Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Vaalit 2011

Vaalit_2011

Vaalitentissä on luvassa ainutlaatuista kisailua.

Vaalitaistelussa rohkeat puheet haastavat tahdikkuuden "oinas- vaaka akselilla".

Mureneeko Kiviniemen diplomatia huhtikuun alussa vai jatkuuko välttelevät puheet?

Onko pettymyksiä ja kiukkua tuova huhtikuun umpikujatilanne todellinen ja voiko markkinatalouden käsiraudoista vielä vapautua? Voisivatko pikkupuolueet haastaa velkavankeuden rakenteet? Meneillään olevat astrologiset teemat Mars, Jupiter ja Uranus Oinaassa, kun eivät siedä vapaudenriistoa.  

Pattitilanne hallitusyhteistyöneuvotteluissa. Lisäksi Suomi ja Kookomus joutuvat yllättäviin tilanteisiin touko-kesäkuussa 2011.

Paineet kohdistuvat Suomen kykyyn olla riippumaton ja itsenäinen yhteistyössä muiden kanssa. Nykyajan vieraannuttavassa elämäntavassa hallitsevat etäisten hallintojen abstraktit rakenteet. Kansan mielialat vaihtelevat ja hetken mielijohteesta äänen saakin jokin toinen ehdokas.

Ennakoimattomuus on läsnä. Vaalien kulkua voi häiritä monet tekijät. Tekniset ongelmat, muut ulkoiset häiriöt, huono sää tai muun maailman tapahtumat, ihan mikä vaan, voi vaikuttaa viimehetkellä äänestyskäyttäytymiseen. Myös äänestysinto lopahtaa kesken, mikä ei ole tietenkään suotavaa näin herkullisilla taisteluasetelmilla. Vaalituloksen kannalta äänestysmotiivina ovat odotukset, välittömistä ja nopeista ratkaisuista reippaaseen miesmäiseen tyyliin. Onneksi Pluto feminiinisessä Kauriin merkissä painottaa kiirehtimättä käytännön realiteetteja.


TULKINTATEKNIIKKA
Astrologinen jaottelu maskuliinisiin ja feminiinisiin teemoihin ei kulje sukupuolittain, vaan esimerkiksi maskuliinista on: suora toiminta, avoimuus, hajottaminen ja feminiinistä laatua kuvaa: tunnusteleva lähestymistapa, salailu, suojan antaminen.

Artikkelissa käydään lyhyesti läpi kahdeksan puolueen astrologiset karta. Tarkastelen myös puheenjohtajien astrologiset kartat suhteessa äänestyksen sulkeutumishetken kartan kanssa. Ilman kelloaikatietoja tehdyissä tulkinnoissa kuten näissä, emme tiedä tarkalleen voittajapuoluetta. Saamme kuitenkin selville
mielenkiintoisen näkökulman puolueisiin ja puheenjohtajiin, ilman sopimushetken tarkkaa syntymäkelloaikaakin.


Tässä Vaaliennuste 2011 -tulkinnassa tarkastelen 19 kappaletta astrologisia karttoja ja näin runsaan otoksen hahmottaminen saattaa vaatia vielä myöhempääkin päivitystä, joten teen muutoksia jos hoksaan jotain oleellista. Astrologinen vaaliennuste vaatii useiden asiayhteyksien huomioimista tavallisen poliittisen seurannan lisäksi, siksi pyydän anteeksi, etten voi tajuta kaikkia vivahteita yhdellä kertaa. Jos tilanteet esimerkiksi maailmalla merkittävästi muuttuvat, kuten "uranus-oinasmaisen painotuksen osalta" voi yllättäen niin käydä. Siinä tapauksessa tuon uudet näkökulmat heti esille. Tarkoituksenani ei ole astrologiselle vaaliennusteella egoilla tietämykselläni. En siis kykene kerralla tekemään tulkintaa, vaan pidän tulkinnan elävänä mahdollisten täydennysten osalta.


SUOMI - VAALIEN 2011 - JÄLKEEN
Puolueiden menestys kytkeytyy vahvasti puheenjohtajien lisäksi, myös kansaan. Suomalaisia edustaa ennakkovaalien alku 6.4. kello 8. ja vaaliuurnien sulkeutuminen 17.4 kello 20. myös Suomen valtion kartan tulkinnoissa  on huomioitu kelloaika. Vaalit alkavat perääntyvällä Merkuriuksella 6.4. joka voi tuoda häiriötä vaalitekniikkaan ja/tai ääntenlaskentaan. Impulsiivisuutta on ilmassa.

Ensiksi täytyy sanoa että nämä vaalit ovat alkua niille näyttäville ja dramaattisille kurssimuutoksille, jotka konkretisoituvat vuoden 2015 vaaleissa ja niiden jälkeen.

Merkittävä tosiasia ovat Perussuomalaiset ilmiönä. He ovat nyt peruuttamattomasti muuttaneet asenteita, kuin kapuloina Suomineidon rattaissa. Nähtäväksi jää miten tämä miellyttävä ja romanttinen kuhertelu jatkuu, muuttuuko se vakavammaksi suhteeksi suomalaisten kanssa. Puoluen on tunut uudella tavalla mielenkiitoa koko suomalaiseen poliittiseen elämään, aidolla ja paikoin satiirisen humoristisella tyylillä. Ilmiönä tämä tervehdyttää Suomen kansallista itsetuntoa: Suomi suhteessa muu maailma!

Suomen kannalta vaalituloksessa on jotain hyvin tyylikästä ja onnistunutta. Kuu kuvaa kansaa ja Suomen ”valtion kartan Kuu" saa hienon painotuksen mm. Marsilta, joka merkitsee ”toiminta takuuta”. Rattaat pysyvät siis pyörimässä, työn ja kaupan suhteen. Toisin sanoen, kansa on tyytyväinen tuleviin parannuksiin, mutta se edellyttää myös yllättäviä myönnytyksiä kuten rakenne- ja toimintatapamuutoksia. tästä seuraa varmasti parantavia keskusteluja ja puheenvuoroja, joista syntyy oivallisia ratkaisuja! Epäilijöitäkin on, siitä pitää Pluton langettama varjo huolen ja siksipä osa suomalaisista tahtoo testata perusteellisesti kolmannen asteen kuulustelun tavoin, uudistus ehdotukset. Pahinta on paljastumisenriski, kuten aiemmat välistävedot ja muut vallankäytön vippaskonstit. Hallitusyhteistyöneuvottelut synnyttävät pattitilanteen, heti vaalien jälkeen!

Taloudelle näistä muutoksista ei ole mitään suurta haittaa. Suomen suhteet esimerkiksi EU:n kanssa säilyvät vaalien jälkeenkin, mutta sillä erolla että asenteemme päätöksenteossa - ovat muuttuneet paljon - kypsemmäksi!


PUOLUEET AAKKOSITTAIN:

Keskusta ja Kiviniemi

Kokoomus ja Katainen

Kristillinen puolue ja Päivi Räsänen

Perussuomalaiset ja Timo Soini

Ruotsalainen puolue ja Stefan Wallin

Sosiaalidemokratit (SDP) ja Jutta Urpilainen

Vasemmistoliitto ja Paavo Arhinmäki

Vihreät ja Anni Sinnemäki


KESKUSTA puolueen taustajoukot eivät ole riittävän eheitä, hallituksesta putoaminen on mahdollista. Puolue on ollut perusteellista uudistusten paineissa 2009-2010. Syyt tähän voisivat olla ristiriidat maanviljelyn ja joidenkin vahvasti ehdollistuneiden puheiden välillä. Näitä asenteita vahvistaa Mars Pluto jännite puolueen kartalla. Teknistynein keinoin tuotetut elintarvikkeet vaatisivat täysremonttia Suomen koko maataloudessa, liha-, maito- ja turkistiloilla. Vanhakantainen jännite kapeakatseisesta teollistuneesta ajattelusta, Mars Neitsyen tehdessä ja Pluto Kaksoset välillä kulmaa. Pluto tuo nämä muutospaineet ja samalla se tuo myös elinkeinon menettämisen uhat, joka on este muutoksille. Puhtaat lähialueen elintarvikkeet ja koko maa siirtyminen luomuviljelylle sopisi paremmin puolueen nykyaikaan. Sirkka-Liisa Anttila esitti hyviä ratkaisuja geeniruoan vaihtoehdoksi.

Keskustan kansansuosion laskun syynä on puolueen häilyvä omakuva ja kyvyttömyys läpinäkyvyyteen. Tämä merkitsee myös puolueen sisällä ”neptunusmaisia” epäselvyyksiä jota media sellaisenaan on peilannut. Tämä Neptunus Kuu vaihe on kuitenkin nyt ohi.

Kansaa ja kansansuosiota edustava Kuu asettuu Keskustan omalla kartalla 90 asteen kulmaan Skorpioni Merkuriukseen nähden. Se on viimevuodet aktivoinut avoimuuden ja salaperäisyyden ristiriitaa, joka on puolueen haasteena saavuttaa kansansuosio ja toisaalta taktikoida samalla poliittisesti. Avoimuuden kääntöpuolella on ollut pelko joutua aseettomaksi. Kypsymättömän Skorpionin taipumus on toimia niin keskittyneen intohimoisesti tavoitteidensa eteen, vilkuilematta ympärilleen ja tämä luo helposti salaisuuden ilmapiirin, joka jo sellaisenaankin on synonyymi - vallanhalulle ja salaisuuksille. Neptunus Vesimiehessä sekoitti media-avoimuudella myös puolueen sisäistä ilmapiiriä. Kuu-Merkurius patistaa puoluetta punnitsemaan tietoisesti tunne-ajatustasolla aina asioiden etuja ja haittoja.

Tulevaisuudessa kompromisseja tarvitaan raha-asioissa, maatalouden tuotantovälineissä, investointien ja sijoitusten osalta kuten myös maataloustuet tulisi asettaa rehelliseen tarkasteluun.

Vanhasen rooli toimi pelikuvana, joka on selkeä heijaste puolueen vielä kypsymättömistä mahdollisuuksista. Samoin se kertoi myös kannattajiensa asennemuutoksen tarpeesta. Puolue pääsee näkyviin tuloksiin, rakenneuudistuksissa vuosien 2012-2013 aikana.


PJ. MARI KIVINIEMI Aurinko ja Merkurius ovat Vaa’assa jotka vahvistavat diplomaattisia taitoja. Kuu Jousimiehenä hän nauttii avautuneista laajoista kansainvälisistä ihmissuhteista. Vaaka teeman lisäksi kartallaan korostuu Neitsyt merkki, ja nämä yhdessä, tekevät hänestä varovaisen jopa aran ja kiltin. Tahdikkaan virkamiesnaisen kuin ”kävelevänä sanelukoneena”, kuten ytsäväni totesi. Näin yhteistyöhaluisilla merkeillä varustettua henkilöä joka ei uskalla rohkeasti valita puolta, en antaisi itsenäisestä
päätäntävaltaa hänelle  y k s i n  edustaa Suomea neuvotteluissa, jossa miellyttämisenhalu joutuu koetukselle. Vaakamaisittain ajateltuna henkilö ei osaa päättää, eikä uskalla tuoda omaa näkemystään riittävän rohkeasti julki, muiden loukkaamisen pelossa! Mielipiteet taipuvat tosiasioiden edessä tai ne ”muuten vain” muuttuvat lennossa.

Kiviniemi kohtaa kovia valintapaineita heti huhtikuun alussa.  


KOKOOMUS voi hyvinkin olla vaalivoittaja Jupiter ja Saturnuksen ansiosta. Molemmat tekevät hyvää kulmaa puolueen Aurinko Jousimieheen.
Vaalien ajankohta 17.4. tukee nimenomaan itsenäistä yrittämistä. Tämä näkyy monenlaisena yritteliäisyytenä, myös ei-bussinesihenkisten henkilöiden toiminnassa.


Kokoomus ja Keskusta lähestyvät sulavasti suuria massoja. He osaavat luoda vieraiden ihmisten kesken samankaltaisen viileän välittömyyden ja ystävällisyyden tunnelman "kuu vesimiesmäiseen tyyliin". Kokoomuslaisittain puolueiden kannatus on läpileikkaus Suomen kansasta ja Keskustasta sanoo olevansa koko Suomen ja suomalaisten asialla. Yhteinen ”kuu vesimiesmäiseen tyyliin” puolueilla on mahdollisuus vastata välittömästi ajan haasteisiin. Puolueet ovat kokeneet paljon arvostelua viimevuosina.

 

Nuorten helppo äänestää kokoomusta, joka johtuu vain osittain puolueen nuorekkaasta Kuun asemasta. Nuorten tapa tehdä valintoja on tietenkin heidän ensisijaisten tarpeidensa pohjalta. Nuorten elämäntilanteestaan katsottuna, raha ja henkilökohtainen menestys ja omin avuin pärjääminen ovat elämän alussa merkityksellisiä. Iän myötä kokemukset esimerkiksi läheisten menetyksistä ja kohtelusta saavat silmät avautumaan, omaa napaa laajemmalle.


Kokoomuksen kartalta löytyy ”lupauksia jakelevan jousimiehen” lisäksi myös realistinen Kauris, joka edustaa ankaraa työkuria. Puolueen Merkurius on Kauriissa, tuo konservatiivisuutta ajatteluun. Yhteiskunnan menestyksen siemenenä korostuvat taloudelliset näkökohdat ja niiden hyödyt. Kauriin mentaliteetti toimia ennakoidusti esimerkiksi - kauppasopimusten mukaisesti - ilman radikaaleja muutoksia. Asiassa kuin asiassa. Tämä näkökulma on arveluttava  peruspalveluministerin tehtävissä jonka tehtäviin kuuluu huolehtia koko Suomen peruspalveluista. Perusteluna että kokoomuslaisittain päätökset perustuvat ensisijaisesti rahaan, myynnin kasvattamiseen ja liiketoiminnan tulosvastuulliseen toimintaan
eli rahan hankitaan. Julmaa symboliikkaa löytynee synonyymista Merkurius = lapset, lapset koulussa, joita sitten rokotettiin H1N1:llä, kemiallisella seoksella, joista on vielä tulossa iso lasku ja paljon murhetta
. Katso Paula Risikon vaiheet asiasta, astrologisesta näkökulmasta.


Puolueen sivuilla patistetaan henkiseen kehitykseen, sama aate ruokkii myös yläluokkaista vapaudentarvetta. Ajatuksena että, rahalla saa ja koneilla pääsee. "Jousimiesmäinen reiluus" näkyy puolueen melko avokätisenä lupauksena sitoutua EU:n velkamaiden taloudelliseen tukemiseen. Toisaalta juuri Kokoomuksen kansansuosiota säätelee kyky tehdä nopeita radikaaleja muutoksia ”uranusmaiseen tyyliin”. Vapauden vastapainoksi Saturnus antaa varmuutta, pitää aiemmin valitusta linjasta kiinni. Kansa syyttää verovarojen ylimielisestä tuhlailusta, joka on rajoituksia tuova uhka työteliään kansan yksilönvapauteen.
Kokoomus joutunee yllättäen keväällä (5-6/2011) muuttamaan puoluetta johtane

et vanhat asenteensa, joilla se on hallinnut. Rahalla luotu väärä turvallisuusmielikuvat ja rahalla manipulointi (kauris-rapu akseli).


Muutoksen aiheuttajat ovat maailman tilanne, ryhmäpaine tai kenties "nuorison" radikalisoituminen jotka tulevat heijastelemaan uudenlaisia tapahtumasarjoja, myös Suomessa. (Nuoret ovat synonyymi tässä yhteydessä välittömille päivitystarpeille.) Puolueen itsetuntokysymykset testataan ennakoimattomasti, talouden tulevaisuudenodotusten ja työllisyyden osalta. Puolueella on edessä itsetunto-ongelmia ja talouden hoitoon liittyvät sopimukset on tarkistettava uudelleen. Myös ruoantuotannossa tai muissa vastaavissa alkutuotannollisissa tekijöissä on haastetta kokoomuksen neuvoteltutaidoille tänä vuonna. Kaikki tapahtuu yhdessä humauksessa ”vips vaan” ja tuleva suunta on aluksi (toukokuussa) täysi arvoitus.

Kokoomus saa risuja siitä että he ovat toimineet kansan selän takana 4/2009, 1/2010, 4/2010, 7/2010, 10/2010, 1/2011 käyttäen plutomaisesti valtaa. Mainitut ajankohdat osuvat ainakin ensimmäisen osalta Suomen ulkopuolella käytyihin neuvottelutapaamisiin: Bilderberg kokous 4/2010, ym..

PJ. JYRKI KATAINEN Aurinko ja Merkurius ovat Vaa’assa kuten Kiviniemellä. Molemmat voivat sovun säilyttämiseksi uhrata liikaa. Myös Kataisen "vaakamainen" ulkokultainen diplomatian ja harmoniantarve, joka tarvitsee tarkistusta rajojen asettelussa vuonna 2012.

Hän on kuitenkin kiitettävän selkokielinen ilmaisussaan, ainakin kotimaassa. Kataisen miellyttämisenhalu voi tietysti voimistua kansainvälisellä areenalla jossa on mahtavat kaverit. Kokoomus puolueelle on tyypillistä ollut pokkurointi vanhoille auktoriteeteille (vapaamuurit) siksi isoille liikemiehille kumarretaan syvään. Näin miellyttämishaluisen "vaaka henkilön" toimiminen puheenjohtajana itsenäisesti ja päätäntävaltaisena kansainvälisessä politiikassa, voi olla löperöä ja vaarallista Suomen kannalta. Tässä valossa katson, että Kataisen mielipiteisiin ja ajatuksiin voi vaikuttaa helposti, kuten Kiviniemeen, hänen astrologiseen kaimaansa.

He voivat oikeudenmukaisuuden vaalimisen vuoksi unohtaa Suomen edut neuvottelusovun vaalimisessa. Muuten ”vaakatyypit” ovat hyviä tasapainottelijoita ja varsinkin viihdyttäjinä, he ovat miellyttäviä seuramiehiä ja -naisia.

Mutta itsenäinen päätöksenteko on vaikeaa.


KRISTILLISET saavat lisää kannatusta. Nyt on erinomainen mahdollisuus saada omat ajatukset ja mielipiteet esille!
Puolueen sanavalmiutta heijastelee Merkurius Oinaassa. Lisäksi puolueen Kuu on Jousimiehessä Saturnuksen vieressä jotka ovat huippuhyvissä asemissa, vaaleja ajatellen. Moni äänestäjä saattaa todellakin harkitsee Kristillisiä, jos ei äänestämällä, niin ainakin mielipiteiden muokkaajana. Puolueen Kuu on Saturnuksen vieressä ja Jousimiehen merkissä, ja nämä sopivat loistavasti moraalin ja etiikan vartiointiin.


Kristillisdemokraattien sivuilta löytyy seuraavat iskevät termit: "kärkiteemat", "on sairasta säästää terveydestä" ja "sairaan hyvä hoito". Sanonnat ovat puolueen puheenjohtajansa näköisiä.

Päivi Räsäsellä on kyky tuoda asiat nuolen nopeudella ja veitsen terävästi esille. Tässä ajassa on merkille pantavaa  hänen ominaisuutensa ilmasta asiat suoraselkäisesti, ilman asenteita tai minkäänlaisia kiertoilmaisua. Nämä nostivat tunnepitoisen marmatuksen ”liian loukkaavina” syksyn TV2 -homoillan keskustelun vuoksi. Kuitenkin Räsäsen tapa on pikemminkin "oinasmaisen riippumatonta ja asenteista vapaata". Eikä yhtään tuomitsevaa tai manipuloivaa, kuten se voi olla vaikkapa Merkurius Vaa'alla tai Merkurius Ravulla. Räsänen on avoin ja spontaani jota kaikki eivät kestä, rehellisyyttä siis.

Puolueella on loistavat kuviot mitä tulee itsevarmuuteen ja aikaansaavuuteen. Byrokratian asettamat esteet ja kenties aiempi suunnanpuute ja epämääräisyys, on väistynyt. Ajankohtaiset uudistukset tuovat menestystä. Ainoa epävarmuus ilmenee saadun hyödyn käytännön arvioinnissa. Mitä sillä tekisi?       

PJ. PÄIVI RÄSÄNEN omaa hyvän ja erittäin tarkan kokonaisuudentajun! Liioittelenko kehuessani tätä erittäin hyvän itsetunnon omaavaa vahvaa "jousimies henkilöä" jolla on vielä Kuu, lisäämässä varmuutta Leijonan merkissä ja lisäksi nämä saavat vielä eheän paketin Pluto Neitsyen vaikutuksesta. Yhdessä nämä tuovat johdonmukaisen älyn ja yksityiskohtaisen rohkea tarkastelutavan joka yhdistyy Räsäsellä ”jousimiesmäiseen” visionäärisyyteen? Hän ei pienistä hämmenny. Lisäksi Pluto tekee hyvää kulmaa hänen Saturnus Kauriiseen; hän tietää rajat ja hyväksyy protokollan. Jää nähtäväksi millaisia isoja ratkaisuja hän tekee 2011–2012?

Olen henkilökohtaisesti aina pitänyt Räsäsen tyylistä olla asiallinen, johdonmukainen, periksi antamaton, humoristinen ja kaikkea tätä vielä kruunaa, hyvä itsetunto naisena, vaimona, äitinä. Nämä kaikki ilmenee hyvässä, rakentavassa ja perinteitä kunnioittavassa merkityksessä. Hänessä on ainesta paljon laaja-alaisemmankin viitekehyksen hoitamiseen, jopa presidentiksi asti.

Puoluetta voisi vaikka äänestääkin jos erottaisivat, kristityt uskonnosta.

Räsäsellä on tulevien äänimäärän suhteen hyvät mahdollisuudet!


PERUSSUOMALAISET osaavat innostaa pilke silmäkulmassa sanomalla asiat toisin! Hyväntuulista sanailua siivittää tällä hetkellä hyvä Jupiter asema, puolueen Kaksos Merkuriukseen nähden. Sitoutumista huulenheittoon tuo Saturnus, joka estää puheiden hukkumasta yleiseen naureskeluun. Edistetty Kuu ja Merkurius vierailevat Härässä, ja ne takaavat ”perstuntuman” asioihin. Ja se, on paljon se!


Arjen abstrahoiduttua yhä teknistyneemmässä maailmassa, jossa Suomea koskevat päätökset ovat siirtyneet kauaksi EU:hun Perussuomalaiset tuvat kaivattua tasapainon kyvyllään, puhua asioista oikeilla nimillä.

Kansantajuinen puhe palauttaa nopeasti maanpinnalle ja luo myös hetkeksi turvallisen olon. Maailman muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi kokonaisuudeksi, sitä on vaikea hallita ja saati ymmärtää. Niinpä omankehon kautta paluu ihmisen perustarpeiden äärelle, luo lopulta selkeimmän kuvan maailmantilanteesta. Kyse on ihmisestä, kaikkialla, siitä mitä me, sinä ja minä tarvitsemme. Siihen ei tarvita monimutkaisia laskelmia tai päätelmiä.

Puolueen Kuun asema Vaa’an merkissä kertoo kyvystä laajasta kansansuosiosta. Tällä Kuun asemalla muut voivat vaikuttaa mielipiteisiin, tai sitten se hyvä välinen politiikassa. Ilman puolueen perustamisajankohdan tarkkaa kelloaikaa emme kuitenkaan tiedä Kuun tarkan sijaintia. Onko Neitsyessä vai Vaa'assa? Sopimukset allekirjoitetaan yleensä iltapäivällä jolloin 11.5. 1995 oli Vaa'assa, niin tai.. edellisenä yön aamutunneilla jolloin Kuu olisi Neitsyessä. Harvoin sopimuksia allekirjoitetaan heti aamulla. Jos sen saisi selville, kertoisi se enemmän nykyhetkestä, mahdollisista tulevista haasteista. Hyvässä ja pahassa, Kuu Vaaka ei aina pitäydy yhdessä sovitussa. Se näkyy Soinin kyvyssä muokata sanomisiaan ja mielipiteitä luodakseen hallitususkottavuutta. Puolueen sisäisen ilmapiirin kannalta Kuu Vaaka voi jättää ratkaisematta hankalat ristiriidat, mukavalla seurustelulla, tarttumatta ikäviin kohtiin.
Puolueella on nerokas taito oivaltaa asiat jotka milloinkin tarvitsevat laajempaa huomiota osakseen. Tämä tekee heistä hyvin onnekkaita!


Ydinvoiman kannatusta ei Japanin tilanne ainakaan toistaiseksi näy lannistavan. Puolueella on halu saattaa asiat ritarillisen kunniakkaaseen lopputulokseen, jota vahvistaa Mars Leijonassa. Periksiantamattomuutta vahvistaa lisäksi Marsin jännitekulmaa Pluto Skorpioniin. Tässä asetelmassa kulminoituu kaikkivoipaisen teknisen voittokulun viimeinen illuusio. Onneksi puolueen Merkurius oivaltaa viimehetkellä, tarvittaessa uudenlaisen näkökulman esimerkiksi sähkönkulun hillitsemiseksi. Tarvitaanko sähköautoja? Tarvitaanko sähköisiä kirjojen? Puolueen Aurinko Härässä mahdollistaisi alkutuotannon ja teollisuuden tarpeiden uudelleen järkeistämisen, kestävällä ja laadukkaalla tavalla.


PJ. TIMO SOINI on hyvin herkkä tunnepitoisella tavalla. Yhteisten etujen ajaminen Aurinko Kaksosella näyttää ajoittain epävakaalta, mielenmuutosten takia. Venus Ravulla se ei vain rajoitu lähipiiriin hyvinvoinnin turvaamiseen, vaan Jupiter Kaloissa hänen henkilökohtaisella kartallaan laajentaa ja vahvistaa verissä olevaa auttamisen halua. Herkkyys ja hyvä kokonaisuudentaju kannustavat eteenpäin. Hyvistä fiiliksistä huolimatta ajoittain paljon
elämän tuskaa, kun henkisen vallankäytön oudot loismaiset lonkerot yllättävät. Soini ajattelee aidosti heimon ja tässä tapauksessa, Suomen kansan etuja. Hän on näkijä, joka tarvitsee erittäin luotettavia ihmisiä ympärilleen.


Soini, kuten puoluekin saavat vaaleissa kannatusta.


RUOTSALAINEN PUOLUE on perustettu vain kolme vuotta ennen SDP:tä ja on siten, vanhin puolue Suomessa. Puolueen Aurinko sijaitsee Kauriin merkissä joka lisää vanhan aikaista tunnelmaa. Nykyisessä kansainvälistyvässä maailmassa puolue väittää huolehtivansa yllättäen Suomen kielen asemasta. No se onkin hyvä motiivi, sillä samalla säilyy oma kielipoliittinen asema kuin vaihtokauppana Suomessa. Tämän lisäksi puolueen sivuilla kerrotaan tehtävästä ajaa ja säilyttää kaksikielisyys Suomessa ja ajaa demokratiaa.


Puolueen Kuu yhtyy Uranukseen ja Saturnukseen Skorpioniin merkissä. Hmm’ no asioita ei ainakaan nosteta ilman patistelua päivän valoon. Tämän puolueen rahaliikenne tulee ensimmäisenä mieleen, kuinka se toimii? Kuka rahoittaa? Sillä Venus Jousimiehestä on oppositiossa Plutoon, joka on puolueen kartan Kaksosissa. Lisäksi nämä ovat jännitekulmassa puolueen Solmuihin tuo mieleeni hmm’ kätköjä.. lisäksi puoleen Kuu, sekin on Skorpionissa.

Faktaa on että puoluetta rahoittaa Konstsamfundetin yhdistys, jolla on satojen miljoonien omaisuus. Yhdistys omistaa muun muassa Forumin liikekeskuksen Helsingissä ja on myös Hufvudstadsbladetin omistaja.

PJ. STEFAN WALLIN on rauhallinen ja heimokeskeinen pohtija. Merkurius Ravussa takaa ne aiheet jotka otetaan esille kulloinkin tunnepohjaisista syistä. Puolueen ajama Suomen ja Ruotsin kielen asema, meillä ja Suomen ulkopuolella on tärkeää, mutta ensin kuitenkin, tulee Ruotsinkieli. Vaikka Wallinin Aurinko on vilkkaassa Kaksosen merkissä kuten esimerkiksi Soinilla, niin Stefanin kohdalla kommunikointi puhuttelee vain ”omaa lähipiiriä”.  Wallinin Kuu Kaloissa tekee hänestä tunneherkän kuuntelijan, jolle sanaton viestintä kertoo usein kaiken tarpeellisen. Mars Vaa’assa korostaa tarvetta sukkuloida tyylikkäästi sopimus - ja kauppasuhdeviidakossa, punnita asioita monelta kantilta huolellisesti. Wallin on tässä mielessä oikeassa puolueessa, jossa hänen ei ole tarvitse taistella olemassaolostaan. Tässä on hänelle turvallisen haastava pelikenttä, kuin kultaisessa kehdossa.


SOSIAALIDEMOKRAATIT (SDP) on herkkä puolue kuuntelemaan kansan toiveita. Omat lipsahdukset sekoittuvat Aurinko Ravun ja Kuu Jousimiehen minäkuvaa vastapäätä sijaitsevan Neptunuksen vaikutuksesta. Puoleen ulkopuolelta tulvivat viestit ja vaikutelmat sekoittavat ajoittain puolueen sisäistä linjaa.


Vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden tavoitteilta meni pohja edellisissä eduskuntavaaleissa 2007 jolloin he saivat historiansa toiseksi alhaisimmalla vaalituloksen. Onkohan istuvalla SDP:läisellä ”ensimmäisellä naispresidentillä” jotakin tekemistä laskeneen suosion kanssa? Syyllisiä voi etsiä myös ”kiinailmiöstä” jotka alkoivat keinotella ihmisen työllä. Eikä tilannetta helpottanut Suomessa tehdyt terveydenhoitoalan muutokset (THL 2008) ja metsäteollisuuden tehtaiden sulkeutumiset jotka jättivät syvät arvet moniin. Saturnus sijaitsi tuolloin puolueen Neitsyt Marsin päällä, jumittaen koko puolueen toimintaa. Ovia on tällöin paukuteltu Uranuksen vaikutuksesta, sen riepoteltua puolueen sisäistä ilmapiiriä. Ikävä sanoa mutta puolueen kuolinkellot ovat soineet siitä asti. Ainoa apu, totaalinen ja syvällinen asennemuutos joka vaikuttaa myös äänestäjiin. Joskus yrityksiäkin lopetettu toimivasta ja hyvästä asiakaskunnasta huolimatta, kun oma "sydän ei ole enää hankkeessa mukana". Samaa lääkettä voisi soveltaa myös Kokoomuksen ja Keskustan täysremonttiin. 


Puolueen haasteena on ollut reaalitentintajun säilyttäminen (2008–2010). Heillä on nyt luontaisena voimavarana kykyä ja taitoja kannustaa luovuutta ja kekseliäisyyttä. Puolueen olisikin löydettävä keinot joilla estää suomalaisia pakenemasta haaveilun, lääkkeiden ja depression maailmaan. Tämä koskettaa niin lapsia, kuin aikuisia ja vanhuksia.
Astrologisesti tämä ”rapumaisen äidillinen” puolue tarvitsee laaja-alaisempaa kulttuurien tuntemusta taatakseen turvallisen elämän ja toimivat ”kodinturvajoukot” suomalaisille. Puolueen Rapu on perinneidylliin taipuvainen ja yhdessä puolueen vahva "Jousimies painotus" haastaa näkemysten laajentamiseen. Kodinomaista (kotimaan) turvallisuuskäsitettä on laajennettava, tai sitten on löydettävä toimivat ratkaisut suomalaisten henkiseen jaksamiseen työelämän haasteissa. Tämä ei tarkoita myöntymistä markkinatalouden ehdoille, vaan henkisiä arvoja.

PJ. JUTTA URPILAINEN on menestyjä näissä vaaleissa, ainakin henkilökohtaisella tasolla. Aurinko ja Merkurius Leijonassa tekevät hänestä ponnekaan puhujan jonka ääni kuuluu kauaksi. Itsevarmuutta piisaa. Tarvitaan kelloaika jotta voisi olla varma onko Urpilaisen Kuu Kaksosissa vai Ravun merkissä. Epäilen ensimmäistä, hänen tavassaan suurenkin vuodatuksen jälkeen pysähtyä ja siristää leikkisästi silmiään.

Urpilainen on sitkeyden ja periksiantamattomuutensa lisäksi myös nokkela, erittäin terävä ja älykäs. Hänen tulisi rohkeasti astua tavanomaisten rajojen yli yhteiskunnallisissa asioissa. Ehkä Jungerin mukaan tulo edusti tätä, mutta muutakin tarvitaan, jotta tämä tehopaketti saa kaiken kapasiteettinsa paremmin käyttöön.


VASEMMISTOLIITTO puolustaa rohkeasti Suomen sosiaalietuisuuksia nyt ja jatkossa, kieltämällä miljardien lisätukien jakamisen EU:hun. Suomen etujen tavoittelu onnistuu puolueen Merkurius Härällä. Lisäksi Pluto motivoi tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa selvittelyä raha-asioissa. Jos astrologisesti pohdittaisiin, mitkä puolueet ovat parhaita neuvottelemaan maansa raha-asioista EU:ssa, suosittelen tätä puoluetta!


Kokoomuksella ja Keskustalla on tarkkanäköisyyttä, mutta alkutuotannollisissa kestävien hankkeiden jatkuvuutta parhaiten turvaisivat Vasemmistoliiton hyvän ”härkämäisen"
pankkiirimainen ajattelutapa. Vasemmistoliitto saa tulevina vuosina näkemyksensä yhä paremmin esille, joka näkyy sitten seuraavissa eduskuntavaaleissa 2015.


PJ. PAAVO ARHINMÄKI nostaa puoluekuvaa, se näkyy näissäkin vaaleissa hänen henkilökohtaisena menestymisenä, kuten myös puolueen kannatuksena. Arhinmäki on hyvän itsetunnon omaava Jousimies, jolla on Kuu itsekriittisessä ja aranpuoleisessa, mutta tarkassa Neitsyen merkissä. Tällä hetkellä Oinaassa oleva runsas planeettapainotus suo Arhinmäelle hyvää tilannetajua. Hän saa laaja-alaiset näkemyksensä ja käytännölliset ratkaisut  nyt hyvin tuotua esille. Tämä ei näy pinnallisesti muuttuvina mielipiteinä, sillä hänen Merkuriuksensa konservatiivisessa Kauriin merkissä. Hän kykenee välittämään puolueen ja Suomen kansan edut ja hyödyt, vaalikansalle ilman mahtailua.


VIHREÄT voivat saada lisää vaikutusvaltaa jos oppivat keskittämään hajanaiset energiansa, porautumalla paremmin ongelmien ytimeen. Puolueen Aurinko, Kuu ja Merkurius ovat kaikki Kalojen merkissä ja se mahdollistaa menestymisen jos löytyy ymmärrystä torjua kollektiivisia virtauksia. Urbaanin nokkeluuden tarjoamat roolipelit, humanistisessa hengessä estävät löytämästä peruskallion, kestävän pohjan jota tämä mielikuvitusrikas puolue tarvitsee. Sillä Kalat merkkinä, sulautuvat huomaamattomasti sekä luontoon että itse luotuun todellisuuteen.

Kalamainen sokeus ja erottelukyvynpuutteen näkyy ajoittain puolueen toiminnassa mm. eräänlaisena luonnon pakkosuojeluna, jossa on uskonnollisia piirteitä. Ydinvoima ei käy ja samalla kielletään monet luonnonmukaiset energiamuodot. Mitä jää jäljelle? Kuvaisiko erottelukyvynpuutetta seuraavat vaihtoehdot, jos pitäisi valita. Kumpi on parempi ydinvoima vai samaa sukupuolta olevien avioliitot - ja adoptiot? Löytyisikö näin "kalamaisesta" puolueesta ymmärrystä tarkkanäköisyyttä siitä, kuinka esitetyt vaihtoehdot ovat molemmat hienojakoisella tasolla tuhoisia, vaikka niiden epäedulliset seuraukset paljastuisivatkin vasta pitkällä aikavälillä. Niinpä kumpikin vaihtoehto saatuaan laajan kasvualustan ei toisi tervettä ja rakentavaa kehitystä, vaikka toinen näyttäytyykin aluksi vain harmittomana sosiaalisena ilmiönä. Kummankaan toiminnan vaikutuksia on vaikea havaita, eikä näiden kaikkia vaikutuksia vielä kyetä tunnistaman. Mutta hyvässä ”kalamaisessa uskossa” toimitaan.


Vihreät voivat saada vaikutusvaltaisia kannattajia vaaleissa 2011.


PJ. ANNI SINNEMÄKI on herkästi loukkaantuva Aurinko ja Merkurius Rapu tyyppi. Hänen on helppo samaistua ympäristön ja eläinten taajuudelle herkän ja myötätuntoisen "Kuu Kalojen vaikutuksesta". Puolueen ja Sinnemäen siis moleöpien karttojen Kuut sijaitsevat uhrautuvissa Kalojen merkeissä. Riskinä voisi olla kyvyttömyys erotella omat tunteet, puolueen sisäisestä ilmapiiristä. Onneksi tässä tapauksessa, näiden karttojen Saturnukset ovat vastakkaisissa asemissa toisiinsa nähden, jonka turvin voi asettaa selkeät rajat työn ja vapaa-ajan välille.

Jupiterin hyvästä asemasta johtuen energiaa ja innostusta riittää näissä vaaleissa. Tänä aikana Sinnemäki tehtävässään puheenjohtajana henkilökohtaista itsenäistymistä ja samalla hän kohtaa monia vapauttavia yllätyksiä.

Kirjoitus, Tuija Uusitalo 22.3.2011.

Kuvat, shutterstock