Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Kristinusko ja krusifiksit

Krusifiksi_PieterinkirkkoKrusifiksit pois Italiasta muistuttamasta kaikista siitä sairaasta ja tuhoavasta jota kristinusko ja kirkko ovat saaneet aikaan!

Jeesukselta "kaapattu kristinusko" on saanut alkaen poliittisesti todella kieroja ja rikollisia piirteitä, jotka vasta tällä hetkellä paljastavat kaiken karmeutensa...

Astrologisesti elämme kollektiivisten uskomusten ja unelmien viimehetken paljastumisen aikaa, kun Neptunus on viimeistä vuotta läpinäkyvyyttä ja vapautta lisäävässä Vesimiehen merkissä. Samalla kiteyttävä Saturnus on oikeudenmukaisuutta suosivassa Vaa’an merkissä tehden siltä Pluto Kauriiseen vankkaa ”kaurismaista kulmaa”, joka kehottaa sukupolvien takaisten auktoriteettien antamista, myös yksilötasolla.

KRUSIFIKSIN - IHMISOIKEUDET
Jotkut katoliset puolustavat EU:n sisällä kunkin kansallisvaltion perinteisiä oikeuksia ”maassa maan tavalla”, pitäen krusifiksin roikkumista Italian koulujen luokkahuoneiden seinillä pelkästään kansallisena symbolina on naurettavaa.

Krusifiksissa kuvataan ristiinnaulitsemalla kuolemaan tuomittua Jeesusta, joka tapahtui Jerusalemissa roomalaisten ja juutalaisten toimesta. Krusifiksissa ei ole mitään ihailtavaa jota tulisi säilyttää, saatikka että se olisi kansallisesti omaperäistä ja arvokasta. Traagiset tapahtumat Golgatalla, eivät ole vain Italian menneisyyttä vaan ne koskettavat koko ihmiskunnan kollektiivista menneisyyttä. On täysin asiallista kysyä vertailukohtana vaikkapa juutalaisten kärsimykset; miksi niitä ei kuvata yhtä irvokkaalla tavalla vaikkapa Israelin lipussa?


Piers Compton kirjoittaa kirjassaan 1981 (jota ei koskaan julkaistu) Vatikaanin katolisen kirkon nurjasta puolesta. Kirjasta on nettiversio täällä (http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/brokencross/brokencross.htm#contents). Tässä on hänen kirjastaan kohta krusifiksista: ”.. kammottava symboli, jota satanistit käyttivät kuudennella vuosisadalla ja joka otettiin uudelleen käyttöön.. Taivutettu risti jolle on asetettu vastenmielinen vääristetty Kristuksen hahmo jota keskiajan magia ja noituuden harjoittajat olivat käyttäneet esittämään raamatullista ”pedonmerkin käsitettä”.


Koulujen krusifikseja koskevan jupakan takana on katolisen kirkon vaikutus Italian politiikassa. Italian hallitus on läheisessä yhteistyössä katolisen kirkon ja Vatikaanin kanssa, vaikka periaatteessa Italian katolinen kirkko ei ole valtionkirkko, kirjoittaa Liisa Liimatainen ja jatkaa…
Mikäli Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös kieltää krusifiksit Italiassa, täytyy uskonnollisten symbolien käyttöä tarkastella uudelleen myös Suomessa. (YLE.fi /uutiset 24.6.2010).


MARS ja ROOMALAISEN SODANJUMALAN – TABUT
Astrologisesti Mars kuvastaa sekä alkuja ja aloituksia, että primäärejä eli ensisijaisia tarpeita kuten ravinnon, suojan ja suvunjatkamisen tarpeita.


Kun motiivit ovat jotakin tämäntapaista mitä katolisen kirkon kohdalla on, ei lopputulos voi olla millään tavalla yksilön tasapainoa rakentava. Mars on roomalaisittain painotettuna toki myös muutakin kuin sodanjumala.

Mars on Oinaan ja ennen Pluton löytymistä myös Skorpionin hallitsija. Oinaan kohdalla perustarpeiden tyydyttäminen tapahtuu välittömästi ja se voi olla näkyvää ja selkeää, toisin kuin huomaamattomuutta edustavan Skorpionin kohdalla, jossa suvunjatkaminen (seksuaalisuus), ulostustoiminta, lapsen synnyttäminen ja ihmisen kuoleminen ovat sivussa muiden katseilta toimitettavia elämän perustarpeita.

Ihminen hakee esimerkiksi edellä kuvatun kaltaisille toimilleen luontaisesti syrjäisen paikan. Tulleessaan yllätetyksi ihmisen elimistössä tapahtuu yleisesti vaistomainen stressipiikki ja ”kramppi”, joka yleisesti katkaisee itsesuojelun tavoin meneillään olevan toiminnon. Tästä syystä Skorpioni yhdistetään tabuihin. Edellä mainitut Skorpionin hallitsemat toiminnot ovat luonnonmukaisesti järjestetty ”salaisiksi toimiksi” ihmisen suojaksi, toisin kuin Mars Oinas vaiheessa.


Tabut tulisi erottaa skorpionimaisesta päähänpinttymistä joksi ne usein sekoitetaan.  Tabut siis suojelevat ihmistä, eikä niitä ole tarkoitettua rikottaviksi, toisin kuin päähänpinttymät. Kun ihmisen luovuus surkastuu hänen eläessään vain mielensä materiaalisella tasolla, ideoiden loputtua hän alkaa tuhota omaa perustaansa, rikkomalla kaikki ihmistä suojaavat tabut.

VALKOISEN IHMISEN RAPPIO
Koko länsimaisen kulttuurin läpitunkeva seksuaali-ihannointi ja kaikki sen epänormaalit piirteet sekaantua lapsiin tai samaa sukupuolta oleviin, kuten myös koko pornoteollisuus, ovat epärehellisin ja epätervein motiivein perustetun kristinuskon aikaansaannosta!!


Nämä tuhoavat seksuaalikäyttäytymisen muodot olivat olemassa jo paljon ennen kristinuskoa, ja voivat olla joiltain osin ”ajattelemattoman ihmismielen” tahatonta toimintaa. Ei siis useinkaan perustelua vaan kypsymätöntä mielihalun tyydyttämistä. Ajattelemattomuuden seurauksena on syytä kiinnittää huomiota myös yksilötasolla. Logiikan periaate paljastaa oman kyvyttömyytemme hallita itseämme tai onneton yrityksemme manipuloida ja hallita ympäristöämme on rappeuttavan ja paisuneen egon suuruudenhulluutta.
Leikkivällä ja kokeilevalla ihmisellä ei ole varaa enää virheisiin nykyisen kaltaisessa teknistyneessä tietoyhteiskunnassa, jossa huolettomasti käsitellään radioaktiivisia aineita ja ydinvoiman hajoamistuotteita, kuten gammasäteilyä, joka on vaarallista ihmiselle ainakin satojen tuhansien vuosien ajan.


Ajatus, järkeily tai päättely - ilman viisautta eli sydämen sivistystä on alkeellista, toisin kuin lapsenkaltainen viattomuus, joka on tila jossa on kyky toimia puhtain motiivein vailla tarkoituksenhakuisuutta, jolloin se tukee pyyteetöntä iloa ja rakkautta. Kaikenlaiset väärät ulkoiset objektit kannustavat teeskentelyyn, kuten myös väärien sisäisten objektien seuraaminen tunnetasolla johtaa ihmisen rappeutumiseen, joka tuhoaa ihmisen alkuperäisen koskemattomuuden, siis sen neitsyydellisyyden käsitteen meissä, josta Jeesuskin puhui.


Neitseellisyys on mielen puhtautta, jonka voi saavuttaa ajatuksettomuuden kautta. Meillä jokaisella on kokemuksia kauneuden, ilon tai muuten vain autuuden kokemuksista, jotka eivät kumpua mistään objektista. Kun ”mieli” on tyhjä ja seesteinen minkään varsinaisen syyn takia, tai koemme iloa ilman mitään tähdellistä syytä, olemme hetken aikaa täydellisessä mielen tyhjyyden tilassa joka on se tila josta kaikki jumalaiset oivallukset syntyvät.


Astrologisesti Neitsyt - merkki kuvastaa parahimmillaan kehon ja mielen tasapainoa. Merkurius hallitsee myös Kaksosta Neitsyen lisäksi joka antaa kehon ja mielen hallinnan lisäksi ihmiselle myös luovaa leikkisyyttä. lapsenkaltaista iloa. Merkurius, sijaitsee se missä merkissä tahansa meidän omilla kartoillamme, hallitsee siis molempia merkkejä tuoden ihmiseen henkistä luovuutta, jota puhdas tieto-taito ja jumalainen luovuus  symbolisoivat.


Tuija Uusitalo 14.7. 2010.