Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Kreikan talous

Kreikka on korviaan myöten veloissa ja se tulee olemaan pitkäaikainen talousongelmien lähde koko EU:lle.

EKreikkaTätä voisi verrata vakavaan pitkäaikaiseen sairauteen jossa potilas todetaan sairaaksi ja hänet otetaan tarkkailuun. Raha lääkkeenä, ei ole toimiva ratkaisu Kreikan kohdalla. Tässäkin tapauksessa ratkaisuna on potilaan omasta halusta asennemuutokseen - tervehtymiseen. Sairaanhoitajana toimivat Euroopan Unioni ja sen jäsenmaat yhdessä, myös me suomalaiset maksamme. Kysymys on siis asenteita ja perinteistä, pystyykö Kreikka tähän?


EU-Kreikka_lippu

Markkinoiden ja palvelun globaali vapauttaminen koitui lopulta myös kreikkalaisen demokratian uhaksi. Ennen pitkään jokainen yksilö ja valtio joutuvat vapaan markkinatalouden uhriksi, ellemme osaa kieltäytyä tyrkyllä olevista tuotteista pankkilainoista – lääkkeisiin.

Puhelu tuntemattomasta numerosta voi koska tahansa yllättäen altistaa meidät puhelinmyyjän ahdistelemiksi. Jos satut yhtään empimään soittaja haistaa epävarmuutesi ja aloittaa taktikoidun myyntipuheensa. Tarvitaan asennetta, että pääset eroon sinnikkäistä myyjistä. Hyvä inhimillinen teko, on ehdottaa heille uutta ammattia.


KREIKKA - UUSI UHRI GLOBAALISSA MARKKINATALOUDESSA
Kreikka on yksi valtio lisää, Latvian ja Islannin rinnalla pieneten valtioiden ahdingossa. Vapaamarkkinatalous perustuu voittoon.

Suuri raha ja rikkaat yhteisöt tavoittelevat itsekkäästi voittoa muiden kustannuksilla. Pankkien ja rahamaailman pelisääntöjen kyvyttömyys muutokseen johtuu heidän haluttomuudesta luopua omista saavutetuista eduistaan. Rakentavat pankkijärjestelmän uudistus ehdotukset torjutaan vaikeina, toisin kuin ne ehdotukset jotka lisäävät pankinjohtajien sivoituneuvojein palkkioita ja bonuksia. Tämä laillistettu pankkiirirosvojoukko temmeltää ympäri maailmaa höpläyttäen hyväuskoisia ja ahneita osakkeenomistajia ja bussineshenkilöitä vuorollaan kussakin valtioissa, näin on tapahtunut myös Kreikassa.  


KreikkaMIELENKIITOINEN - ASTROLOGINEN AJOITUS
Pluto on Kauriissa, vuosina 2008–2024. Kauris edustaa hallintoa, hallitusta, systeemiä ja rakenteita. Ne henkilöt jotka osaavat ja viitsivät pelata kylmällä logiikalla vailla sydäntä, saattavat onnistua pyrkimyksissään.


Kauriit ovat potentiaalisesti tällaisia ”shakinpelaajia” ja myös ne henkilöt joilla on Kauriin merkissä sopivia planeettoja tällaiseen tai heillä on vahva Saturnus (Kauriin hallitseva planeetta) ja Skorpionin ja Pluton vaikusta syntymäkartallaan, onnistuvat tässä. Pelkän logiikan ja järkeilyn sivuvaikutuksena tulevat hyvällekin pelurille inhimilliset kolhut, vaikka joskus saatamme erehtyä luulemaan että pelkällä logiikalla  vailla henkisisä arvoja, pärjäisi hienosti.  


IHMILLISET KÄRSIMYKSET
Saturnus ja Pluto olivatpa ne missä merkissä tahansa aiheuttavat umpikujatilanteen ja vaativat kokonaan vanhan hylkäämistä. Nyt kun nämä planeetat ovat voimakkaassa jännitekulmassa keskenään 11/ 2009 – 2/ 2010 välisenä aikana ja vielä elokuussa 2010.  Voimme todistaa lakkoaaltojen muodossa, kuinka vahvoista vastakkaisasetelmista on kyse.

Parhaillaan Suomessa oleva satama-ahtaajien lakko on hyvä esimerkki tästä. Lakon seurannaisvaikutusten vakavuus voi ravistella välillisesti koko suomalaista yhteiskuntaa, teollisuuden runkorakenteita kuten mm. metsäteollisuutta ja vientimerkkinoitamme. Iso karhu Venäjä, saattaa haukata hyviä satamaosuuksiamme lakon takia.  Kilpailijat ja tavaranostajat toki ajattelevat omia etujaan. Markkinataloudessa kun ei inhimillisiä syitä huomioida. Tai voisi pärjätäkin ellei aina ole löydy korvaan kuiskuuttelijoita siitä että "tuolla saat suuremmat voitot, mitä turhaan odotat".


Saturnus-PlutoToisaalta Saturnus Vaa’assa kuvaa hyvin sitä kuinka miellyttämisen raja on tullut vastaan. Ahtaaja Tanskanen kiteytti sen osuvasti (HS 13.3.2010 s. A9.):”Jos aina annetaan periksi, sekin vaikuttaa toimeentuloon”.     

Suomessa oli saturnus- plutomaista ehdottomuutta ilmassa myös yleislakon aikana vuonna 1956.  Ja Kreikassa on ollut hiljattain parikin yleislakkoa. Englannissa suunnitellaan kaksivaiheista British Airlines lentoyhtiön lakko keväällä. Yhteistyön osalta rajojen vetäminen kuuluu siis tämän ajan trendiin.


SEINÄ VASTASSA
Elämme pakottavia rakenteellisten tosiasioiden tunnustamisen aikakautta. Sillä Kauris on realisti, kuten Saturnuskin on. Saturnus ilmentää niitä elämän alueita joissa tarvitaan kouliintumista ja harjoittelua oli sitten kyseessä yksilö tai yhteisö, kuten esimerkiksi kokonainen valtio. Skorpioni haistaa vilpin mutta myös porsaanreiät, myös asetukissa. Jymäyttämisen taidon paradoksi piilee siinä että ns. täydellisen rikoksen tekeminen ihmistä tai jumalaa (tasapainonlakia) vastaan on mahdotonta.

Skorpioni/ Pluto painotus henkilön ja yhteisön kartalla mahdollistaa voimankäytön mutta se kääntyy ennen pitkään myös kohdetta itseään vastaan, ellei henkilö ole oivaltanut tasapainon periaatetta.
Toki soppaa voi hämmentää tahattomasti myös esimerkiksi Kalat/Neptunus painotus sen ”sattumilla” joita muuten vain huomaamattaan heittelee omaan soppaansa,  kuten nyt Kreikan talouskriisissä jossa Neptunus Kauriissa on vahavasati aktivoitunut tällä hetkellä 2009-2010. 


Kreikka_EMUEMU ja Kreikka
Euroopan unioni tarkoitus luoda yhteinen raha- ja talouspolitiikka (EMU) sen tarkoituksena oli sama kuin yksilönkin kohdalla, pitää omat tulot ja menot tasapainossa. Kreikka, Islanti ja Latvia joutuivat valtioina siihen mihin niin monet yksittäiset ihmisetkin joutuvat ylivelkaantuessaan.
”Amerikka sysäsi liikkeelle asuntolainkriisin. Tähän johtavan laman ideana oli että köyhä- tai vähätuloinen lainaottaja valehteli tulonsa ja sai sitten halpakorkoista lainaa”.

Tämä tapahtui luottavaisessa ja tyhjiä lupauksia antavassa ajankohdassa kun Pluto oli Jousimiehessä (1995–2009). Pluto oli siis Jousimiehessä ja ”se tiesi" mitä teki houkutellessaan hyväuskoisia lainahakijoita huolettomaan (jousimies) ja liioittelevaan (jousimies) elämäntyyliin, ajanhengen tyylin mukaisesti (1995-2009).   

KREIKKA – JUMALAT ja EU - TASAPAINO
Lyhyesti. Usean kartan vertailuissa, kuten Kreikan ja sen liittyminen EU:hun, ja EU:n eri sopimusvaiheiden ajankohdan vertailuissa, painotus osuu johtaviin merkkeihin (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris), jotka ovat keskeisiä merkkiteemoja kaikkien näiden sopimuksen osapuolten kanssa.

Kreikan valtion astrologiseen (13.1.1822) ajankohtaan nähden osuvin kohta on sen Kuun sijainti 1 ja 51 Vaakaa, Chiron 2 ja 29 Oinasta, Neptunus 3 ja 30 Kaurista ja Uranus 4 ja 24 Kaurista. (Kuvassa pinkit pallukat korostavat noita kohtia.)

Kreikan valtion kartta paljastaa kansallisen identiteetin, henkilökohtaisen hyvinvoinnin yhteistyön luonne (koti, äiti, ruoka) ja kansainvälisten muiden huolehtimisen välillä. Kreikkalaiset ovat sallineet toisilleen erikoisvapauksia. He arvostavat perinteitä ja omia juuriaan. Muista ihmisistä ei ole tarvinnut huolehtia, sillä he kuuluvat omien jumaliensa suojeluksen piiriin. Menestys perustuu sukutaustan mukaan, joka saattaa olla suorassa linjassa joihinkin kreikan jumalista. Tämä ei ole vitsi, vaan tämä käsitys on muovannut kanallisromanttisessa mielessä kreikkalaista luonnetta (Neptunus Kauris). Esi-isät ja heidän etuoikeutensa sääntöjen noudattamisessa periytyy siten heille sellaisenaan. Eikä näitä vuosisatojen uskomuksia noin vain kitketä pois.  

EU:n ensimmäinen versio (18.4.1951) syntyi kun Saksa ja Ranska solmivat sodan jälkeen rauhaa edistääkseen, terä- ja hiilisopimuksen. (Merkittävää on Chiron 2 ja 46 (R) Kauris joka neliö 90 astella Jupiteria joka on 29 ja 17 Kaloissa.)  EU:n ensimmäinen versio kertoo jo lähes kaiken siitä miksi Kreikan talous keinuttaa rajusti EU:n venettä. Siinä Saturnus 26 ja 53 Neitsyessä ja Jupiter vastapäätä 29 ja 17 kertoo ajoituksen tärkeydestä joka voi luoda epäterveet suhdanteet: Laajenemaan (EU:n) pyrkivä ja rakenteiden suunnittelua ja niiden järkeistämistä houkutellessasi yhteistyökumppaneita innostuksen ja rajoituksen välillä tulisi säilyttää aina tasapaino.

Tämä kohta on aktiivinen juuri nyt, ja se alkoi lokakuussa 2009 ja huhtikuussa 2010.
-    Kreikan valtion kartan Pluto 27 ja 58 Kaloissa, luo eräässä mielessä ”haades-poseidonmaisen yllätyksen” menneisyyden myytin mukaan. Haades liittyi rahaan ja merenjumala Poseidon mielikuviin; veden piilotajuiseen maailmaan. Tässä on tosi kyseessä tai sitten huoli keinuvasta veneestä joka voi pudottaa sattumanvaraisesti ihmisen, toisin sanoen Euroopan (ja maailman talouden) pois itseluomastamme maailmasta (illuusiosta). Mitä sen jälkeen jäisi, olisiko maailmaa lainkaan ilman  rahamarkkinoita?

KREIKKA – EU:n
Kun Kreikka liittyi EU:hun (1.1.1981), elettiin humaanisuuden ja voimakkaan brändivaltiaiden kukoistusaikaa, joka loi helposti laajennettavaa pohjaa monikansallisille yrityksille. Henkinen ilmapiiri lupasi eri kulttuurien, rotujen ja elämäntapojen lähentymistä joskin pettymykset seurasivat perässä lähinnä aineellisten ja henkisten näkemysten yhteentörmäyksenä. Humaanisuuden varjolla saattoi luoda kehitysmaihin hyviä suhteita liike-elämän tarpeita ajatellen.

Kun Kreikka liittyi siis EU:hun, se loi tietysti myös mahdollisuuksia. Osa niistä aktivoituu Pluton osalta lokakuussa 2010 ja vuosina 2012–2013. Pluton saattaa luoda hyviäkin yhteistyön perusteita kunhan sen ehtona on puhdas halu ”miellyttävien käytäntöjen ja hallinnollisten rakenteiden ristiriitojen” tunnustamiseen, jonka jälkeen Kreikka ja EU ovat lähempänä mahdollisuutta luoda onnistunut tasapaino.
Kunhan Pluto etenee noin 12 asteeseen Kaurista, vuosina 2013–2014 jonkinlainen toimiva ratkaisu, mitä odotetuimmin käynnistyy. (Kreikka liittyi EU:hun: Saturnus oli 9 ja 31 yhtymässä Jupiteriin, joka sekin oli Kauriissa 9 ja 32). Mutta tämä voi merkitä myös Euron muuttumista tai kokonaan rahayksikön loppumista. 

KREIKKA – EMU:un
Neljäs tekijä astrologisissa ajankohta vertailuissa kuin tummana sokerina pohjalla, osui siihen kun Kreikka liittyi EMU:uun (Kuun Noususolmu on 4 ja 31 Vaa’assa ja Saturnus laskusolmulla 00 ja 42 Oinasta!). Tämä asetelma kertoo Kreikan kannalta erikoisesta tilanteesta.
Kreikka kohtaa rajoituksia ja kokee olevansa estynyt kertomaan omista toiveistaan tai paljastamaan omaa tilannettaan. Artikkelin alussa viittasin sairausteeman, joka paljastaa mädät kohdat. Fyysisten rakenteiden ja hallintojärjestelmän täysremontti paljastaa yhteiskunnan sisäisen tulonjaon. Uranuksen vaikutus kesäkuussa – elokuu 2010 ja maaliskuusta 2011 alkaen luo myös Kreikalle, uudenlaisen rytmin. Uranuksen vaikutus voi toimia kuin pelikorttien jokerina tuoden yllättävän uuditusratkaisut mukanaan. 


SUOMI ja KREIKKA ja - OLLI REHN
Olen pohtinut Suomen nykytilannetta näillä sivuilla aiemminkin. Sillä Suomella on ratkaisevan haasteelliset ajat meneillään 2008–2010. Suomen Kaurispainotus kartalla osuu Kreikan valtion kartan Neptunuksen ”kelluvaan kohtaan”.
Löytäisikö Suomi oman vahvuutensa esimerkiksi Olli Rehnin EU-talousministerin muodossa?

Suomalaiset ovat tarkkoja ja osaavat säästää. Tämä näkyy myös Kuu ja Marsin yhtymänä Neitsyen merkissä valtiomme kartalla. Onko tämä se (ajan)kohta, jossa voimme luovuttava kadotetun isähahmon etsimisen ja kasvaa – itsenäisinä – yksilölliseen vanhemmuuteen valtiona? Otammeko nyt itsenäisesti vastuuta omista ratkaisuista syvemmällä tasolla, miellyttämättä ”jonkin tahon naapurivaltioita” liika?

Astrologisesti Suomella on näytön paikka ja meillä on mahdollisuus tulla auktoriteeteiksi, omalla alallamme. Etunamme on slougan; ”meillä päin tehdään niin kuin sovitaan”!

Nämä teemat ovat aktiivisia juuri nyt 2008–2010.

KERTAUSTA SATURNUS - PLUTO
Saturnus on siis rakenteet, esimerkiksi yhteiskunnassa tai sovitut pelisäännöt, asetukset jne., mutta Saturnus kuvaa myös ihmisessä luustoa, jonka tuella pysymme kasassa tai pystyssä, miten vain haluamme määritellä luurangon tarkoituksen. Pluto edustaa kätkettyä, huomaamatonta läsnäoloa tai paikalta poistumisia. Ihmisessä se edustaa niitä fysiologisia ja biologisia toimintoja (vrt. virukset ja solumuutokset, geenimanipulaatiot) joita emme itse voi säädellä, kovinkaan menestyksekkäästi kuten vaikkapa suolistontoimintaa, ilman että koko prosessi häiriintyisi.  


Suositus: ”Luovu pakkomielteistä”!


Kuvat ja Teksti: Tuija Uusitalo 14.3.2010