Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Barack Obama

Obama_puhuuBarack Obama - astrologinen henkilökuva predenttinä ja miehenä

Astrologisesti Barackin kartta kertoo uudenaikakauden henkilöstä. Hänen kartallaan korostuu Leijonan merkki joka on sekä Auringon että Noususolmun merkki sijanti. Lisäksi uudistushenkinen Uranus on presidentin kartalla korostamassa elämäntehtävää, Kuun noususolmulla!

Näin vahva Uranus Vesimies teema henkilön astrologisella kartalla heijastelee kokonaan uudella tavalla etsivää ja tunnustelevaa ihmisyyttä. Hänen kohtalonsa on sidoksissa uusien jännittävien käsitteiden löytöön, jotka koskevat erilaisia verkostoja ja ihmisryhmiä. Barackin tehtävä on vapauttaa ja selkeyttää kaikkea sitä minkä kanssa hän on tekemisissä.

Lisäksi kartalla korostuvat kiinteiden merkkien (Härkä, Leijona, Skorpioni, Vesimies) ominaisuudet, jotka Barackin kohdalla ovat valjastettu toimimaan muutoksen hyväksi. Kiinteiden myönteinen puoli on pitää tavoitteistaan kiinni olosuhteista huolimatta.  B.Obaman_kartta

Leijona Barack vaimonsa tavoin selkeä ristiriidaton persoonallisuus joka paljastuu planeettojen keskinäisellä vähäaspektisuudella. Barack on aurinkoinen ja karismaattinen henkilö. Hän  tahraton ja puhdas, kuin auringon valo. Hän on rehellinen, avoin ja lämpimän isällinen.  Hänessä ei ole mitään alhaista vaan hän on jalo ja mutkaton persoonallisuus.


Barack vilkas ja puhelias mies, joka pilke silmäkulmassa keksii hetkessä uusia näkökulmia toimimattomien tilalle. Leikkisän hymyn takana ovat muistot omakohtaisista kärsimyksistä.  Barack on haavoittunut väärin ymmärryksen seurauksena ja tuo kokemus on opettanut hänelle paljon. Hänellä on erittäin hyvä keskittymiskyky ja taito tarkkailla omia tunnereaktioitaan. Hänen hymynsä on onnellisuuden merkki. Herkästi vaihtuvat ilmeet kertovat siitä, kuinka asiat sillä hetkellä ovat tunteellisen Kuun ja Kaksonen eloisuudella.

BarackOBarack ulkoinen olemus kiiltävä, kuin kristalli. Läpinäkyvyys paljastaa hänen viileän älyllisen ja avarakatseisen luonteensa. Hän esiintyy valppaan ja avoimena tarkkailijana. Uudet tapaamiset, tuttavuuden ja kontaktit ovat aina tervetulleita. Suuret väkijoukot ja eri kansallisuudet eivät häiritse häntä. Päinvastoin hän on luontevalla tavalla keskipisteenä, mitä erilaisimmissa ryhmissä.

Nousevana vesimiehenä Barackilla on kyky lukea ympäristöään erikoisella tavalla. Mitä vieraampi henkilö(t) ja eksoottisempi tausta toisella ihmisellä on, sitä varmemmin Barcak lukee häntä kuin avointa kirjaa. Arvaamattomuus ja ennustamattomuus ovat hän luonteelleen kotoisaa, sillä sitä varmemmin hän on perillä tilanteesta.
Luontaisen riippumattomuutensa vuoksi hän viihtyy loistavasti erilaisissa ihmisryhmissä. Yksilöllisyys ja yhteiset tavoitteet yhdistyvät hänessä toimivaksi kokonaisuudeksi. Tasa-arvo ja vapaus on kirjailtu hänen sieluunsa ja siksi hän on aidosti koko ihmiskunnan puolella. Barack on kuin raikas tuuli, hän tähtää kaikessa pois vanhasta kohti uusia virtoja, nouseva vesimies merkin mukaisesti.

Barackin Mars on täsmällisyyttä ja tarkkuutta korostavassa Neitsyen merkissä. Hän ei ole aggressiivinen, eikä hän lietso vihaa mutta hän taistelee taidokkaasti kitkien epäkohdat pois. Hänenlaisensa tekevät sen minkä aikovat tehdä, tunkeilematta. Hän on nöyrä ja huolellinen sen suhteen miettien sitä, kuinka voisivat parhaalla mahdollisella tavalla organisoida omat työnsä.

Merkurius Leijonassa antaa tyylikkään ja tarvittaessa dramatiikalla höystetyn ilmaisutaidon. Barack uskaltaa näyttää myös tietämättömyytensä sillä hän on avoin mielipiteissään.
Eikä hän esitä mielenkiintoaan vaan hän ilmaisee rehellisesti ne asiat, joista on oikeasti kiinnostunut.  
Barackilla ei ole luurankoja komerossaan, hän on aidosti avoin ja vilpitön. Hänelle naispuoliset perheenjäsenet ovat  elämän kulmakiviä (Venus Rapu). Äiti, äidillisyys ja lämpimät ihmissuhteet heijastuvat myös läheisissä ystävyyssuhteisissa. Presidentti Obama on hyvin romanttinen ja kohtelias herrasmies. Hän muistaa lähipiirinsä, kuten työteovereidensa merkkipäivät ja palkitsee rakkaansa runsailla rakkauden osoituksilla.

Millaisia haasteita hän kohtaa tulevassa roolissaan - katsaus kesään 2011 asti
-  presidenttinä
Lähtöasetelmat virkaanastumisajankohdan suhteen ovat hieman turhauttavat. Syynä tähän on vanhat mallit ja edellisen presidentin kaudella tehdyt päätökset joiden purkaminen ei käy käden käänteessä (saturnus mars transiitti).

1) ehkä merkittävin transiitti on heti kärkeen Pluton vastakkaisuus Barackin Venukseen (01’47).

Tämän tekee mielenkiintoiseksi se että lähes samaan aikaan myös Amerikka eli Yhdistyneet kansakunnat kartalla Venus on myös Ravun alussa (03’06).
Se mitä Obama  käy henkilökohtaisella tasolla läpi ( I -15.1.2009, II -2.7.2009, III - 17.11.2009) heijastuu ympäristöön tai nimenomaan nykyiset arvokäsitykset tulevat toimimaan tapahtumaketjun rakennuspalikoina hänen omassa muutoksessaan, syvällisellä tavalla. 

Tarkastelemme tässä yhteydessä Pluto – Venus transiitti melko suppeasti vaikka aihe on erittäin mielenkiiltoinen, sen laaja-alaisen vaikutuksensa vuoksi. Se on myös piakkoin mielenkiiltoisissa asemissa Israelin valtion kartalla. Israelin perustamisajankohdan Venus on myös Ravussa (04’49).

Pluton transitoidessa Venusta, nostaa se esille hyvin pitkälle henkilökohtaisen arvo muutoksen. Presidentti Obama tulee näyttämään tässä jonkinlaista esimerkkiä. Ne liittyvät rapumaisesti ihmisen haluun vältellä muusta omissa piintyneissä perhe-ystävyys- arvo-tyyli-maku ja -tottumus asioissa.  Josta seuraa jonkinlainen tyhjyys kun vanhat ”ystävät”, ”rakkaudenkohteet” ja ”elämäntyylit” huuhdellaan ja laitetaan eräänlaiseen uudelleen kierrätykseen.

Venus kuvaa mieltymyksiä, elämäntyyliä ja makukysymyksiä. Aineellisten ja henkisten arvojen erot synnyttävät erilaisia ystävyyssuhteita ja se kuvaa kiinnostuksenkohteita ja harrastuseroja ihmisten kesken. Aineellisiin arvoihin liittyy karkealla tasolla hyvin vointi, mukavuus ja aistinautinnot. Henkisiin arvoihin voimme liittää ensisijaisesti pyyteettömän rakkauden, kuten myös etiikan ja eettiset arvot.

Arkisemmalla tasolla olisivat rahalla hankitut arvot ja tyylisuunnat. Kauneusarvoina myös henkiset taiteet; musiikki ja yksilölliset harrastukset ja ystävät liittyvät tähän. 

- Virassaan Barack on kiinnostunut läheisten työtovereiden arvokäsitykset, luotettavuuden. Epäluotettavuus tulee ilmi lähinnä suojaavuuden ja perheen eli yksilön hyvinvoinnin merkittävänä kyseenalaistamisena. Naispuolisten virkatoverien lojaalisuus on haastavaa.

Hillary_-_Barack- Ulkoministeri Hillary Clinton sopisi tähän kuvaan sillä hänessä on vahvan Skorpioni – Pluton kautta ”kätkettyjä” puolia jotka saattaisivat altistaa häntä astumaan alueilla, jotka eivät hänelle kuulu. Mutta onneksi Baracin ja Hillaryn yhteiskartoissa ja karttojen vertailussa on myös hyvin onnekkaita tekijöitä mielipiteiden ja näkemysten yhteensovittamiseksi.

2) Jupiter siirtyy kulissien takaisista tarkkailuasemistaan (AC 26.3.2009) etualalle. Se enteilee presidentille suurempaa rohkeutta astua esille ja toteuttaa uudella tavalla sosiaalialan suunnitelluissa uudistuksissa.

3)  Uranus alkaa hajottaa vanhoja muureja melko rivakkaan tahtiin. (Saturnus 25’20, 4.5.2009,30.8.2009, 23.2.2010 ).

Nämä uudistukset voisivat liittyä vaikkapa autoteollisuudessa pilottihankkeeseen. Uudet aloitukset ”liikenteessä” kuvaa erilaisia liikkumisen alueita, jotka ovat tapauksessa esillä. Kuten tärkeimpänä rahaliikenteen uudistukset jotka voivat lopulta nytkähtää vauhdilla käyntiin. Toki kielteisinä ilmiöinä voidaan mainita jonkinlaiset hyökkäykset ja vihan purkaukset.

Elokuun lopussa on eturistiriitoja jotka koskevat tunnetasolla mielipiteen ja sanavapauden ilmaisua puoltaen vetäytymisen teemoja. Osittainen kuun pimennys saa presidentin ylittämään henkilökohtaiset heikkoutensa ja hän tekee henkilökohtaisen uhrauksen työasioiden nimissä.

Syksy 2009 viimeistään loka-marraskuussa käydään todennäköisesti jonkinlaista näkyvää arvokeskustelua USA:n ulkopolitiikan alueella. Joulukuussa alkaa (Mars R\ Leijonassa) keskustelu yhteistyökumppaneiden roolista ja niiden uudistamisen tarpeesta. Arvon loukkaukset ja omatoimisuus yleisestä mielipiteestä välittämättä nousee esille. Kyseenalaistetaan vanhoja malleja ja rakenteita. Kysymykset liittyvät USA:n rooliin muiden silmissä.  USA:n diplomaattiset tyylit joutuvat muutaman viikon aikana perusteelliseen pohdintaan voimakkaan vastarinnan saatellessa.   

Viimeinen helmikuussa 2010 käytävässä kansallisessa uudistuksessa voidaan olla jonkintasoisissa arvoristikiistoissa sen suhteen kuinka paljon USA:n tulee pitää kiinni vanhoista kauppasuhteista muiden valtioiden kanssa. Silloin keskusteluun nousevat oikeudenmukaisuuden ja velvollisuuksien täyttäminen yhteistyökumppaneiden ja diplomaattisuhteiden vaalimisessa.   Presidentin oikeudenmukaisuus nousee jotenkin kunnia (Mars R\ Leijonassa) käyvät läpi sellaisen suorasukaisuuden ja rehellisyyden taistelun että se karkottaa nopeasti ”mustankullan kauppiaat ja väärät rahan tekijät” hänen lähipiiristään.

4)    Uranus trini MC 28’54: 29.4.2010, 14.9.2010, 19.2.2011,) 
Edellä mainittujen uudistusten jälkeen, varsinkin kotimaassaan Barack voi suunnata tarkemmalla intensiteetillä niihin kansallisiin ja kansainvälisiin epäkohtiin jotka ovat tähän asti saaneet olla rauhassa ja pimennossa.   
USA aloittaa keväällä 2010 oman Pluto Venus transformaationsa, presidentin ollessa sen kanssa jo omalla kohdallaan loppusuoralla.

Mutta USA ei ole tässä arvomuutoksessa yksin, sillä Israel (10.2.2010, 27.5.2010*, 17.12.2010) käy omansa samaan aikaan läpi. Tämä näytelmä tulee olemaan jännittävää, takaan sen näin astrologiselta näkökannalta katsottaessa. Lisätty: 3.8.2010: *Gazaan suuntautuneet avustuslaivasaattueet osoittivat tämän "arvomuutosennusteen" jossa USA ei ollut yksin, vaan koko Eurooppa olisiinä mukana.


5)    Saturnus tekee ylittäessään merkkirajan siirtymävaiheessaan Vaakaan, hyvää kulmaa Presidentti Obaman kartalla (19.10.2009, 29.4.2010, 4.7.2010). Tulkintana voisia sanoa että hän presidentin uudistukset pystyy tiukasti hänen otteessaan.  Viimeistään näissä tunnelmissa osa entisistä liittolaisista ja ystävistä korvautuu uusilla tai välit uudistuvat yhteistyökumppaneiden kanssa.

Ainakin presidentti Obaman viettäessään kansallispäivän juhlallisuuksia v. 2010 voi olla tyytyväinen itseensä. Tietoisena siitä että hän on tehnyt parhaansa. 

Samaan aikaan Uranus on USA:n IC:llä ja se kertoo kansallisvaltion sisäisistä irtiotoista. Olisiko mahdollista että yhdistyneet kansakunnat jakautuvat pienemmiksi osiksi tai niiden sisäinen hallinnointia uudistuu ja itsenäistyy?

6)    Obama kokee maan sisäisen tilan suhteen jotakin todellista tai kuvitteellista ”hajaannustilaa”. Tänä aikana presidentin tavoitteet ovat hämmentävien tunnelmien ympäröivinä. Ehkä epämääräisyyden tunnelmat johtuvat vaikeista sosiaalisista kysymyksistä, kuten rikollisuuden ja siihen läheisesti kytköksessä olevat eettiset ja moraaliset kysymykset.
Neptunuksen asema (31.5.2010, 1.3.2011, 15.9.2011, 31.12.2011) näyttää suuntaa AC:lla, samalla opp. Uranukseen Laskusolmulla).

M_ja_B7)  Aviomiehenä, puolisona 
-    miehenä henkilökohtaisella tasolla perhe-elämässä uusi rytmi muuttaa Obaman perheen yhteisiä harrastuksia ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia johon Pluto tuo oman vaikutuksesta turvamiesten muodossa.
-    Mustasukkaisuus ja huoli rakkaista korostuvat.
-    Perheeltä menetetty aika tuntuu varmasti vaikealta. Raskaat neuvottelut ja pitkät päivät venyvät myöhään illallisten merkeissä. Se merkitsee aikaa jonka Barack on poissa perheensä luota ja henkivartioiden jatkuva läsnäolo rikkoo yksityisen rauhan idylliä (Pluto 180 astetta Rapu Venus).

Isänä presidentti Barack on varmasti mitä täydellisin, suurisydäminen ja lojaali, isällisenä Leijona miehenä. Hänestä löytyy sekä kovaäänistä auktoriteettiä että lempeää hassuttelijaa. Hän lukee lapsilleen iltasadut, pelaa pelejä ja sanaleikkejä.  Kertoo keksittyjä tai todenmukaisia tarinoita. Hän osaa piristää arjen tuomia ongelmia liekkisään ja kekseliään tyyliinsä (Kuu kaksonen).
Hän opettaa tyttärilleen päivittäisten kouluvelvollisuuksien merkitystä ja läksyjen tekemisen kannattavuutta.

Yksilönä, se millaiset arvot presidentti Barack valitsee käyttöönsä, riippuu hänen henkisistä kyvyistään ja yksilönä hänen kehitysvaiheesta. Sen me kaikki saamme nähdä, kuinka tämä nuorekas valtiomies hoitaa ensisijaisesti omaan maansa asiat kuntoon jotka lopulta heijastuvat myös myönteisenä erimerkkinä Amerikan ulkopuolelle.

Tuleeko hänestä miehille, muiden valtion päämiehille esikuva? Barack Obaman tulee aloittamaan suuren muutoksen ja hän saa ihmiset ”katsomaan itseensä” ja ovat sitä kautta valmiita kohti muutoksia. Hän tulee palauttamaan kunnioituksen luontoon, naisiin, äitiyteen ja perheeseen. Puhumattakaan puolisostaan Michellistä ja hänen merkittävästä roolista toimia esimerkkinä ja viisaana naisena miehensä rinnalla. Hän on Yhdysvaltain ja miksei myös laajemmankin maailman ensimmäisenä naisena, loistava ajanhengen ilmentäjä. Aurinko Kauris henkilönä, Michelle on täydellinen henkilö naisten keulakuvaksi tällä hetkellä.  

Henkilökohtaisesti uskon että Barack Obamasta tulee merkittävä henkilö maailmaa muuttavana miehenä.
Se etteivät kaikki astrologit näe perinteisen astrologisien perustein Obaman henkilökohtaisella astrologisella kartalla valtionmies aineksia, kertoo mielestäni juuri siitä muutoksesta jossa elämme.  Tulevaisuutta on vaikea ennustaa.

Presidentti Obama on esimerkki niistä tulevista muutoksista, joita eri lähteet ovat ennustaneet. Maya Intiaanit laskivat vuoden 2012 lopun merkittäväksi käännekohdaksi. On puhuttu vesimiehenaikaan siirtymisestä.., nämä kaikki osuvat presidentti Obaman ensimmäiselle virkakaudelle. Se me siis ainakin tiedämme että hän tulee johtamaan ja luotsaamaan maailmaa tässä muutoksessa kohti uutta suuntaa!  

teksti, Tuija Uusitalo 7.2.2009.
kuvat, gettyimage