Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Trump, vaalivilppi ja auringonpimennys

Trump, vaalivilppi ja auringonpimennys

Vanhastaan sinne, minne Auringonpimennys osui, kuningas surmattiin tai ainakin menetti kruununsa. Valta siirtyi pois.*


Joulukuun 2020 Auringonpimennyksen lisäksi on muitakin maailman muutostarpeeseen sysääviä tekijöitä. Kuten Jupiter ja Saturnus, jotka siirtyivät viimeksi 1226 Vesimieheen. Ne nostavat tällä kertaa ison kissan pöydälle, josta seuraa uusi alku, yhteiskuntarakenteissa kaikkialla maailmassa. *Tämän kertainen pimennys osuus etelä-Amerikkaan Chile, Argentina, mutta tunnelmat nouset laajalle.

Lisäksi Oma Aurinkokuntamme kiertää Pleiades linnunradan (Seitsemää Sisko) - tähdistöä. Yksi kierros kestää 26.000 vuotta ja tässä valtavassa vuorokausirytmissä siirtymä valon ja pimeyden välillä kestää peräti 2000 vuotta jolloin kuljemme fotonivyön eli valtavan gammasädesuihkun läpi. Jupiter ja Saturnus tekevär suotuisaa kuilmaa Pleiades kesellä olevaan Alcyoneen keskiaurinko. Ja kuten tiedämme ihmisen aivotoiminta, hermosto ja tietoisuus ovat sähköisiä toimintoja, siksi tällä tapahtumalla on suora vaikutus ihmisten tietoisuuteen.
Siirtymävaiheessa näkyy maailmassa juuri nyt valtavana hyvän ja pahan taisteluna.

(kuva, vuoden 2012 tilanteesta, jossa oma aurinkokuntamme keltaisena, ulkokehällä)  

Fotoni Vyö Maapallo puhdistaa itseään Auringonpimennys Jousimiehessä 14.12.2020 tulee paljastamaan tulevien kuukausien aikana laaja-alaisesti väärät kuninkaat ja heidän hallintojärjestelmänsä ja niiden uhrit: yksittäisten valtioiden yhteiskuntarakenteisiin pesiytyneet vallankäytön kiristysmekanismit politiikan molemmilta laidoilta, ja uskontojen ja yliopistolliset ikivanhat hämärät agendat.
- Kansalaisiin, pimennyksen seuraukset kohdistuvat toisiin syvemmin kuin toisiin. Ratkaisemattomien tunteiden ja järjen ristiriidat ilmentävät tietämättömyyttä.
Olemmeko uhrina vai tekijänä syrjivässä sosioekonomisessa järjestelmässä petolliset opit, aate- ja talousjärjestelmässä? Jotka johtavat eriasteisiin henkisen ja fyysisen tason terveysongelmiin: Masennukseen, onnettomuuksiin ja eristykseen, väärien valintojen seurauksena.

 Maapallo puhdistaa itseään orgaanisesti, ihmisten muodossa, seurauksena on vallitsevan hallintakulttuurin perusteellinen uudistus. 

Jousimies merkin mukaisesti pimennyksen seuraukset ovat vaikutukseltaan laaja-alaisesti - sekoittavat - kaikkialla maailmassa.
Jousimiehen energian negatiivisimmat puolet ovat elitismiä ja yläluokkaisuutta, ja sama yksilötasolla ”kyllä minä tiedän” tulkinnat, jotka eivät ylety käytännössä - mielikuvia pidemmälle.
Yhteiskuntajärjestelmien johtavat teemat murenevat luonnonmukaisen kehityksen sykleissä. Tämänkertaisen pimennys on osa muita samaan aikaan tapahtuvia astronomisia tapahtumia jotka siirtävät meidät 1990 – luvulla alkaneen Vesimiehenaikaan nyt ns. katutasolla.

Tämä auringonpimennys aktivoi Jousimiehen lisäksi, kaikki muuttuvat merkit, vastamerkki Kaksosen sekä risteävän Neitsyt Kalat - akselin joutuvat myös - arvioimaan asioita uudelleen.
Meissä kaikissa ilmenee kaikki merkit, niitä hallitsevat planeetat, jotka ovat yksilöllisesti painottuneet syntymähetkellä. Edellä olevia merkkejä hallitsee 2x Merkurius, sekä Jupiter ja Neptunus.
Jupiter tarjoaa tässä laaja-alaisesti tilaisuudet ja mahdollisuudet, lentävän nuolen tavoin. Neptunus tarjoaa luonnon, taiteen ja unen, kaiken luonnollisen ja luonnonmukaisen. Merkurius hallitsee Kaksosia sekä Neitsyttä vaihtuvina tuulina (mielialoina) ja sen hyödyntämisenä jäsentelyn avulla.

Auringonpimennys ja muut taivaalliset tekijät vaikuttavat jokaiseen ihmiseen tulevina kuukausina. Vaikutuksen aste riippuu yksilön halusta ja kyvystä toimia itseohjautuvasti. Ristiriitainen uutisointi patistaa kehittämään omaa arviointikykyä. Media uutisoi valheita ja puolitotuuksia, kuten uskontokunnat tätä ennen ovat ajaneet satojen vuosien ajan, omina etuinaan. Epärehellisyys tuo, ja luo sisäisesti hämmennystä. Yksilön tehtävä, on itse repäistävä itsensä näistä harhoista irti.

Pienennä vinkkinä: Neptunus oli edellisen kerran Kaloissa 1848–1862, kun markkinoitiin kollektiivinen illuusio marxilaisuudesta. Nyt Neptunus on jälleen Kaloissa 2011–2025 ja huhujen mukaan koronakampanja kestäisi sinne asti ja että rokotteessa olisi mm. mRna:ta sekä valvontajärjestelmään soveltuva nanosiru (?). Yhdessä nämä altistavat ihmiset biologisille ja elektronisille vaaroille, adjutantin ominaisuudessa adjuvantit "saattavat" mm. alumiinin ja elohopea elimistössä eteenpäin.. jotka edesauttavat sähköiselle vuorovaikutukselle (5G, 6G..).
Jos sodissa kaikkien keinoja käyttöä pidetään sallittuna, huomaamme että tässä huippuosaamisen tieto-taito ja keksinnöt suunnataan yksittäisiä kansalaisia vastaan, biomolekyylisellä tasolla.

Yksilön tehtävä, kuten lukuisat viisaat, pyhimykset ja oivaltaneet sielut ovat tuhansien vuosien aikana kertoneet oman aikakauden ja paikallisen kulttuurin sanakääntein ja vertauskuvin: ihmisen on ryhdyttävä omaksi opettajaksi.  On teroitettu oikean ja väärän erotuskykyä. Harjoita kriittistä ajattelua. Nouse 7:een taivaaseen. Anna itsellesi ja muille kaikki anteeksi, äläkä syyllistä itseäsi ja tuomitse muita. Näe virheet, harjoita itsekuria että voit käytökselläsi muuttaa kehityksen suuntaa.
- Tämähän ei ole sopinut hallitsijoille, vaan he haluaisivat toimia puolestamme, pappeina, lääkäreinä ja ravinnontuottajina. Tämä on tuhoisaa. Siksi että yksityinen rahoitus - tieteelliset löydöt ja -tutkimukset on siten heidän omistuksessa !! He unelmoivat että ulkoistaisimme loputkin itsemääräämisoikeudestamme heille !!

YKSILÖTASOLLA
Jos auringonpimennys, Jousimiehen merkissä johtaisi tiedotusvälineiden sammumiseen (internet). Se johtaisi nopeaan omien hoksottimien käyttöönottoon vastamerkki Kaksosen mukaisesti. Jolloin ryhdyttäisiin rehelliseen arvioon ja tunnistaisimme syyt omaan eksymiseemme ja katkeruuteemme, omien esikuvien ja tietolähteiden ynnä muun ulkoa tuotettujen trendien ja arvojen hylkäämiseen - ravistautuaksemme niistä irti.
- Parasta olisi alkaa seurata omaa intuitiota.
Intuition lyhyt oppimäärä: intuitio tapahtuu ennen vaistoa ja yhtäkään ajatusta, järkeilyä eri vaihtoehtojen välistä puntarointia. Sitä voi harjoitella harmittomasti vaikkapa kirjan, elokuvien valinnoilla.
YLEISELLÄ TASOLLA
Amerikan Yhdysvalojen tehtävä on näytellä ihmiskunnan kohtalokäänteissä tälläkin kertaa. Osoittamalla uusi manner ts. sanan- ja valintojen vapautta ihmisyksilöiden sisällä, joka ilmenee mm. USA:n astrologisen kartan (1776) Mars Kaksosissa, kautta.
Auringonpimennys 14.12.2020 (klo 11:17 am Washington) osuu samaan hetkeen jolloin Valitsijamiehet tekevät ratkaisunsa. Nämä haasteelliset presidentinvaalit johtavat lopulta päätökseen, dramaattisten astrologisten astelmien saattelemana, tammikuussa. 
Pimennys torpedoi kaksinapaisen huolella rakennetun USA:n Mars- Neptunus hallintojärjestelmän, jonka vaikutukset yltävät lopulta kaikkialle maailmaan.

Presidentti, D.J. Trump on näytelmän avainhenkilö joka on osoittanut omalla esimerkillään että me itse olemme muutoksen virta: tiedonhaluisena ja sukkelasanaisena. Hän kyseenalaistaa leikkisästi omakohtaiset kokemukset, väärinä pitämänsä esikuvat (facenewsit). Edustaahan hän itse Aurinko Kaksos- ja Kuu Jousimies -akselillaan sujuvasti tätä totuudella pallottelua.
Roomalaisen huviperinteen areenojen tavoin monet nykyiset esitysfoorumit (tv, radio, lehdistö) käyttävät tavallisen kansan tuntoja ottelevien gladiaattorien tavoin hyväksi nykyisen koronateatterin nimissä. Tämänkertainen auringonpimennys haastaa meitä harjoittamaan sisäistä monologia ja introspektiota ja keskustelua muiden kanssa, vaikkapa kauppareissuilla lähialueen ja kyläläisten kanssa.

- Globalismin uppoaminen on mahdollista josta seuraa tsunami, vieden mennessään petokselliset ihmiset. Tämän seurauksena on mahdollista luonnollisella tavalla saavuttaa avoimen yksilöllisyyden ja - kollektiivisen tietoisuuden ilman organisaatiohirviöitä.
Kriisivuoden opetus on kokonaisvaltaisella tasolla mahdollistaa tietoisuuden kasvua, ja rehellisyyden arviointia meidän ja väärien kuninkaiden (mallien) välisestä hallinnosta.

 

Usa ja au-pimennys 2020

Mars, on suunnannäyttäjä yksilöiden sekä yhteisöjen kartoilla, jossa se kuvaa, minkä puolesta taistellaan ja sitä tapaa miten se toteutetaan.
Mars Kaksosissa laitetaan alulle runsaasti ideoita, levitetään siemeniä, informaatiota ja tehdään kauppaa. Itsevarma taistelutahto ilmenee nopeina strategian vaihdoksina ja kykynä lähettää impulsseja, ärsykkeitä, yllykkeitä..

Yhdysvaltain 4.7.1776 Mars Kaksoset, on toiminut tiedostelu- ja informaatiotehtävissä yhdessä Neptunuksen kanssa. Näiden keskinäinen asema on sallinut Mars toimia monenlaisissa hämäystehtävissä: innovatiivisuuden ja luovan toiminnan kasvattamissa, sekä nyt paljastuvana (vaalit 2020) petoksena ja pakoilevana käytöksenä.
Lisäksi Saturnus ja Chiron rakentava tuki
Marsille, on vahvistanut ja korjannut valittuja kaksosmaisia näkyviä ja salaisia poliittisia näkemyksiä ja toimintatapoja ja on kyennyt pitämään liittovaltiot tähän asti kasassa.
Kaksosen merkki on tässä kulttuuripohja ja se maasto, jossa toimintatavat ja kulkureitit valitaan (esim. parempi sananvapaus kuin Suomessa).

USA:n kohtalon avainhenkilönä on toiminut presidentti Trump, kyvykkäänä henkilönä nopeisiin näkökulmanvaihdoksiin. Eikä vain Aurinko Kaksosena ja Kuu Jousimiehenä vaan myös vahvan Uranus asemansa vuoksi. Nämä suovat hänelle kyvyn elää myrskyissä ja yllättävissä tilanteissa. Nopeina oivalluksina ja kykynä siirtyä vaivatta sivuun, kansan hyväksi, jos tilanne sitä vaatii (!?).

Yksinkertaistettuna: absurdi hyvän ja pahan välinen sota johtaa korruption paljastuskiin kaikkialla maailmassa vaikka päänäyttämönä on, USA ja sen presidentinvaalit. Kulissien takainen valtataistelu tapahtuu monella tasoilla ”piilossa” kuten molekyylien sisällä, bakteerien ja virusten välisenä kamppailuna. Vaali- ja korona-sota pullautettiin laaja-alaisesti käyntiin huomiota herättämättömänä, psykoloogisena sodanjulistuksena.

Nopeasti aktivoituvat uudistukset koska Saturnus ja Jupiter ovat Vesimiehessä 17. ja 19.12. alkaen, jossa ne edustavat nykyhetkeä. Jupiter etenee edellä innostaen avoimuuteen. Saturnus viipyy merkissä vuoden pidempää (3/2023 asti) nostaen esille käytännön tasolla rikokset ihmisyyttä vastaan, ja vie ne avoimiin oikeudenkäynteihin.
Vesimies edustaa ”riippumattomuutta”, se luo aina avoimen ja läpinäkyvän ilmapiirin jossa paljastuu myös tapahtumien motiivit. Vesimies, Uranus energialla päivitetään järjestelmät, koneet, laitteet ja toimintatavat jotka johtavat tarvittaessa vallanvaihtoihin.
Oivaltanut Vesimies-henkilö ei toimi, eikä tue ryhmiä, vaan toimii usein niiden ulkopuolella tarkkailijana (hyvässä ja pahassa).
- Meillä kaikilla on luontaiset Uranus energiat käytössämme, sen kautta meissä ilmenee nämä vesimiesmäiset ominaisuudet, enemmän tai vähemmän aktiivisena.

Eikä tässä vielä kaikki.


Lisäksi Uranus se on intuitio tarjoaja, siksi Vesimies Uranus -painiotteiset henkilöitä ovat uniikkeja, jäljittelemättömiä yksilöitä, neroja sekä hulluja vapaina määrittelyistä ja hyväksynnästä.

Carl G. Jungin sanoin kohtaamme omat varjomme - yhteiskunnallisella tasolla. Ihmiskunnalla yksilötasolla on ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata itsensä, sopia nopeasti uudet pelisäännöt, ilman ns. varjo/hallituksia, jotka ovat aina esteinä, vapaassa tietoisuuden kehityksessä.

VAROITUS: Jousimies henkilöt jotka ovat syntyneet 12 – 15 päivinä varsinkin joulukuussa (ja osittain Kaksoshenkilöt jotka ovat syntyneet vastaavina, kesäkuun päivinä) NYT ON syytä varoa ylilyöntejä päihteissä ja ylinopeuksissa (esim. autoilevat nuoret), jännityksen ”kiksien” lisääminen ”päättömän kanan” tavoin voi johtaa Auringonpimennyksen seurauksena täydelliseen itsekontrollin menetyksenä kohtalokkaisiin seurauksiin. Auringonpimennys on laskennallisesti ohi Helsingissä kello 18.17, siis 14.12.2020. Kannatta ottaa rauhallisesti 15-20 välillä.

Toivotan, suurta halua etsiä totuutta, ja Kristuksen sanoin ”etsikää…, niin teille avataan”.

Astrologi, Tuija Uusitalo 12.12.2020 klo 19:37.