Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Totuus taloudesta

pelastaarahaaTESTATAAN YHTEISKUNTAMALLI erillisenä GLOBAALISTA LIITTOUTUMISTA 2015–2017


Epäluottamus auktoriteetteja kohtaan länsimaissa lisääntyy: Kapitalismista on tullut sosialismin jälkeen ykkösongelma jopa ennen ilmasto- ja ympäristöongelmia! Järjestetyt konfliktit, ostetut mellakat, epidemiat, lannoitus-, lääke- ja ruokateollisuus tappavat koktailit liiketoimintamallina, ihmisten kohtaloista välittämättä tuomitaan yhä laajemmin.


Vanhojen imperiumien alasajo tapahtuu noin 250 vuoden välein. Se on yksi Pluton jakso. Elämme aikaa jossa ikuiseksi luullut (talous-)käytännöt romuttuvat, vaikkei se näkyisi vielä kaikille ihmisille jokapäiväisessä elämässä.


Ihmisen ikuisena kehityssuuntana on henkinen itsenäisyys! Uranus vahvistaa itsehallintoa, varsinkin rohkeassa ja spontaanissa Oinaassa!
Pluto pidättelee vielä hetken uranusmaista kapinahenkeä, 4/2015 jälkeen muutosvoima alkaa työntyä odottamattomalla tavalla esille. Islanti, teki itsenäisiä ratkaisuja pankkikriisissä, entä sidottu Suomi? Alkaako uusi liike Kreikasta.., vai muista kriisipesäkkeistä..?    

Toistaiseksi PYRAMIDIJÄRJESTELMÄN huipulla oleva yläluokka ja superrikkaat kokevat olonsa turvalliseksi, sillä Saturnus Jousimiehessä (S/J) tukee uusia talousvaltauksia Uranuksen avulla. Mutta lopulta hekin katoavat aitopaikoiltaan Uranuksen luonnollisen ja kahlitsemattoman uudistusvoiman edessä kunhan esteet poistuvat, kun Saturnus siirtyy kotimerkkiinsä 12/2017.
Meillä on kolmisen vuotta aikaa Saturnus/Jousimies - visiolla etsiä toimivat menetelmät kehnojen rakenteiden purkamiseksi. Kunnes myös Saturnus siirtyy Kauriiseen, Pluton rinnalle jolloin alkaa viallisten yhteiskuntamallien  alasajo ja konkreettiset purkutoimet.

Käsittelen lyhyesti muutamia teemoja jotka käytännöntasolla vaikuttavat kollektiiviseen maailmankuvaamme:
a) Saturnus on Jousimiehessä 23.12.2014 – 20.12.2017
b) Pluto Kauriissa 2008–2024 – plutokratia..
c) Saturnuksen suhde Neptunukseen 2015

 Oleellista on pitää mielessä: meissä kaikissa ihmisissä ilmenevät kaikki horoskooppimerkit, jotka ilmenevät vain erilaisina painotuksina.

24.12.2014 SatJousim

SATURNUS ON POMO, joka opastaa käytännöntasolla - ajan kanssa - kuinka karsitaan pois hyödyttömät tai rikkoutuneet kehityssuunnat, vuoronperään jokaisessa eläinradanmerkissä tarkistetaan merkin teemojen toimivuutta 29,5 vuoden välein.


SATURNUS on käytännön tason esimies joka vaatii merkistä ja päivästä riippumatta huippulaatua. Vastuullisuutta, täydellistä itsekuria ja rajojen kunnioittamista - menestyäksemme. Saturnuksen avulla puretaan, korjataan ja huolletaan työkaluja ja työskentelytapoja.

Onnistumisen osatekijänä on Saturnuksen opettama itsehillintä elämää ylläpitävien - ikiaikaisten - arvojen sisäistämisessä.
Saturnusmaisen kehityksen tueksi voidaan luoda keinotekoisia rajanvetoja ja proteeseja; esimerkiksi poliisi ja oikeuslaitos, siis kaikki organisaatiot, valtiomuodot ja valtiosäännöt jne.      

Sarjakuvapiirtäjä VILLE RANTA kiteytti upeasti tämän A-studiossa 16.1.2015: Toimittaja: ..ellei mikään rajoita sinua, että voit pilkata ja piirtää uskonnosta ja Jumalasta mitä haluat?
V.R.: Ei suinkaan.  Minua rajoittavat valtavasti kaikenlaiset rajoitukset ja LAIT varmaan vähiten tälläkin hetkellä.
Rannan haastattelu löytyy artikkelin lopusta.

a) SATURNUS Jousimiehessä: suositaan jatko-opintoja ja ylempää koulutusta, mutta loppututkinto tapahtuu sokratesmaisesti; itseoppineesti ja omaehtoisesti!
S/J tarjoaa oppimateriaalit mutta yksilön ja yhteisön on opittava soveltamaan tietoa vapaasti vain siten pääsee huipulle ja vapautuu nokkimisjärjestelmästä. Siksi S/J:ssä testataan yhä uudelleen yhteiskuntarakenteiden kestävyyttä ja omaa asemaa siinä, kunnes yksilö ja valtio ovat kehittyneet moraalisesti terveeseen ja vapaaseen kollektiiviseen vuorovaikutukseen.

YHTEISKUNTASOPIMUSTEN TOIMIVUUS LÄHTEE siis YKSILÖISTÄ:   
”Vaikka totuus olisikin itse löydetty ja oikeaksi koettu, se minkä on tuntenut sisäisesti todeksi voi se myöhemmin paljastua – osatotuudeksi”, Jousimiehen suusta kuultuna.

Myös VAPAUDENHALUISET ja YLÄLUOKKAISET, villit ja menestyneet jousimieshenkiset yksilöt hekin, joutuvat itsearviointiin omasta halusta tai ulkopuolisista syistä (terveys). Liioittelevana ja laajentumishaluisena arjen voimavarat ja toimintamahdollisuudet voivat nyt vähentyä. Optioiden ja optimismin aika on ohi. Ylimielisyyteen taipuvaisena jousimiespersoona, joutuu kehittämään itsekuria ja pidättyvyyttä kootakseen hajanaisen identiteettinsä.  

ITSEOPPINUT JOUSIMIES parhaimmillaan omien kokemusten kautta: viisas guru, kouluttaja, tiedottaja, kasvattaja ja ei-lahjottavissa oleva poliitikko (Mahatma Gandhi, Nelson Mandela..) ja pahimmillaan ei näe itseään, eikä omaa osuutta tapahtumissa, esiintyy vastuuttomasti ja pöyhkeilevästi vääränä guruna, tuhoavien, väärien ja moraalittomien yhteiskuntamallien ja oppien levittäjänä - moraalisena perustana toimii kassavirta - omien tulojen ja aseman kasvattamisessa.

LUODAAN MORAALINEN PERUSTA Lähtökohtaisesti Jousimies/Jupiter  (J/J) (Jupiter on Jousimiehen hallitsija) teemalla tarvitaan etäisyyttä nähdäkseen asiantilan kummatkin puolet: eräretket, erakoituminen, ulkomaanmatkat, erilaiset kulttuurisuuntaukset ja uskonnot toimivat oppimateriaalina.
– Monikulttuurisuuden ja massiivisen tiedonkeruun jälkeen ryhdytään rajaamaan laajentumista. Jalostetaan kerätyt ainekset toimivaksi maailmankatsomukseksi moraalin ja etiikan osalta: suhde Jumalaan (millä nimellä kutsutkin). J/ J - teemalla vertaillaan uskonnollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, ulkoisista ja sisäisistä rajoitteista vapaana.


– Elämänalue jossa Jousimiehen merkki vaikuttaa sinun henkilökohtaisessa horoskoopissasi, siellä Saturnus testaa nyt totuuden pyrkimyksiäsi ja yhteiskunnallista asemaasi. (jos et tiedä, kysy astrologilta p. 0700-513913).

UUDENVUODEN 2015 LUPAUKSISSA kouraistiin ”jousimiesmäisiä globaaleja teemoja” perinteisen tipattoman tammikuun lisäksi, uutisoitiin myös SOMEttomasta tammikuusta. Ei siis Facebookiin ja Twitteriä neljään viikkoon. Tietotulvaa rajaavasta SOME – lakosta seuraa oleellisesti uuden etsintää.


Ja vain pari viikkoa siitä, kun Saturnus oli siirtynyt Jousimiehen ”julistajan merkkiin” mediatuoleista saarnattiin tunteisiin vetoavasti uskonnollisesta viitekehyksestä: sananvapauden ja mielipiteen ilmaisun uhasta - aluksi Ranskassa. Valtiossa, jonka yhtenäisyys on rakennettu vapauteen -veljeyteen ja tasa-arvoon. Saturnuksen ollessa merkissä, aihe ei juuri innostanut, vaikka sopivissa olosuhteissa Jousimies on mitä suurimmissa määrin yllytyshullu.


Kriittisyys kognitiivisessa (älyllisessä) tiedon metsästyksessä lisääntyy myös yliopistoissa ja opetuksessa. Saturnuksen ollessa Jousimiehessä: heitetään suuria määriä infoa ja dataa pois. Internet suljetaan useammin ja sen sensuroinnista puhutaan. Mediasisällön latteus ei myy entiseen tapaan, sillä propaganda-hybridisota ei kiihota, paitsi hetken kesällä, kun Saturnus vielä käväisee draaman nälkäisessä Skorpionissa 15.6. – 18.9.2015.
S/J:ssä jaksolla julkisen mielipiteen esittäjältä odotetaan esimerkillisyyttä, rehellistä itsearviota ja hyvää moraalista perustaa. 

Jos olet syntynyt 11/1985 – 11/1988 tai aiemmin 1/1956 - 12/1958 välillä, tai tätäkin aiemmin 12/1926 - 3/1929, sinulla on Saturnus Jousimiehessä astrologisella kartallasi, seuraavat kolme vuotta ovat sinulle henkilökohtaisesti hyvin merkityksellisiä.

b) Pluto edustaa elämänvoimaa, synnyttää ja hävittää vanhan: Pluto voi romuttaa ikuiseksi luullun vallankäytön, talousmahdin ja se tuhoaa imperiumit noin 250 vuoden välein! Yhä useammille alkaa selvitä talouden pohjarakenteisiin levinnyt valuvika.  

PLUTON - VALLANKÄYTÖN MUODOT voivat olla keinotekoisia kuten edellä kuvatulla Saturnuksellakin.

Kuten TALOUSJÄRJESTELMÄN VOITTAJAT GLOBAALISSA LAUTAPELISSÄ näyttää voittaneen rahat, ja kohonneen elitismin taivaaseen - Salom ja Hallelujaa! Pinnana alla kuitenkin tapahtuu:

Elämä on itseään luova ja uudestisyntyvää evoluutiota.


Tietoisuuden lisääntyessä rahajärjestelmän yläpäästä tulevat suositukset tyrmätään.
Julkisissa keskusteluissa kysytään: Kuka tai mikä, voi toimia auktoriteettina?
Totuuskäsityksiä arvioidaan ja etsitään kasvun (henkisen) mahdollisuuksia.

sokeaAllekirj

TALOUDESSA – ELIITIN ASEMA näyttäisi vakiintuneen, entä kykeneekö keksiluokka ja alaluokka synnyttämään riittävästi kasvua oman hyvinvointiin? Kun S/J:ssä jaksolla entiset velat maksetaan pois ja talouden kasvattaminen lainarahalla vähenee. Tuhlailusta tulee epätrendikästä. Hyödykkeiden vaihtaminen ei puhuttele, ilman sisältöä. Perinteinen kaupanteon liikemäärä eli BKT - vähenee.

Huolettoman ja joutilaan elämän ajanvietteet tympivät ilman opillista ulottuvuutta, se vaikuttaa peliteollisuuteen ja arpajaispeleihin, kenties yhteensulautumista.
Vauhtisokeudesta johtuvia ulosajoihin rekisteröidään enemmän (talous)politiikassa, investoinnit ja yhteydenotot vähenevät ja laiskuuden kirot ja kilot tunnistetaan josta nousevana suuntauksena esim. urheilu- ja vaikkapa joogafestivaalit. Todellista innovaatiota ja tuotekehittelyä löytyy tahoilta ja yksilöiltä, jotka ovat vapaita vääristä auktoriteeteista ja valuutasta.

TALOUS ja III – TALOUSMALLI Äärimmilleen viritetty rahajärjestelmä voi romahtaa minä hetkenä hyvänsä itsekseen, yhdestä sopivasta hipaisusta seuraa nopea globaali romahdus. S/J jaksolla on oikea hetki kehittää uusi talousmalli vanhojen tuhoavien kapitalismin ja sosialismin, pankkien ja valtion korruptioliittojen tilalle, jotka toimivat rikollisenmielen vallanhalun välineinä (mm. sotateollisuus)!

DISTRIBUTISMI: Kansalaiskapitalismi eli distributismissa voisi olla mitä ajankohtaisin. Siinä valta siirtyy oikeille tekijöille, maanviljelijöille ja pienyrityksille (verohelpotuksin), valtioiden ja pankkien ja yksityiset suuriomistukset lopetetaan, jos tarvitaan isoja yrityksiä, ne toimivat osuuskuntina ja osakkuudet hajautetaan tehokkaasti. Elämmehän vuoteen 2024 asti suurten muutosten aikaa jotka konkretisoituvat 12/2017 jälkeen kun Saturnuskin siirtyy Kauriin merkkiin.         

c) Saturnuksen suhde Neptunukseen 1-2/2015 ja 11–12/2015
Yksityinen ja julkinen elämä sekoittuu sähköisissä viestimissä: erotatko faktan ja fiktion, tosiasiat ja kuvitelmat toisistaan?
Kun nykyhetki ja kollektiivinen menneisyys sekoittuvat kääntäen arvot ja näkemykset päälaelleen se on taiteellisesti erittäin inspiroivaa ja tuottavaa aikaa, kun Saturnus realistina haastaa Neptunus taitelijan mielikuvituksen.

MEDIA-USKONTO tuskin johtaa globaaliin uuskommunismiin (S/ J:s jaksolla 2015–2017) vaikka kaikuja yksinapaisen länsilogiikan melskeistä kuuluukin. Sen sijan tarvitsemme jonkinlaisen uuden uskonpuhdistuksen mediasaasteen ja riidankylväjä mielipide lobbareiden ja heidän uhriensa herättämiseksi! Tietävätkö keiden valtapyrkimyksiä he ajavat ja kuka heitä oikeasti rahoittaa?


– Neptunus on jälleen illuusioita ja mielikuvia ruokkivassa Kalojen merkissä kuten se oli vuonna 1847 kun kommunismi lanseerattiin. Myös uskon puhdistuksessa on yhtäläisyyksiä tähän aikaan ainekaupasta – pankkien pelastamiseen. Pluto oli tervejärkisen Kauriin merkissä vuonna 1517 ja sattumoisin myös Saturnus on nyt myös Jousimiehessä, kuten se oli tuolloin kaksi Pluton kierrosta sitten.  


Paljon on tapahtunut tässä välillä, mutta silti olemme jälleen mielikuvien ja vanhentuneiden yhteiskuntamallien puristuksessa. Eikö olekin aiheellista kysyä omalta kohdaltaan, kuka meitä oikein hallitsee? Oikean vastuksen saamiseksi tarvitsemme syvää ja rehellistä analyysiä uskomuksissamme.. 


MIELIPITEEN MUOKKAUS, suostuttelu ja saarnaaminen onnistuvat J/ J teemalla omastakin takaa, se kun itsekin mielellään ampuu yli. Siksi tunnistamme itsekin nyt paremmin tuhoavat esikuvat ja paisuneet egot pudottaaksemme ne alas kun S/ J:ssä on elinehtona tehdä itsearviointia ja muodostaa omia havaintoja seuraavien vuosien aikana.

HISTORIAA TOISTAA - ITSEPETOSTA, kunnes ymmärrämme sen riskit tulla huijatuksi tai vedetyksi mukaan psyykkisiin alueisiin (narkoottiset aineet, lääkkeet, hypnoosit, psykoanalyysit, magiat, ideat, trendit, muoti..), vastalääkkeeksi ota tavaksi tutkia ja verrata keskenään käytännön tasolla esim. eri valtioiden uutistarjontaa, uskontoja, aatesuuntia ja monikulttuurisuutta.

– Älä hyväksy kaikkea, vaan ole oma gurusi!     


Saturnus J:ssä kovistelee parempaa kokonaiskuvan hahmottamista:
JOUSIMIEHEN totuuden etsijälle vastamerkki KAKSONEN, tarjoaa apuaan nokkelilla vastakysymyksillään -uskonnollis-filosofis-yhteiskunnallisissa (SOME) keskusteluissa, huomioiden KALOJEN tarjoama runsaan alitajuisen myyttisen menneisyyden osana todellisuutta, ja taiteellista ilmaisua, sekoittamatta tosiasioita mielikuviin, tai takertumatta NEITSYEN epäoleellisuuksien ja merkityksettömien faktojen verkkoon vaikkakin kiittelee kieliopillisesta tuesta, puntaroidessaan sanomansa täsmällisyyttä sananvapauden ahtaissa määritelmissä, päivittäisessä tiedonvälityksessä, keskusteluissa ja juoruissa..  

Sarjakuvapiirtäjä VILLE RANNAN oivaltava keskustelu A-studion TV-lähetyksessä 16.1.2015, on kopioitu tähän sanasta sanaan. – Ja kuinka ollakaan, Ville Ranta on myös - Aurinko Jousimies ja Saturnus on Neitsyessä!

Toimittaja kysyy: Milloin ja missä kulkee raja Jumalan pilkassa?
Ville Ranta: Ei Jumalaa voi mielestäni pilkata. Jumalan pilkankieltäminen lailla on Jumalan pilkkaa myös koska se on paradoksaalinen ajatus että ihmisen pitäisi suojella Jumalaa.
Toimittaja: Ellei mikään rajoita sinua, että voit pilkata ja piirtää uskonnosta ja Jumalasta mitä haluat?
V.R.: Ei suinkaan.  Minua rajoittavat valtavasti kaikenlaiset rajoitukset ja LAIT varmaan vähiten tälläkin hetkellä.
Toimittaja: No mikä sinua rajoittaa siinä? Mitä voit piirtää uskonnosta?
V.R.: Noooh’ missä tahansa hyvä maku ja hyvä oivallus ja moraaliset näkökohdat, eettiset ja moraaliset rajoittavat kaikkein eniten, rajoittaa kunkin julkaisun päätoimittajan tunteet, joita minun ei tarvitse pelkästään kunnioittaa vaan myös noudattaa tai kuvaa ei julkaista ja niin edelleen jne., niitä rajoituksia on valtavasti.
Toimittaja: Siis jonkinlaiset sisäiset rajoitukset löytyvät.    

Mielestäni Ville Ranta on oivaltanut mistä - elämässä on kysymys: ”Häntä rajoittavat valtavasti kaikenlaiset rajoitukset ja LAIT varmaan vähiten, tälläkin hetkellä”.

Astrologia tarjoaa parhaimmillaan* puolueettoman ajan tarkasteluvälineen.
* Tarkista kuitenkin astrologin maailmankatsomus, ymmärtääksesi millaiset auktoriteetit ja motiivit häntä ohjaavat. Omani tukeutuu Sahaja Yogaan www.jooga.org

        Onnea matkallesi!


Kirjoittanut, Tuija Uusitalo 23.2.2015
Astrologina, ja Sahaja Yogassa, yli kaksikymmentä vuotta

Kuvat, Tuija Uusitalo