heille kaikille on että heidän käytös muuttuu. He muuttuvat saatuaan BB –ryhmän tartunnan ylimielisemmiksi ja korostuneen itsevarmoiksi, kuten Paavo Lipposelle (1998-) tapahtui ja viime vuonna se näkyi heti Vanhasessa. Syy miksi nimitän heitä pettureiksi, on se että he toimivat jonkun muun laskuun kuin se tahon joka on heidät Suomessa palkannut tehtäviinsä.

Tämä vieras kopla Suomen valtion rajojen ulkopuolella on varallinen j aerittäin taitava. Se kykenee hienovaraisesti ja taitavasti ohjailemaan osallistujamaiden henkilöiden toiveita ja unelmia. He mukailevat sinisilmäisten osallistuja omien tarpeidensa mukaisesti. Luoden kannustavan ilmapiirin kunkin poliitikon tai liikemiehen (tai - naisen) ja kunkin kansallisten ominaisuuksien mukaan, kuten toimitaan yksilöiden johdattelussa silloin kun kohteen luonteen heikkoudet ja vahvuudet ovat ensin saatu selville.  Tässä linkki eräille kansainvälisille sivuille, joka käsittelee asioita ei sensuroidusti. BB- ryhmän tavoittenahan on "median ostaminen" vaikuttamalla sen tekijöihin, sillä se on hyvä keino suunnata huomio muualla ja muokata mielikuvia haluttuun suuntaan.   


SANOMA NEWS TULEVAISUUS - ASTROLOGISESTA NÄKÖKULMASTA
Kaikilla kolmella kokoukseen osallistujalla on, paitsi Jorma Ollilalla ilman hänen tarkkaa syntymäkelloaikaansa, vahvasti mielikuvitusta lisäävä Neptunuksen asema astrologisella kartallaan.

Lisäksi Helsingin Sanomien pääkirjoittajan esimiehellä Antti Blåfieldilla on erityistä herkkyyttä aistia kollektiivisella tasolla yleisiä tunnelmia. En ole koskaan tavannut Anttia, mutta lyön vetoa että hänen kasvoillaan näkyvät tunteidenkirjo kuin avoinkirja, muiden luettavaksi. Eli kasvot "paistavat ajatukset” ilme. Hän paljastaa itsensä ilmeillään, ellei hänen nouseva merkkinsä ole Skorpioni tai jos hänen syntynyt puolenpäivän aikaan, jolloin Pluto olisi hänen karttansa nousumerkillä Leijonassa. Silloin häntä olisi vaikempi lukea. Mutta ilman tarkkaa syntymäkelloaikaakin näitä luonteenpiirteitä vastapuoli voi taktikoidusti halutessaan tunnistaa ja käyttää meidän parhaammaksemme tai tuhoksemme sillä vastapuolen. Helsingin Sanomat ovat toki yksityinen yritys, jonka nykyisen osakeyhtiölainsäädännön turvin on vapaa toimimaan sen hallituksen toiveiden mukaan. Merkittävänä mielipiteenmuokkaajan sillä on edelleen vahva asema Suomessa. Sanoma Konserniin kuuluvat maakuntalehdet ovat tämän saman "päätalon ohjaksissa" tiukasti kiinni.


HELSINGIN SANOMIEN TULEVASUUS ON VAARASSA
Helsingin Sanomien ensimmäisen numeron ilmestymisajankohdan 7. heinäkuuta 1904 ja sen astrologiset asetelmat ovat huolestuttavia tällä hetkellä. Sen hengissäsäilymisestä on nyt tosi taistelu menossa. Sillä tällä hetkellä ylikulkeva Pluto vaatii kovin ottein miettimään lehden toiminnan alkueräisten motiivien taustojen tunnistamista tai muuten sen määrittelee joku muu tuon ”Pluton kautta”. Lehti on vaarassa menettää oman hallintansa ja jopa kuolla. Pluto on vallanhaluinen ja erittäin tuhoava kun se toimii vain intohimonsa ohjaamana.  Jonkinlainen valtapeli tai kuolinkaappailutaistelu on käynnissä Sanoma News:ssa heinä-elokuun aikaan 2010 edellä mainittujen vaikutteiden seurauksena.  Antti Blåfieldilla on tämä sama Pluto – Mars astelema aktiivisena juuri nyt hänen syntymäpäinänsä mukaan tarkasteltuna. 

Tänä vuonna Bilderbergien kokoukseen osallistuvalla Antti Blåfieldilla on vahvasti kotimaisuutta ja perhekeskeisyyttä painottava ”rapupainotteinen” ote elämäänsä. Rapuna hän on joutunut mukaan hyvin haasteelliseen verkkoon, mutta ei kenties tiedä vielä mihin on sotkeutunut. Pluton luonteeseen kuuluvat salaisuudet ja huomaamaton toiminta. Jälkeenpäinkin tarkasteltuna on hyvin vaikea sanoa milloin tietty prosessi sai alkunsa, tai milloin jokin tunnistamaton tekijä loppui. Toisaalta ei kirjoittajakaan voi olla varma ellei olisi faktatiedon lisäksi astrologista viitekenttää, joka vahvistaa tarkasteltavan ajanlaadun, ihmisten, asioiden ja esineiden suhteen.

HS – PÄÄKIRJOITUS ja ANTTI BLÅFIELD
Sivulauseena mainittakoon juuri saamani puhelu jossa HS -lukija kertoo lehden (15.6.2010) julkaisseen koko sivun jutun ”homeopatian hölmöydestä”. Näin lukijoiden asenteita aletaan muokata, heti BB- ryhmän tapaamisen jälkeen.

Antti Blåfieldin syntymäajan mukaan astrologisella kartalla löytyy esimerkiksi tiedonkulun välittäjänä tunnetun Merkurius tekemä 90 asteen jännitekulmaa, illuusioita ja henkisyyttä korostavan Neptunuksen kanssa. Tämä antaa hienon kyvyn tarkastella maailmaa intuitiivisen herkällä tavalla. Meissä olevat laadut ovat aina sekä vahvuuksia että heikkouksia ja siksi itsetuntemus on erittäin tärkeää varsinkin päättävissä tehtävissä toimivilla henkilöillä. Esimerkiksi henkilö jolla on tällainen painotus syntymähetken kartallaan voi joutu huijatuksia. Avautuessaan suunnitelmistaan muille väärässä paikassa tai ”vaarallisten” ihmisten seurassa hänen omat ideansa tulevat vaivihkaa muutetuksi toisenlaisiksi tai kenties hän luopuu suunnitelmistaan usein itsekään sitä tajuamatta. Lisäksi Neptunus yhtymä Saturnukseen Vaa’assa tekee henkilöstä uskollisen asiakkaan tai kohteen BB – ryhmälle. Hän on siis hyvin luotettava ja hyvin johdateltavissa vaikka rapumaisena henkilönä luulekin olevansa hyvä aistimaan suotuista ja epäedulliset tunnelmat.  Hän on ilmeisesti myös hyvin taiteellinen.

KOKOOMUS JA KATAINEN
Jyrki Kataisella ja Björn Wahlroosilla on suuri vaakamainen miellyttämisen tarve ja joskus pakkomielle luoda suhteita muihin.

Vaa'at eivät haluaisi jäädä yksin henkilönä, eivätkä he halua jäädä yhteisten kansallisten asioiden hoidossa myöskään ryhmänä ulkopuolle.

Epärehellinen osapuoli osaa käyttää tällaista piirrettä hyväksi tarjoamalla hieman Kuu Leijonalle loistokuutta ja vallan glamouria.  Vaakojen diplomaattiset taidot voivat viedä heidät pitkälle, mutta samaan aikaan heidän heikoin puolensa, kyvyttömyys sanoa ei, alkaa paisua. Jos Bilderbergien johtotaso on esimerkiksi tietoinen astrologiasta ja kyseinen henkilö itse taas ei ole, tai hän ei siis tunne omia heikkouksiaan tai ei välitä niistä. Mikä on lopputulos? Kuka on syypää huijaukseen? Sekö joka tarjos myrkkyä vai se joka otti tarjouksen vastaan hymyssä suin luottaen tarjoajaan. Mikä on Suomen kohtalo tällaisten henkilöiden ”ohjaksissa”?


Jyrki Katainen hän on erittäin miellyttävä ja kiltin oloinen henkilö hänen esiintymisestään päätellen. Mutta tunnistaako hän Kuu Leijonana suuren ihailun tarpeensa heikkoudet? Halu saada näyttävästi ihailua tunnetasolla joka on Kuu Leijonien selkein luonteenpiirre, vaikka joskus vain läheiset voivat sen heissä kunnolla tunnistaa. Itsetuntemuksen ja itsekasvatuksen lisääntyessä henkilö joutuu tietysti kriiseihin joiden seurauksena hän tunnistaa itsessään olevat heikkoudet, mutta onko meillä Suo messa varaa tällaiseen valtionvarainministerin tasolla?


Kokoomus aloitti toimintansa 9.12.1918 jolloin Merkurius oli noin kolme astetta Kauriissa jossa nyt on Pluton salainen voima. Eikä tässä kaikki. Jyrki Katainen vieraili käsittääkseni ensimmäistä kertaa Bilderbergien kokouksessa Ateenassa toukokuussa 2009 yhdessä Matti Vanhasen kanssa, jolle kokous oli myös ensimmäinen. Kokoomuspuolueen astrologinen kartta kertoo siis Merkuriuksen Kauriissa saaneen jo vuonna 2009 haavoittavan vaikeita kulmia eli haasteita kansainväliseltä tasolta Uranuksen muodossa.  Viimevuoden asetelmat olivat kokoomuksen kartalle rajojen ylitystä ja kapinointia. Sivumennen sanottuna olenkin ihmetellyt miksi Sauli Niinistön kommentit poikkesivat hänen aiemmasta linjastaan, ollen kärkeviä ja arvostelevia.. syy saattanee piillä hänen oivallettuaan BB- ryhmän tunkeutumisena  symemmälle politiikkaamme. 

SAMPOPANKKI ja WAHLROOS
Björn Wahlroosilla on Kuu Ravussa joka vahvistaa kotiinpäin -asennetta. Tuoreessa muistissa on Arto Merisalon "aurinko-rapumainen" ote omaan elintoimintaansa. Lisäksi hän on myös erittäin taitava supliikkimies.

Wahlroosilla sama epäselvyyttä ja sekaannuksia tuova energiaa mentaalisissa asioissa, kuin Sanoma News Blåfieldilla. Sillä erolla että Wahlroosilla Merkurius on yhtymässä Neptunukseen ja lisäksi se on vahvassa miellyttämisenhaluisessa Vaa’assa. Hänellä on varmasti kuudes asti luovuutta vaativassa keinottelussa. Lisäksi Neptunus yhtymä Saturnukseen Vaa’assa tekee henkilöstä, kuten aiemmin mainitulla Antti Blåfieldilla on. He ovat uskollisia asiakaita kohteelleen joka tässä tapauksessa on BB – ryhmä ja sen monet lonkerot Euroopan talouselämässä.
Kuten aiemmin mainitsin, jos emme tunne itseämme olemme alttiita suurille ja pimeille energioille. Luonteenpiirteidemme kääntöpuolella olevat tunnistamattomat voimat voivat johdattaa meidät tahattomasti suden suuhun. Tämän itsetuntemuksen puuteen avulla valitut puolet jättvät meidät lopulta rikollisten ja vallanhaluisten yksilöiden armoille, ja he osaavat kierosti käyttää heikkouksiamme omaksi edukseen.

Sen tähden itsetuntemus on kaikkein tärkein pääomamme!
Informaationsodankäynnin kolme tärkeintä tekijää ovat: ”parempi informaatio, hyökkäys vastusajan informaatio vastaan ja puolustus vastustajan hyökkäystä vastaan.” Tämäkin on pelkkää sana helinää jollet ymmärrä sitä mekanismia jolla itse käsittelet saamaasi informaatiota.

VAAKAMAISTA TEATTERIA 
Lopuksi vielä kohtaus tosielämästä. Kuinka ”vaakamainen takinkääntö” tapahtuu kohteliaan tyylikkäästi, kuten se tehtiin kokoomuksen puoluekokouksessa Jyväskylässä.

Hanna Kaarto kirjoitti tilaisuudesta (HS 12.6.) kuinka ydinvoiman vastustajiat hyökäsivät yllättäen lavalle kertomaan oman mielipiteensä asiasta.

"Tuntuu mielettömän hyvältä laittaa itsensä likoon asioiden edestä joihin uskoo", Katainen aloitti puheensa.
Kokoomuksessa riittää tekemisen henkeä, Katainen sanoi.
"Saa kertoa mitä mieltä on ydinvoimasta. Saa osoittaa mieltään", Katainen muutti puheensa sisältöä lennosta nähdessään, mitä lavan edessä tapahtui. Lue koko juttu:


teksti 15.6.2010, Tuija Uusitalo