Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Vähemmistöt

Angelo_3Aikamme arvot 

Viimevuosina seksuaalivähemmistöjen oikeudet ovat nostaneet hyvässä ja pahassa aiheen perinpohjaiseen tarkasteluun. Jota myös itse hämmensin laineita nostattavassa puheenvuorossa presidentin tyylivirheen vuoksi (kirj. myöh. poistettu). Hänen puuttuessaan nuorten miesten mielenilmaukseen joka oli kohdistui p-kulkuetta kohtaan 5.7.2010, tapahtui sellaisella huomion suuntaamisen voimalla pois vakavasta "syrjinnästä" joka uhkasi samaan aikaan tasapuolisesti kaikkia ihmisiä.

Sadat tuhannet lapset ja osa vielä syntymättömät lapset saivat riskialttiin H1N1- rokotteen (joka todettu myöh. vaaralliseksi, paljastuneiden narkolepsia t. vuoksi). Tämän asian käsittely medioissa, jos mikä, olisi ollut tasa-arvoista. Sen sijaan painopiste kohdistui s-vähemmistön oikeuksiin, kun samaan aikaan luodaan uudenlaista - vähemmistöä - rokotteiden jälkiseurauksina.

- Asia ei kiinnostanut vaikutusvaltaisia naisia!

Kaikilla ihmisillä on oikeutensa seksuaaliseen suuntutumisensa, kuten haluavat. Ihmisoikeuksien kulmalta katsottaessa, he ovat lain edessä samanarvoisia, kuten Jyrki Katainen Suomi Areenassa 21.7. 2010 totesi. Yhdyn tähän näkemykseen.

Se voivatko he erottuaan adoptoida ex-kumppaninsa lapsia ei ole vain irrallinen eettinen kysymys vaan se koskee myös lapsen oikeudetta molempiin biologisiin vanhempiinsa kuten myös kummankin vanhemman vapaaehtoista suostumusta tällaiseen adoptioon. Tämä kohdistuu usein isän oikeuksina biologiseen lapseensa. Isiä syrjitään usein huoltajuussopimuksissa erotilanteissa. Usein vastuu lapsesta jää suurimmaksi osaksi äidille ja tämä kohta tulisi mielestäni tarkistaa huolellisesti. Isät ovat aina olleet huoltajuuskysymyksissä huonossa asemassa ja adoptio kysymykset tuovat lisähaasteita. 

Tilanne laajemmasta näkökulmasta: samaa sukupuolta olevien oikeus adoptoida ulkomailta ”kriisialueilta” lapsia, tuo esille lapsenoikeudet laajemmasta näkökulmasta, jolloin näiden lasten etu valvotaan huonosti. 

Puhumattakaan murrosikäisten lasten/ nuorten siirtyminen lapsesta sukukypsyyteen on äärimmäisen herkkä vaihe joka vaatii ääretöntä huolellisuutta ja tahdikkuutta, olla tönimättä lasta mihinkään suuntaan. Seksuaali-identiteetin ollessa muutenkin vasta nupullaan kypsymässä. Meidän tulisi kunnioittaa lapsiamme hyvin, hyvin paljon enemmän.

Olen jopa taipuvainen kyseenalaistamaan peruskoulun yläasteen antaman seksuaalivalistuksen, ehkä kannatan sitä ainoastaan median yksipuolisen tarjonnan, vastapainona. Nuoruus on herkintä aikaa, siksi meidän tulisi painostaa meilikuvia asioista joihin he eivät ole vielä valmiita.    

Kiinnostukseni johti aikanaan astrologiaan nimenomaan siksi, että kaipasin yleisten ja vallalla olevien kollektiivisten ilmiöiden ja käsitysten rinnalle jotain konkreettisempaa ja syvemmin perusteltua, kuten nyt tapahtui.

Saturnus kuva sosiaalisia käytäntöjä. Esimerkiksi kun Saturnus oli vuosina 2009-2012 Vaa'an merkissä se nostatti esille: ulkoisia oikeusnäkökulmia tasa-arvonkannalta.

Nyt Saturnuksen olleessa Sakorpionissa v. 2012-2015 läpivalaisemme sisäisellä syvemmällä tasolla asioita musta-valkoisesti: syntymän, elämän, kuoleman ja perinnön, perinnöllisyyden teemalla.   

Saturnus siirtyy 2015 (-2018 asti) Jousimieheen, tuolloin maahanmuuttoasioissa tapahtuu mitä ilmeisimmin käytönnön tasolla selkeitä ratkaisuja.