Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

EU -Suomi ja euro

Suomi_valuuttakurssitEU:n ja Euron tulevaisuus. Suomi älä nyt hosu päätöksissä! Yleinen nyrkkisääntö on, ettei ”perääntyvällä” Merkuriuksella tehdä tärkeitä kauppoja tai sopimuksia, kuten Kreikan  ja Irlannin tukemissa (5/2010, 12/2010).

Astrologisesti ajoitus talousjärjestelmän pelastamispäätöksissä on huono koko Euroopalle.

Erityisen hankalaa se on Suomen kannalta. Kreikan ja Irlannin tukipakettien ajankohdat ovat erityisen huonot, kuten ne olivat 24.6.1994 kun Suomi liitettiin EU:hun, Korfulla allekirjoitetulla sopimuksella (ennen kansanäänestystä!).  Suomi haki itsensä EY-jäsenyyttä myös huonona hetkenä 18.3.1992. 

Varauksella on sanottava, tietenkään en tiedä kuinka paljon Suomi on kiinnittänyt pääomiaan kuten eläkerahastoja ja muuta kansallista omaisuutta Kreikkaan, Irlantiin ja Portugaliin? Kuinka suuri on todellinen uhka ja riski Suomella olla osallistumatta ”tuhlaajapoikien” pelastamiseen?


OIKEAN AJOITUKSEN MERKITYS
Suomen tulisi pitkittää päätöstään ainakin yli 15. joulukuuta ja sittenkin vasta 18. tammikuuta jälkeen, asiaan voi ottaa mitään luotettavaa kantaa. Ennen sitä asiat muuttuvat vielä moneen kertaan!!
Sillä elämme parhaillaan Merkuriuksen varjoaluetta, vaihetta josta seuraa Merkuriuksen perääntyminen 11.12.2010 alkaen. Tämä on tupla tärkeää Suomelle koska Merkurius lähtee perääntymään vastapäätä Suomen Plutoa. Tämä kasvattaa syviä ristiriitoja, joiden jälkiselvittely tapahtuu 10–20.1.2011.

Päättäjät, keksikää ihmeessä verukkeita päätöksenne siirtämiselle!

Astrologisesti esimerkiksi EY-jäsenyydenhaku 18.3.1992 ja Korfu 24.6.1994 päivämäärät kertovat Suomen osalta virhearvioinneista ja tärkeiden yksityiskohtien huomiotta jättämisesta. Suomen valtion perustamisessa 6.12.1917 ei onneksi, Merkurius peräänny. Yhteistä näille kolmelle päivämäärälle on se, ettei Suomen kansaa ole kuunneltu. Toisin sanoen tunteita, oma pesä ja omat vaistot on sivuutettu; kansakunnan tulevaisuutta ei ole riittävästi huomioitu.

Voimme korjata tuon virheen ja vetäytyä muiden tukemisesta. Emme voi odottaa edes vaaleihin asti. Kysymys on aiemmista virheistä Paavo Lipposesta ja kumppaneista, jotka hosuivat 1990 – luvulla tai ”heidät ostettiin ulkomailta”!  

Suomella on juuri nyt mahdollisuus! Irlannin tai minkään maan tukemiset olisi nyt jäädytettävä ainakin 18.1.2011 asti. Tämä aika tulisi käyttää Suomen hyväksi yhdessä yli puoluerajojen. Mitä tämä maa merkitse meille? Unohtakaa puolueet ja käyttäkää yhdessä järkeä – ihmisinä!
Ei vain Suomi EU-sopimukset ole epäonnistuneita sillä useiden EU-sopimusten tekohetket ovat harvinaisen epäonnisia! Ylitse muiden yhteisenä epäonnen teemana nousee huonosti valittu ajankohta, jolloin Merkurius ”perääntyy”.

Tuon tässä artikkelissa esille usean ”rahatalouden tuotantoketjun” tekijät –erilaisina  yrityksinä, kuten IMF:n ja EU:n eri sopimusvaiheet. Näiden astrologiset kartat kertovat karua kieltä. Olen tarkastellut reilua kymmentä eri karttaa mukaan lukien Kreikan, Irlannin ja Portugalin valtiot ja maiden liittymisajankohdat EU:hun. Suuret muutokset näkyvät kaikilla kartoilla. Myös lukija huomaa vaivatta punaisista merkinnöistä astrokartoilla niiden kriittiset pisteet.

Oleellista on että muutokset kulminoituvat samoihin ajankohtiin joista voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, milloin voisi jotakin tapahtua. Tämä on nk. astrologista ennustamista ”haasteellisista ajoista”, unohtamatta sitä että valinnanvapaus on aina ihmisillä.

Puoli vuotta sitten (22.5.) pidin tulkintaani liian yltiöpäisenä, siksi jätin artikkelin hautumaan.  Nyt kuitenkin euro-rahayhteisön mureneminen näyttää realistiselta ja artikkelin jotkut osat liian lempeiltä. Muutamassa kuukaudessa EU:n yhteistalous on heikentynyt ja ”kaurismaiset” rakenteet ja organisaatiot nitisevät näkyvästi. Koko rakennelma huojuu. Jokaisen epätasapainoinen prosessi saavuttaa lakipisteensä juuri näin – kehitys katkeaa.


GLOBALIIN TALOUDEN LAUTAPELIN (GTLP) TAUSTAT
Tie on kuljettu loppuun IMF:n ja Maailmanpankin narussa. Veitsi on kurkulla velkaantumisen ja luotottamisen verkostoitumisen takia Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kireys näkyy myös työelämässä. Vapaan toiminnan limiittiraja on kaventunut useilla elämän alueilla. Yritysten tuotantoketju ei kestä työntekijöiden sairauslomia, koska siitä tulee tappiota firmalle, eikä työntekijöillä ole helppoa.  

Todellisen hämäräbisneksen pyörittäjiä ovat ammattitaitoisen bisnesarmeijan sotilaita jotka uskovat edelleen johtavansa maailmaa. Vanhoista aatelissuvuista koostuva rahan ja vallan mädättämä ryhmä (esim. Bilderberg ryhmä, BB) on vuosisatojen ajan pitänyt muita ihmisiä omina marionetti-nukkeinaan. Heidän aikansa on ohi läpinäkyvyyden lisääntyessä (esim. Wikileaks). Naomi Kelin kutsuu heitä Isoiksi pojiksi jotka vetelevät länsimaita valtapelin naruista. Monopolin tapaisen lautapelin sääntöjä muutetaan kesken pelin voitolla olevien eduksi, kuten markkinataloudessa on tehty.


GLP: n pelaajat taktikoivat maailmanmarkkinahintoja ja liehittelevät tietämättömien ja vallanhaluisia persoonia kuten eri valtioiden poliitikkoja (BB -kokoukset). Pelihierarkian alemmilla tasoilla olevat kuten vaikkapa piskuisen Suomen poliitikkoja, ohjaillaan tekemään valtioiden sisällä päätöksiä (esim. Suomen kaivoshankkeet, E(M)U-jäsenyys) jotka hyödyttävät loppupeleissä vain heitä. Valtio tukee kaivoksia Suomen maaperällä jossa omistussuhteet siirtävät voitot amerikkalaisille, ei suomalaisille. Siksi Pekkarisen ehdotus aiemmin syksyllä siirtää kaivokset Suomenvaltion omistukseen, kertoi tämän epäkohdan tunnistamisesta.
”Voitto on yhä vaikeampi tuottaa”, sanoi George Soros jo yli kymmenen vuotta sitten Aasian kriisin jälkitunnelmissa.

MARKKINTALOUDEN MURROS
Olemme kehityksen ja osaamisen lakipisteessä. Nopeat söivät ensin hitaat ja kokevat sitten itsensä turhautuneiksi… Miten systeemi romahtaa sitä on vaikea tarkalleen kuvata. Hätkähdyttävää tässä ajassa on se että, juuri me saamme seurata vallitsevien järjestelmien ja rakenteiden murenemista. 
Suurimmalle osalle ihmiskuntaa muutos tulee yllätyksenä.


Markkinoiden romahtaminen ei muuta juuri mitään. Talot ovat edelleen olemassa ja lehmät navetassa tuotavat meille maitoa. Numerot eivät mihinkään katoa mutta ideatasolle karannut rahatalous hajoaa. Rahanvallan romuttuminen on lippu vapauteen, 1700 – luvun vallankumouksen tapaan. Länsimaat tarvitsevat tämän kriisin! Epäilen jopa että lopputulos olisi aivan sama, osallistummeko Kreikan, Irlannin ja Portugalin tukemiseen vain emme. Tarvitsemme heitä ”tässä näytelmässä”, muuten ei tapahdu tarvittavaa katarttista muutosta.


ASTROLOGISESTI MERKITTÄVÄ AJOITUS
Astrologisesti kriittinen ajanjakso kestää 2010–2012 välillä. Tämän hetken planetaariset kuviot ovat itsessään merkittäviä ja kun vertaamme niitä yksittäisen tahon karttaan, ja löydämme sieltä samassa kohdassa olevia planeettoja voimme odottaa jotakin tapahtuvaksi (nk. planeetta ylityksiä). Tällaisia osumia löytyy tällä hetkellä runsaasti EU:n jäsenvaltioilta ja rahatalouden osa tekijöistä (esim. IMF). Tästä on helppo päätellä esimerkiksi euron huono kohtalo, joka murenee 2-3 vuoden sisällä. Myllerrys kestää vuoden 2013 alkuun asti.  

Mainitsin jo pohtineeni toukokuussa 2010 euron murenemisen, mutta pidin asiaa liioitteluna vielä tuolloin. 

Astrologisesti löytyi yllättäviä ja mielenkiintoisia ajoituksia, jotka tuovat uudenlaisen tarkastelukulman Euroopan Unionin nykyisiin talousongelmiin. Eri kohteiden (valtioiden ja sopimusten) perustamisajankohdat ja nyt ylimenevät planetaariset kuvioit luovat jännitteitä jotka purkautuvat lähiaikoina. En itsellenikään selvittämään miten asetelmat purkautuvat vaan haluan tuoda esille kuinka tilanne näkyy myös astrologisesti. 

Kahden henkilön ja pienen ryhmän karttojen keskinäinen vertailu on hyvin hallinnassa, mutta pohtiessani esimerkiksi Euroopan Unionin tai euro - valuutan kohtaloa tulkinnan mittasuhteet ovat haasteelliset. Mitä useampi kartta sen vaikeampi arvioida asioita kasvavien muuttujien vuoksi. Kaikki ovat liikkeessä itsessään (muuttavat mieltä) ja tämän lisäksi monentasoisessa vuorovaikutussuhteessa kaiken muun kanssa, kaiken aikaan.

AKTIVOITUNEET TEEMAT 
Eläinradan 12 merkkiä jaetaan erilaisiin laatuihin. Tällä hetkellä ”suunnannäyttäjät” (oinas, rapu, vaaka ja kauris) ovat vahvasti aktivoituneet. Lisäksi niiden keskinäiset suhteet ovat jännittyneitä useiden kuukausien ajan moneen otteeseen, merkkejä aktivoivien planeettojen vuoksi. 
Yhteenvetona suunnannäyttäjät (poliitikot; ideat) ovat pulassa. 

”Suunnannäyttäjät” eli johtavat, kardinaali merkit nimensä mukaisesti ilmentävät suuntauksia jotka ovat vallalla ja joita ei enää yleisesti kannateta, eivätkä ne enää tunnu kestäviltä. Kaikilla systeemeillä, instituutioilla ja yhteiskuntamalleilla on selkeä alkunsa, jatkuvuutta ylläpitävät toimintatapansa, kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut ja lopulta sääntöjen (direktiivien) ja kontrollin kautta saavutettu asema, ennen muutosta jossa nyt elämme. Toisin sanoen kaikella on alkunsa ja loppunsa, eikä mitään synny ellei se myös katoa. Mielenkiintoista tässä ajassa ovat dominoivat paineet nykyisten järjestelmien tukemiseksi vaikka se on ristiriidassa rakenteiden murenemisen ja uudistumisen kanssa.

Kauris joka on viimeinen merkki näistä neljästä ”suunnannäyttäjästä”, on viimeistellyt koneiston ja rakenteet (vrt. yhteiskuntamuodot) toimimaan virkamiesmäisellä tehokkuudella - for ever. Emmekä usko että mikään mahti maailmassa voisi sitä enää pysäyttää.. taloudelliset tukipaketit ovat tästä hyvä esimerkki. Kauris pyrkii materiaalisella tasolla toimimaan kitkattomasti, täysin moitteettomasti. Ikiliikkujan tavoin - for ever. Vaikkei juuri sinulla olisi yhtään planeettapainotusta Kauriin merkissä, tunnistat nämä piirteet sen hallitsijan Saturnuksen muodossa, omassa elämässäsi ja erilaisissa yrityksissäsi. (Kaikissa ihmisissä on kaikki merkit edustettuina joko merkkien tai planeettojen muodossa.) Kaurismainen muutos koskee rutinoituneita asioita jotka ovat onttoja ja kuolleita sisältä kuten yli suureksi kasvaneet hallintokoneistot.

HUIJAUS VALUUTTA – EURO?
Vuonna 1999 Euro raha-tilivaluutta otettiin käyttöön Uranus ja Neptunus tekivät löysähköä yhtymää Vesimiehen merkissä. Vesimies symbolisoi mm. erilaisia verkottumisen muotoja ja mm. läpinäkyvyyttä, joka Neptunuksen vaikutuksesta Vesimiehen merkissä on ollut ihanne, mutta Neptunus myös petkuttaa.   

Talouden yhteensulautumisen seurauksena Vesimiehen abstrakti laatu pääsi hyvin esille spekulatiivisen talouden muodossa. Lisäksi haavoittunut -parantaja teema (Chiron) lähestyi vallanhaluista Plutoa Jousimiehessä. Näiden yhteisvaikutus kertoo ylimielisestä toiminnasta ja muiden huonosta kohtelusta suurella volyymillä (1995–2009). Teeman parantavat lahjakkuudet tulevat esille vasta kun päästään sopimuksiin elämän tummemman puolen kanssa, sitä ennen satutetaan itseä ja muita. Vuosituhannen vaihde kiihdytti törkeitä puhalluksia, takaisin heijastavalta pinnalta, omia uskomuksia suurilla spekulatiivisilla voitoilla (mielikuvat).
Sivulauseena: Jousimies on tiedottajan merkki, niinpä Pluto Jousimiehessä (1995–2009) vahvisti valta-asemien lisäämistä julkisessa mediassa sensuuria ja hämäten avoimuudellaan (esim. Italia, Berlusconi).

Tietotekniikan kiihtyvä kehitys tuki mentaalista vauhtisokeutta joka loppui USA:n asuntomarkkinoiden ylikuumentumiseen 2007.  (Vesimiehen ideoissa ja Jousimiehen mässäilyssä.)
NASDAQ pörssi teki tuolloin Esimerkiksi vain pelkkää nousua (8/1999-3/2000) tehden kaikkien aikojen parhaan ennätyksen 5048 pisteellään.
Suomessa Petteri järvinen, kirjoitti Tietokone lehdessä ”Osakekappa mullistuu verkossa”, tammikuussa 1999.

HÄLYTTÄVIÄ VAROITUKSIA SUOMESSA  
Kun arvopaperikauppa oli kuumimmillaan kuluttajaviraston 
Artikkelista
välittyy kuva, kuinka vapaa markkinatalous muuttaa ”älyllisen sodankäynnin” ehtoja edukseen yksittäisistä ihmisistä ja kokonaisista valtioista välittämättä.

Kuten KVSTO kirjoittaa (2000) ”.. Arvopaperikeskuksen mukaan varsin töidennäköistä, että useat viivästystapaukset kohdistuvat tapauksiin joissa ulkomainen sijoitta käyttää ”väärin” vahvaa asemaansa suhteessa suomalaisiin välittäjiin.”

Rahatalouden tehtailu edellyttää nopeita ja välttämättömiä lainsäädännön muutoksia. Lakia sorvataan kuten nurkanvaltaajissa (n. 1990), vakuusrahastoissa (1991) ja arvopaperikaupoissa (1999) kun on poimittu kansallisvaltioiden rusinat (Islanti 2008) ennen kuin paikallinen valtio tai yksilö tajuaa tulleensa jymäytetyksi. Kriisi ja hämmennys ovat luovat hyvän maaston hyväuskoisten jymäyttämiseksi.

Pankkikriiseistä siirryttiin nykytilanteeseen putsattujen valtioiden tukemiseen. Ylivelkaannuttaminen oli rauhanajan sotilaallinen hyökkäys jossa lopuksi putsataan ”kohteet” itsenäisestä päätöksentekovallasta.
Saatamme sokaistua vielä pitkään takaisin heijastavien pintojen vuoksi (mielikuvat asioista) Chiron ja

Neptunuksen vaikutuksesta, ellemme nipistä itseämme hereille.  Illuusiovirta kiihtyy, kun Neptunus siirtyy Kaloihin. Aluksi se on Kaloissa 5.4.- 5.8.2011 ja vasta 5.2.2012 se siirtyy sinne seuraavaksi neljäksitoista vuodeksi. Neptunus Kaloissa ”sosialisoi” ja hämärtää rajoja. Se tuo sekaannusta ja vahvistaa unelmia (?) harhaa, halutessamme! Samaan aikaan Uranus Oinaassa tuo vapaalipun rohkeille, niille jotka haluavat ja ymmärtävät itsenäistyä - yksilöityä.

HAJOITTAVAT VOIMAT - VANHA SORTUU
Kirkon paljastukset ovat hyvä esimerkki siitä kuinka vanhat valtarakenteet murtuvat (Pluto Kauriissa).

Uranus käväisi Oinaassa 28.5.2010 – 13.8.2010. Se ennakoi muutoksia tuleville vapauksille. Myönteinen vaihe vahvistu Jupiter ansiosta uudelleen 23.1. - 4.6.2011. Oinaan aktivoitua korostuu parhaimmillaan lapsenkaltainen tuore välittömyys. Oinas energia aktivoituu välittömästi ja se tuo aina, jotakin uutta ”ensimmäisen kerran” kuten Wikileaks hyvin sitä kuvaa.  Uranus tulee yllättämään myös Oinas-henkilöt. Oinaat eivät tunnetusti pidä arvostelusta. Alexsander Stubb (s.1.4.1968) osoitti tämän hyvin sanoessaan: ”Wikileaks- ilmiö on vastenmielinen”. Hän kuitenkin unohti että salaiset neuvottelut eivät koske vain päättäjiä vaan henkilöitä joiden asioista he päättävät.

Tällä kertaa Uranuksen asema on äärettömän mielenkiintoinen ja ennakoimaton. Uranus on riippumaton kaikesta ja kaikessa: sanan varsinaisessa merkityksessä se on olemista tässä ja nyt. Uranus on irtiotot, erot, itsenäisyys joita toteuttaa (2010–2018). Toisin sanoen se on yksilöllisten rajojen ylittämistä (esim. Wikileaks perustaja, Assange). Vanhoissa malleissa kiinni pysyminen ja muutoksen vastarinta on yksilölle ja yhteisölle tuhoisaa. Muutoksen tulisi kuitenkin lähteä yksilöstä itsestään (Oinas teema), josta seuraa parempi yhteisö. Mutta jos ”altistumme muiden armoille” aistimme turtuvat jolloin emme erota emmekä jaksa kohdata todellisuutta yksin sellaisena kuin se on - nykyhetkessä.

Uranus korostaa seuraavat noin seitsemän vuotta yksilöllisyyttä Oinaan merkissä; ratkaisut tehdään itsenäisesti! Suomen valtion kartan asemaa katsoessa se on vaikeaa aikaa Suomelle. Tarja Halonen ja Alexsander Stubb muodostavat aurinkomerkeittäin saman ristiriidan (Kauris – Oinas akselilla) joka on esillä myös Suomen valtion kartalla ja joka tulisi ratkaista: Säilyttää yhteiskunta rakenteet ja samalla lähteä omille teilleen ”omana rakenteenaan”!

EUROOPAN ja SUOMEN TULEVAISUUS
Astrologisessa valossa nykymallin mukainen eurovaluutta näyttäisi murenevan 2-3 vuoden sisällä. Euroopan-unioni varmasti säilyy yhtenäisenä mutta euron tilanne on toinen. 
Esko Aholla oli samansuuntaisia näkemyksiä (tai saatuja huhuja BB:n Isoilta Pojilta), Ylen TV1:n Ykkösaamussa (22.5.2010) hänen sanoessaan ”sovitun talousjärjestelmän vakautuspaketti antaa EU-maille armonaikaa pari kolme vuotta”.

ARTIKKELIN ASTROLOGISET KARTAT

1. Bretton Woods ja IMF.n perustamisajankohdat.
2. Euroopan Neuvoston synty,
3. EU:n ensimmäinen kaupallinen versio,
4. Kultakannasta luopuminen,
5. Irlanti liittyy EU:hun,
6. Eurooppa Unioniksi (Maastricht sopimus)
7. Suomi liittyi EU:hun
8.  Euro tuli rahanvaluutaksi,
9. Kreikan valtio
10. Kreikan liittyminen EMU:uun
11. EKP Euroopan keskuspankki,
12. Euro tilivaluutaksi,
13. Portugali valtio,
14. TALOUDEN JATKOSOTA; ehdottaako USA taktikoitua apu?


Bretton_Woods1) IMF perustettiin 22.7.1944 Bretton Woods hotelli New Hampshire; USA. Saturnus oli tuolloin Ravussa 4 astetta!

IMF tuli voimaan 27.12.1945, jolloin Aurinko oli reilut viisi astetta Kaurista.
Pluto on IMF:n kartan Auringon päällä ensimmäisen kerran maaliskuussa 2010, sitten tammikuu 2011 ja kolmannen kerran heinäkuu 2011. Tämä viittaa maailmanpankin vakaviin ongelmiin*.

Kaikki jotka ovat turvanneet IMF:ään tunnistavat koko länsimaisen rahoitussysteemin kuolinkamppailun. Joita olivat EU:n ensimmäinen kaupallinen versio Saksan ja Ranskan kesken, Euroopan yhteisöstä muutos Euroopan Unioniksi, Euro-raha tilivaluutaksi, Kreikka otetaan EMU:uun, Kreikka liittyy EU:hun, Euro rahavaluutaksi, Kreikan valtion synty ja IMF.  tulevaisuus tuovat tähän asetelmaan vaikeita haasteita. * IMF:n pääjohtajan eroaminen raiskaussyytteen takia (HS 16.5.2011)


2) Euroopan Neuvostoon (EN) liittyi 47 jäsenvaltiota (5.5.1949) ja astrologisesti se näyttää säilyvän nykyisistä (2010) haasteista huolimatta, sillä Pluto tekee Kauriista ’Härkä Marsiin’ mukavaa kolmiota (120 astetta). Tämä merkitsee että silloiset yhteenliittymät Euroopan Neuvoston luomissa sopimuksissa kantavat tukevasti edelleen.  Mutta EN :n edistetyn kartan Uranus joka on puolitoista astetta Ravun merkissä, kuvaa tietysti nykyisiä äkillisiä käänteitä joita myös GTLP:n pelaajat voivat hetkittäin itsekin hätkähtää. Se vaatii heiltäkin terästäytymistä pelissä.


EU_1v_hiiliters3) Saksan ja Ranskan välillä solittiin EU:n ensimmäinen kaupallinen versio (1951) toisaalta rauhan turvaamiseksi ja myös hiili- ja teräsyhteisön perustamisen innoittamana (EHTY). Jupiter 29 Kaloja, Saturnus 26 neitsyttä ja Chiron 2 Kaurista, jotka painottavat innostuksesta toimia silloisten rajojen yli. Valita olemassa olevien rakenteiden tai laajentumispyrkimyksien välillä, ja houkutella yhteistyökumppaneita tähän. Jupiterin ja Saturnuksen oppositio mahdollisti näiden kahden erityyppisen energian sekoittamisen jotka loivat pohjan suuremmille asioille myöhemmin, siis nykyisen kaltaiselle Euroopan Unionille.
Tämä innoittamana Roomassa allekirjoitettiin 25.3.1957 Euroopan talousyhteisö EY ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukset. Tällöin Aurinko oli 4 asetta Oinasta jota Pluto moukaroi tällä hetkellä vaatien muutosta.


4) Dollari irrotettiin kultakKultakanta_irti_dollaristaannasta 15.8.1971 joka sekin tapahtui perääntyvällä Merkuriuksella, on yksi pääsyyllinen nykyiseen talouskriisiin Länsimaissa ja Euroopassa.  Merkurius tekee analyyttisesti Neitsyestä 90 asteen jännitekulmaa Saturnukseen joka vaatii tarkkuutta, enemmän tarkkuutta.


5) Irlanti ja Tanska liittyy EU:hun sopminus allekirjoitettiin 22.1.1972 astrologisesti ei ole sellaista haastetta kuin Suomella. Kreikan liittymissopimus allekirjoitettiin 28.5.1979.
Irlanti on syntynyt 6.12.1921. Irlannin kartalla on Saturnus Vaa’an merkissä kuusi astetta ja viisi minuuttia, joka on artikkelissa esiintyvien karttojen tapaan liipaisin – järjestelmän (siis valtion) rakenteiden heiluttamisessa.  Irlannille tärkeitä rakenteen purkamiskohtia ovat varsinkin ajat 22.1.2011 ja 2.7.2011 (jolloin mukana on lisäksi arvaamaton Uranus, joka aikakauden Wikileaksin tapaan paljastaa yllättäen systeemin rakenteita), 26.11.2011.

Irlanti_EU_jseneksi


Irlannin valtion Merkurius etenee Jousimiehen alussa joka kuvaa rohkean huoletonta ja lupaavaa menoa, yhdessä Kuun kanssa, joka on sijoittunut unelmoiviin Kaloihin. Nämä edellä mainitut planeettatekijät yhdessä Irlannin kartan Marsin kanssa joka on sijoittunut mukavuudenhaluiseen ja laiskaan Vaa’an merkkiin antavat valtion luoneesta huolettoman suhdepelurin kuvan jolle muunlainen valtion elinkeinomuoto saattaisikin olla liian ”likaista työtä”. Kuvaus sopii hyvin tilanteeseen johon nykyaikainen mukavuudenhalu johtaa. Irlannin valtion luonneanalyysi paljastaa kansallisen elinkeinon tavan hankkia ulkomaisia sijoitusyhtiöitä ”helpon rahantoivossa” alhaisella yritysverolla.  

Maastrich_sop.allekirjoitetaan6) 7.2.1992 Maastrichtssä sopimus allekirjoitettiin, että Euroopan yhteisö (EY) nimitys muuttui Euroopan Unioniksi (EU) joka astui voimaan 1.11.1993. Tällöin Aurinko oli noin 9 asetetta Skorpionin merkissä johon Pluto tekee lähivuosina luovaa ja rakentavaa kulmaa (2012–2013). Tämä ei aikanakaan viittaa tämän sopimuksen mitätöintiin joka on tärkeimpiä EU:n sopimuksia. Pikemminkin Pluto viittaa sen kasvavaan elinvoimaan!


Mutta muutoin sopimuksen yksityiskohdat ovat susi, allekirjoitushetkestä lukien. Ensinnäkin Merkurius perääntyi tuolloin, joka on astrologisesti siis huono tekijä sopimuksen allekirjoituksen pysyvyyttä ja kannattavuutta ajatellen (Sama ”moka oli päällä” Suomen liittyessä EU:hun). Lisäksi kulissia takaisista sotkuista rapsahtaa vielä raskaat sanktiot. Ne tulevat tehtyjen sopimusten ja taktikoitujen suunnitelmien ohjailuista joita on ollut runsain mitoin vuosina 2008–2009. Asiakirjojen tai erillissopimusten sooloiluun kulissien takana on ollut hyvät mahdollisuudet 2005–2007. Nyt tarvitsisi olla EU-asioiden asiantuntija tietääkseen mitä muuta EU:n nimissä on tehty ja sovittu. Itse en muista juuri muuta hälyä kuin EU-virkailijoiden kulukorvauksien ja paikallaolomerkintöjen, ja rahtikuljetustukien väärinkäytösten lisäksi..


Suomi_EU_synastria_liitt.sop.allekirj7) Suomi liittyi EU:hun yhdessä Ruotsin ja Itävallan kanssa 24.6.1994. Ruotsi ei ottanut kuitenkaan euroa käyttöönsä ja varmaan on helpottunut siitä, tällä hetkellä.

Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyvät Euroopan-unioniin allekirjoitetulla sopimuksella joka on päivätty .
Suomen liitettiin Euroopan Unioniin jo 24.6.1994 liittymissopimuksen allekirjoituksella hyvissä ajoin ennen kansaäänestystä (16.10.1994). Sopimuksen allekirjoituspäivänä
Merkurius perääntyi joka astrologisesti viitaa tarpeeseen puntaroida eri vaihtoehtoja, eikä lyödä lukkoon päätöstä.

Tätä ennen Suomi haki EY-jäsenyyttä 18.3.1992 jolloin Merkurius perääntyi tässäkin! (Kuten Täytynee alkaa tarjota kohta itseään valtion palvelukseen, kun tärkeät allekirjoitushetkiksi ovat järjestäen susia, huonosti valittuja hetkiä (saa nauraa).)

Ehkä oleellisempaa on kuitenkin miettiä EU:n allekirjoitus hetkeä (24.6.1994) suomalaisten kannalta. Merkurius perääntyi tuolloin noin 4 astetta Rapua, joka on Suomen valtion kartan ”kotimaan asioiden ja kansanosan alueella”. Tämä kohta on nyt aktiivinen!!  Suomen kannalta ajankohdan valinta kertoo jälleen sitä karua kieltään siitä, ettei Suomessa koskaan kuunnella kansaa; omia tunteita! Olen tuonut näillä sivuilla esille liki kahden vuoden ajan, että Suomen on otettava rohkeasti oma suunta - ryhdyttävä omaksi auktoriteetikseen. Meillä on viimeinen hetki tehdä se nyt! Kaikki merkit viittaavat siihen, ettemme voi luottaa muihin. Meidän on saneltava ehdot ja pidettävä niistä kiinni! Ei tuumaakaan periksi!

SUOMEN TILAISUUS on NYT!
Merkurius kääntyy perääntyvään liikkeeseen
(n.6 astetta Ravussa!) 11.12.2010 klo 14.05 Hki joka tarkalleen ottaen tarkoittaa sitä että Suomen on kuunneltava itseään; ajateltava kansakunnan tulevaisuutta. Tulevaisuutta voi muuttaa, siksi Suomen nyt tulisi tehdä itsenäisesti se mitä emme koskaan ole tehneet – yksin. Tosiasiat pöytään, joko asiat tehdään säästäen niin kuin Suomessa tai sitten me eroamme! Astrologinen tilaisuus on loistava juuri nyt.

Suomen ja EU:n ajankohdan karttavertailut kertovat huipputilaisuudesta, nyt tulisi uskaltaa käyttää! Suomen täysosuma-arvan raaputushetki on nyt! Tarvitsisimme itsevarmoja neuvottelijoita joitakin vanhempia henkilöitä joilla on Pluto Leijonassa, kuten Sauli Niinistö, Mauri Pekkarinen, Eero Heinäluoma ja Paavo Väyrynen, vain joitain mainitakseni.

Sauli Niinistön etuna nopeat nerot hoksottimet ja suunnaton rohkeus vaatimattomasti esiintymisestään huolimatta, jonka neuvokkuuden turvin hän myös selvisi hengissä Aasian tsunamista 26.12.2004. Mauri Pekkarisella riittää durasel -pupun tavoin virtaa ja hänen ajatustoimintansa erittäin täsmällistä, syvällistä ja parantavan rakentavaa. Hän näkee tarkasti ja on moraalisesti erittäin suoraselkäinen. 
Eero Heinäluoma ajattelee todellakin Suomen parasta! Hän on Aurinko Rapu ja kenties Kuun Kauris (kelloaika?) jotka vahvistaisi tätä Suomi-yrityksen menestymistä ja säilymistä jatkossakin. Paavo Väyrysen Kuu sijaitsee Ravussa ja hänen kuunsolmunsa ovat päinvastoin Suomen vastaavien kanssa ja tämä merkitsee oivallista suhdetta: edistäen kummankin pyrkimyksiä
.

PERÄÄNTYVÄN MERKURIUKSEN MOKIA
Näin kävi Kreikan tukipaketin myöntämisessä 9. toukokuuta 2010jolloin Merkurius perääntyi. Tällöin myös Saturnus perääntyi joka sekin kertoo yritysten epäsuotuisuudesta. En lähtisi kummallakaan, perustamaan edes omaa yritystä saatikka ottaisi lainaa, enkä suosittele sitä koskaan asiakkailleni! Saturnus oli Neitsyen merkissä toukokuussa, Kreikan tukipaketin sopimisen yhteydessä annettiin pientä ensiapua, eikä tyypillisiin ”neitsytmäiseen” tapaan katsottu tarkasteltavaa aluetta laajemmalle (kuten Paavo Väyrynen ja Heinäluoma ovat viitanneet).

KREIKKA VALITSI TUKIPAKETIN
Kreikka otti tukipaketin vastaan ja se kenties löytää selkeästi oman vakaamman suunnan (ylittävä Pluto 20 asetetta Mars). Kreikan lähtö Euroopan Unionista tuskin tapahtuu huomaamatta takaovesta. Heidän etunsa olisi haastaa yhdysvaltalaisia investointipankkeja oikeuteen, kuten maan pääministeri George Papandreoun totesi, niiden olevan syyllisiä maan velkariisiin. Kreikkalaiset ovat ylpeä kansa, ja jos valtion kartan Aurinko on Kauriissa, näin tulisi toimia: olemassa olevien rakenteiden ehdoilla.


Lisäksi parhaillaan Uranus, tuo nopeiden käänteiden aiheuttaja, lataa perääntyvänä kapinallisia yllykkeitä. Nämä merkitsee tukahdutettujen ja patoutuneiden tunteiden suuntautumista räjähtävästi ulos 5.12.2010 alkaen! Monien mitta on täysi tätä taloudellista leväperäisyyttä. Itseäni kiinnostaa tässä ilmiössä vain se kuinka viatonta tämä on, vai onko taustalla isot pojat Globaalin Lautapelinsä kanssa.

Myös Irlannin tukipaketin myöntämisen ajankohtana 28.11.2010 Merkurius ”kehottaa varovaisuuteen”.  Nyt on Merkuriuksen varjoalue, joka muuttuu perääntyväksi 11.12.2010. Niinpä Irlannille myönnetyssä tukipaketissa ilmenee jatkossa epäselvyyksiä tai uudelleen arvioinnin tarvetta, ennen joulua 18.–20.12.2010. Vasta 4.-6.1.2011 välisenä aikana ratkaisu on rehellisen avoimena edessämme.  

Perääntyvien Merkuriuksien aikana on syytä vetäytyä ratkaisujen tekoa, sillä erittäin todennäköisesti jokin osatekijät alkavat ontua myöhemmin. Aina näin ei tarvitse käydä, mutta mitä tärkeimmästä asiasta on kyse, sitä suuremmalla syyllä on syytä harkita ja siirtää ratakisuja myöhemmäksi.
Voimakkaat rakennemuutokset näkyvät myös useista alla olevista astrologisista kartoista. Mukana on lyhyt tulkinta.

Euro_rahavaluutaksi8) Euro tuli rahavaluutaksi 1.1.2002 jolloin Aurinko on myös rakenteita hallitsevassa Kauriin merkissä (10 asetetta) kuten se on Kreikan valtion kartallakin (22 astetta).
Lisäksi Euro -rahavaluutan Venus on 7 ja Chiron 2 ovat Kauriissa. Pluto osuu vuonna 2011–2012 Venuksen päälle joka tietänee kestävissä ja jähmeissä suhteissa kipeitä mutta toisaalta parantavia muutoksia. Uranus tuo ennakoimattomuutta 2012 alusta lukien. Venus Kauris painottaa Euron omaa vastuuta, raha- ja omistussuhteissa.

Tilannetta ei helpota se että Jupiter oli ”euro rahavaluutan” kartalla 10 astetta Ravussa. Liiallista toiveikkuutta tai painotusta perinteisten kotimarkkinoiden korostamisessa, kun samalla Mars oli 17* Kaloissa ja vaikeassa kulmassa Plutoon Jousimiehessä: juonia kulisseissa, kaikkea ei ole paljastettu. Tässä on niin suurta salailun ja huijauksen makua! ”Euro rahavaluutan” kartan laskusolmu on myös ylimielisyyteen taipuvaisessa Jousimiehessä (27 asetta). Joitain jäi Isoilta pojilta kertomatta euro-rahavaluutan hankkeen motiiveista tai ainakin jossakin sen kehitysvaiheessa olisi pitänyt avoimesti tehdä kyselykierros ja testata eri näkemyksiä avoimesti.


9) Kreikan valtion oma kartta on 13.1.1822 jossa johtavien merkkien alkuasteet korostuvat. Kuu on Vaa’an alussa keskipäivällä 3 astetta ja Neptunus ja Uranus Kauriin merkissä 3-4 astetta. Lisäksi Chiron on OKreikkainaassa 2 asetta luoden t-ristin johtavien merkkien alkuun.

Kreikasta liikkeelle lähti domino-efekti, jonka vaikutukset näkyvät varsinkin Suomen mutta myös Saksan valtioin kartalla, juuri nyt. Saksan valtion kartalla toistuu sama Rapu Kauris asetelma kuten Suomen kartalla. Solmut ovat meidän ja Saksan valtion kartalla päinvastoin, ja voimme oppia paljon toisiltamme. (LINKKI: Suomen ja Saksan kansallisina elämäntehtävinä ovat Ravun kodin alueet joihin kuuluvat äiti, läheiset ihmissuhteet ja emotionaalinen turvallisuus. Ja Kauris antaa kurinalaisen ja pitkäjänteisen tekemisen merkityksen, isän mallin ja tieteen eli järjenkäytön ja rakenteiden tumat rajat.)

Samalla molemmat merkit Rapu ja Kauris ovat erittäin hitaita muutoksille sillä ne arvostavat vakaata hallintomuotoa. Molemmat merkit ovat hitaita tekemään uudistuksia, ne ovat eräässä mielessä eläinradan mummoja ja vaareja, vanhoja patriootteja hyvässä mielessä.

Samalla Ravun emotionaalinen vallankäyttö, itsekkyys ja heidän riippuvuussuhteinen käyttäytyminen ihmistä, asioista ja esineistä kohtaan on tukahduttavaa. Vastaavasti Kauriin ankaruus, patriotismi, kylmyys ja kovuus uhrata kaikki jonkin päämäärän saavuttamiseksi, tunteiden ja terveyden kustanuksilla voi olla kylmän julmaa.  

Ravun ja Kauriin hyviä omaisuuksia odottelemme seuraavien noin 15 vuoden aikana, kunhan Pluto kulkee koko Kauriin merkin läpi vuosina 2008–2025. 

Kreikka_EMU10) Päätös Kreikan mukaan ottamisesta EMU:uun oli liian aikaista, Dublinissa 13.12.1996. ”Kreikka EMU:uun päätös” kertoo kamppailusta rajoitusten kanssa (Saturnus on 00*42 Oinasta, Laskusolmu 4*31 Oinasta). Estyneisyyttä EU sisällä tai sen toiminnassa aiheena toukokuinen kysymys, ” jatkammeko ilman Kreikkaa vai sen kanssa?”.

Saturnus Oinaassa viittaa siihen ”ettei EU (tai asiasta päättäjät) olleet vielä valmiita Kreikan asian käsittelemiseen tai sen ottamisessa mukaan EMU:un”. Itsenäiset päätökset koettiin vaikeaksi mutta yhteistyön etuja painotettiin. Oliko tämä taktikoitua GTLP:n pelaajien puolelta, ottaa juuri tällöin ”yllätys jokerikortti” mukaan ja katsoa miten EU-talouspeli tästä etenee.

Aiempi vaihe Kreikan liittymisestä EU:hun sinetöitiin allekirjoitussopimuksella 28.5.1979, joka astui voimaan Kreikan kohdalla 1.1.1981. Nämä päivämäärät kertovat samanlaisista vaikeuksista. Jupiter Saturnus ovat tarkassa yhtymässä Vaa’assa 9 astetta, josta ne tekevät 90 asteen kulmaa Aurinko Merkurius Kauriiseen 10 ja 11 astetta. Tämä voisi viitata Kreikan lähtöön EU:sta vuonna 2012–2013!

Euro_rahavaluutaksi11) EKP Euroopan keskuspankki 1.1.1998 ok. kuviot! Ei ainakaan ole perääntyvää Merkuriusta.

12) EURO-RAHA tilivaluuttana otettiin käyttöön 1.1.1999 ja sen astrologisesti mainittavat asetelmat ovat seuraavat: Aurinko vakaassa ja vastuuntuntoisessa Kauriin merkissä 10 astetta. Kuu on siirtynyt kello 8 Ravun merkkiin GMT aikavyöhykkeellä. Merkurius sijaitsee tuhlailevassa ja suuria lupailevassa Jousimiehen merkissä tehden sieltä 90 asteen kulmaa Jupiteriin, joka on Kaloissa. Pluto etenee ”eurotilivaluutan” Auringon päälle helmikuussa vuonna 2013 jolloin myös Uranus tulee tekemään jännitekulmaa sen Aurinkoon. Rakenteita rikkovia yllätyksiä on siis tulossa.

Euro rahavaluutaksi 1.1.2002 jossa Chiron, Venus ja Aurinko ovat Kauriin alussa.

Mainittakoon että Olli Rehn (s. 31.3.1962) on Euroopan Unionin talouskomisaarina 2010–2014, ja hänen oma Aurinkonsa sijaitsee 10 astetta Oinaassa! Kun lainan nostamisesta Kreikan tulisi aloittaa lainan takaisinmaksu kolmen vuoden kuluessa, osuu se Rehnin virkakauteen. Tässä oma arvovalta joutuu tosi koetukselle.  Tässä kohtaa astrologinen ennakointi on paikallaan. Suosittelenkin Rehnille rehellisyyttä ja asiantuntijuutta siinä mihin lähtee mukaan.

Portugali13) Portugali valtion voi katsoa syntyneen 24.6.1128 kun Alfonso I- ruhtinas… Tämä vaikuttaa jo vitsiltä, sen suhteen että kaikki tässä esille tuomani kartat ovat johtavien merkkien alkuasteissa painottuneet myös sen tosiasian kanssa että nämä esille tuomani tahot ovat Euroopan-unionin solmukohtien ja samalla ne myös EU:n tulevaisuuden suunnan näyttäjiä.

Portugalin Aurinko on 8 asetta Rapua, ja valtion itsenäisyys on koetuksella vuonna 2012. Säästäväisyyden turvin maa pääsee kuitenkin jaloilleen kuin ihmeen kautta.

14) TALOUDEN JATKOSOTA, ehdottaako USA taktikoitua apuaan?Emme siis tiedä kuka tätä Globaalin talouden lautapeliä (GTLP) pelaa. Kenellä on etulyöntiasema eli ketkä tai mitkä tahot ovat esimerkiksi IMF:n ja Maailmanpankin rahoittajina. Markkinatalouden monimutkaiset osakkuudet ja hallintojärjestelmät takaavat laajalle levinneiden lonkeroiden läpäisevän monet yritykset ja yhdistykset. Vaikka saisimmekin selville seikkaperäisen haravoinnin avulla oikeat omistussuhteet ja todelliset rahoittajat – peliä ei voi pysäyttää! Tärkeintä on tajuta ja tunnustaa sen olemassaolo, joka johtaa sen vaurioiden minimoimiseen. Voimme myös varautua ennakoivasti tuleviin leikkauksiin. Rahanhimoinen Minotaurus tyytyy vain kaiken tuhomaiseen. Onko Suomen alistuttava sille, emmekö voi näyttää esimerkkiä muille maille. Laitoimmehan Venäjällekin hanttiin jatkosodassa, vai laitoimmeko?

Voisiko Suomi pikkuhiljaa irrottua liiallista EU-sidoksistaan ja suunnata ulkomaankauppaa hajotetusti useimpaan maahan Euroopan ulkopuolelle? Periaatteella, ei kaikkia munia samaan koriin. Kiinaan, Intiaan ja Etelä-Amerikkaan voimme lopettaa sen pelaamisen!

Ryhtykäämme ITSENÄISIKSI!

Teksti 22.5.2010, Tuija Uusitalo