Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Elämää mielikuvateollisuudessa

Soraa_ja_Suomen_lippuAfganistanin sota on todennäköisesti peitetarina, saadaan maan rikkaat malmiesiintymät haltuun.  Mauri Pekkarinen ehdotti että Suomessa tehtävät kaivoshankkeet olisivat valtion omistuksessa. Ehdotus on kollektiivisesti vapauttava, sillä Suomi menetti ”taktikoidussa sodassa” Petsamon nikkelikaivoksen.

Sotateollisuuden hämäysstrategian vaikutukset ulottuvat varsin laajalle ja näin kansalliset päättäjät ja muut strategisesti merkittävät tahot saadaan mukaan. Näin alqaidalaisten nimissä esitettävät maailman laajuiset uhat kannustavat keinotekoisesti luoduilla mielikuvajännitteillä muita ryhmittymiä mukaan puolustukseen. Hyvin lanseerattua mielikuvatarjonnan keinoilla ”tehtyä uhkaa” vastaan.
Tarkastellen laajemmin mielikuvatodellisuutta, kuinka Neptunuksen lohduttavat mielikuvat voidaan tehdä tarkoituksenhakuisiksi luoden tekaistuja jännitteitä ihmisten välille. Turvallisuudentunne kasvaa ”liittoutumalla ja keskittämällä”, me vastaan te - ja sinä.


ELÄMÄÄ MIELIKUVATEOLLISUUDESSA
Elämme vahvasti erilaisten mielikuvienkaupustelijoiden luomassa todellisuudessa, joita eivät ohjaa perinteiset taiteelliset alat;) Ennen sotabisneksen syntymistä sodan syttymisen syyt tuskin paljastuivat yksittäiselle kansalaiselle hänen elinaikanaan. Toisin on nyt, kun kaikki tieto vapaasti saatavilla. "Voi niitä aikoja kun rahvas ei osannut edes lukea. Lohdutuksena on sentään se että massan huomion voi suunnata media avulla, haluttuun suuntaan". Tänä päivänä ongelmana runsaassa tiedon tulvassa on erottelukyvyn puute. Emmekä voi juurikaan helpottaa siinä toisiamme. Kenenkään toisen silmiä ei siis voi avata. Näkeminen, ymmärtäminen ja oivaltaminen kun nekin ovat vielä eri asioita. Ne ovat sidoksissa yksilön henkisen kehitystason kanssa. Tämä ei ole yhteiskunnallisesti arvottava näkemys. Olemme keskenämme tasa-arvoisia, vaikka jokainen on kuitenkin lopulta vastuussa, ja vain itselleen, oman ymmärryksensä laadusta. Sama tiivistettynä; totuus ei ole mentaalisesti verrattavissa, vaan se on pikemminkin ”ilman mittaa” sitä ei voi siis arvioida ulkoapäin, vaan asiat avutuvat kullekin ihmiselle ajallaan. Tietyssä kehitysvaiheessa, jota ikävuodet auttavasti symbolisoivat voidaan olla ”samalla tasolla” ja oivaltaa mistä asiassa on kyse. 

Astrologisen viitekehyksen kautta, löytyy yllättäviä merkityksiä ja ennakkoluulotonta näkökulmaa hyvinkin laajoille asiayhteyksille. Kullekin ihmiselle ajanlaadunmerkkien lukeminen välittyy eri merkkien kautta, kuten vaikkapa sääilmiöistä tai pörssinvaihdantasuhteista. Tärkeintä on tulkita valitsemistaan symboleista oikeat ja riittävän luotettavat havainnot ja päätelmät. Nyrkkisääntönä on että yleinen näkemys vallitsevasta asiasta on usein kauimpana totuudesta, kun määrittelemme totuuden ”materiaalisella tasolla” mielipiteiden ja subjekti kautta. 

LIIKE-ELÄMÄ ja MIELIKUVAPÄÄTÖKSET OSTAMISESTA
Elämme aikaa jossa luodaan mielikuvia todellisuudesta, se mikä on milloinkin oikein, vaihtelee. Uutisten lukija (täti tai setä) välittää itselleen mahdollisesti merkityksettömän uutisen eteenpäin totuutena.  Uutisoijat (lehti-, tv-, radio -työläinen) saavat elantonsa toimiessaan tiedonvälittäjänä. Uutisaiheet tulevat kollektiiviselta tasolta ja uutisankkuri muokkaa uutisen sisällön esimiehensä ja yrityksen voitontavoittelustrategin mukaisesti (!). viimeaikoina voitontavoittelu on soluttautunut myös niin sanottuihin ”valtion mediaan”. Se tapahtuu Suomessakin poliitikkojen hienovaraisella korruptoimisella, joihin saa myös valmistavaa asennatte ulkomailla BB- kevätkokouksissa.   
Katsojasta käsin pienetkin vivahde-erot saman uutisaiheen erilaisissa sanavalinnoissa näyttäytyy suurilta. Kuten esimerkiksi ”..tulokset kiistattomasti osoittavat, kovienrasvojen eli voin ja eläinrasvojen olevan haitallisia ihmisille”.

Noin kuukausi aiemmin asia oli toisin päin, kuten se oli kolmekymmentä vuotta, kunnes se oli hetken voin ja muiden eläinrasvojen eduksi hetken aikaa. Teollisesti tuotettujen kasvisrasvojen markkinointi käynnisti sinisilmäisillä mutta kiitettävän tarkoilla suomalaisilla tutkijoilla 70 – luvulla ns. Pohjois-karjala projektin. Tämän seurauksena margariinit ja suolaton ruoka nousetettiin kunniaan. Viime viikkojen keskustelua seurannut asiaan vihkiytymätön saattoi ymmärtää oitis uutisoinnin taustalla lymyävän piilovaikuttamisen motiivit. Vihdoinkin ristiriitaisten ravintosuositusten syyt selvisivät. Voi ja margariini ottelu pistetilanne muuttui uutisoinnin näkökulman mukaan. Tällä hetkellä virallinen pelitilanne on uutisoitu 1-0, margariini hyväksi.

Possurokotuksessa käytiin keväällä samantapainen välieräottelu eestaas uutisoinnissa: onko H1N1-myrkyllä osuutta ilmi tulleisiin useisiin lasten neurolepsia tapauksiin Suomessa ja Euroopassa? Virallinen tilanne on tällä hetkellä rokotteen hyväksi 2-0. Pelisuhde tässä bisneksessä muuttuu heti kun alkaa ilmaantua runsaasti muita sivuvaikutuksia, kuten vaikkapa immuunijärjestelmän heikentymisen seurauksena tai lapsettomuuden selkeänä lisääntymisenä. Tähän voi mennä vuosia, mutta kuitenkin.

Varsinkin Skorpioni ja Pluto painoteisille ihmisille tällaiset tosi - tv:n kaltaiset uutiset ovat mukavan viihdyttävää mustavalkoista viihdettä, joissa vastakkaiset näkökulmat ja asioiden taustamotiivit muotoillaan yhä uudelleen erilaiseen kuosiin ja tarjoillaan kuin tarjoillaan hatusta vedettyinä taikatemppuina yleisölle. Jolloin viralliset tulkinnat vaihtuvat yhtä nopeasti kuin bingispallo liikkuu parhaimmillaan pelaajalta toiselle.

Mitä suurempi kansainvälinen liikeyritys on kysymyksessä, sitä julmempia voivat olla sen liikestrategiat. Kassavirta on tärkeämpää kuin mikään muu, ihmiset tai luonto. Sotia käydään edelleen samasta syystä. Sotateollisuus on kuin liikeyritys jonka tarkoituksena on tehdä taloudellista voittoa. Heille yksittäiset ihmiset ovat vain kassavirtojen kuluttaja-hyödykkeitä. Afganistan on tästä hyvä esimerkki. Oman toiminnan motiivit hämätään oheistoimintaan salaisen yritysstrategian säilyttämiseksi. Epäilen tällaista Talebanien (Al-Qaidan) kohdalla, sen suunnittelemien terrori-iskuissa eri puolille maailmaa. Se muistutti H1N1- rokotteen kaltaiselta massojen ”ohjatulta mielikuvienluomiselta”, joka tässä yhteydessä merkitsisi yritysstrategisesti toivetta siitä, että joku kristillisen maailman tahon aloittaisi sodan muslimeja vastaan (ajatus ei ole uusi). Yhdysvallat kouluttivat itse aikanaan Osama bin Ladenin (Aurinko merkki Kalat), siksi hyödykkeen ja muun jatkojalostuksen (al-Qaida) on tuotettava myös voittoa. Näin rahoitetaan muun muassa USA:n taloutta. Tällä kertaa ei kuitenkaan enempää USA:n ja eräiden pankkiirisukujen sairaasta pelistä maailmassa.

NEPTUNUKSEN – MIELIKUVITUSMAAILMA
Meitä kaikkia voi huijata. Lisäksi se on melko helppoa. Emme koskaan voi olla varmoja valehteleeko toinen. Petoksen kohteeksi joutumista voi läheskään aina estää mitenkään. Huijatuksi tuleminen on kuitenkin useimmiten tahatonta myös sen tekijän puolelta. Itsepetoksen tai muiden harhautuksen uhriksi joutumista voi käsitellä hyvin vaikkapa taiteen keinoin. Taiteen avulla todellisuutta voi esittää ja kuvata turvallisesti tai hyvinkin radikaalisti tai provosoivasti pukien esittävä farssin, satiirin tai vaikka komiikan muotoon. Taide-esityksen turvallisuus on pitkälti siinä että se on tietoisesti hankittu kokemus. Tietysti näihinkin esitystapoihin voi turtua. Henkinen pöhötys kasvaa tehokkaimmin televisio- ja elokuvateollisuuden massaviihde tuotteissa. Joissa rahatulon määrä, korvaa laadun. Nopeasti kyhätyt ala-arvoiset käsikirjoitukset ja heikkolaatuiset esityskeinot ovat viihdeteollisuuden aivopesua. (Onneksi on viisaita vanhempia, jotka kieltävät lapsiltaan lähes kaiken tv- ja elokuvien katselun!)

Valelääkärit ja valeopettajat voivat olla harmittomia tapauksia, mutta yhdessä kirkon skandaalien ja USA:n luoman finanssikriisin kanssa ne lisäävät yleistä valheellista ilmapiiriä. Sama trendi levittäytyy kaikille yhteiskunnan tasoille. Nuoret miehet (15-18v.) ryöstävät liikuntarajoitteisilta vanhuksilta lompakot ja pankkiautomaateilla keskellä päivää. Toimeentulonsa eteen ihminen keksii kaikenlaista luovaa. Mutta entäs sitten kun toimeentulon erämaat on hyödynnetty, mitä jää jäljelle? Sotateollisuus? Liikeyrityksenä sotateollisuus ei ole mitenkään puolusteltavissa. Sillä jos liikeyrityksen tulisi kasvaa ja tehdä rahallista voittoa. Kun yrityksen liikevaihto ei kasva se miettii liikestrategiansa uudelleen, joka tässä tapauksessa merkitsee enemmän ruumiita (!). Muistan kuulleeni joku aika sitten eteläamerikkalaisesta tv- toimittajasta - tuottajasta (?), jonka ohjelmassa ratkottiin rikoksia. Kun hän kohtasi kilpailua alallaan hän teki, siis suoritti itse rikoksen, saadakseen ohjelmaansa tuoretta sisältöä. No kuten aina ”ovelinkin menttalisti” tekee virheitä ja miehen jäljille päästiin, kun alettiin ihmetellä miksi hän tiesi asioista ennen poliisia.  

RYHMÄHENGEN LUOMAT MIELIKUVAT
Neptunus on kollektiivinen planeetta josta voisi puhua kauan ja monelta eri näkökulmalta.  Olen kirjoittanut Neptunuksen huijaavasta vaikutuksesta aiemminkin näillä sivuilla. Neptunuksen energiat meissä koskettavat meitä jokaista, sen suhteen kuinka samaistumme ympäröivään maailmaan. Neptunus on ns. sukupolviplaneetta sillä se viipyy kussakin merkissä noin 14 vuotta.
Neptunus on tällä hetkellä Vesimiehessä (4.3.2011 asti ja perääntyen vielä sinne takaisin 5.8.2011–3.2.2010 välisen ajan), joka merkitsee suurta mahdollisuutta nähdä valoa vasten esitetyt asiat. Jos asioita ei nosteta pöydälle tai emme kohtaa asioita suoraan, vaan tyydymme mielikuviin, me myös jäämme mielikuviimme.  

Totuuden paljastuminen on epämieluisaa useimmiten, mutta se kannattaa. Epämieluisaksi sen tekee se, että myös varsin usein myös kanssaihmiset joiden kanssa elämme tai työskentelemme joutuvat samaan aikaan ”neptunus herätykseen” usein tahtomattaan. Irrottauduttuamme omista illuusioistamme myös läheisemme joutuvat prosessiin tahtomattaan. Pelissä on valittavana sinun, vain minun mielikuvat. Kannatan silti totuutta sillä vain se on rakkautta. Totuus on rakkautta. Jos asiat voi selvittää itselle, niin ne voi helposti selvittää myös muille. Vai eläisitkö mieluiten mielikuvissa, jota voisi verrata humalaan tai muihin narkoottisiin aineisiin? Voitko elää suhteessa toiseen ihmiseen tai koko ryhmään joka perustuu valheelle ja mielikuville, ikäänkuin olisit aina hieman humalassa tai muusta syystä poissaoleva?

NEPTUNUS ALKOHOLI ja MUUT USKOMUKSET
Neptunus kuvaa tietoisuuden tasoa jonka jokaisen on kohdattava itsessään. Jos peiliin katsominen humalassa tai kiireessä vastaa käsitystämme todellisuudesta, jossa elämme, vastuu peilikuvan luomista mielikuvista on katsojan. Lisäksi kukaan ei tule hakemaan meitä pois mielikuvamaailmasta. Jos joku vakavissaan erehtyy ja ryhtyy pelastamaan toista henkilöä "itseltään” riskinä on pelastajan eksyminen - samaistumalla! 
Kaikilla meillä on kokemusta tilanteista joissa mielikuvat luovat ihmisten välille villieläinten, noitien, kauppiaiden, pappien, politiikkojen kuhisevat vaarallisen vyöhykkeen, johon voi eksyä.

Neptunuksen ollessa siis kollektiivisten tuntojen kuvaaja, se myös näyttäytyy siten että, et voi jäädä yksin tuon kollektiivisen massan ulkopuolalle. Nykyään on melko yleistä oivaltaa sellaisia sitkeinä eläneitä uskomuksia vääriksi, kuten alkoholinkäyttö tai uskonnolliset yhteisöt vaikka miljardit ihmiset edelleen kannattavat ja pitävät niiden "käyttöä" normaaleina, olematta kuitenkaan sitä. Yksi sitkeimpiä kollektiivisia uskomuksia on omien viettien hallinnan vaikeus. Se on eräänlainen tuottoisa ”markkinarako” joka vetää puoleensa kaikkia niitä jotka eivät kykene toimimaan omassa sukupuolessaan. Katkeruus on naamioitunut trendikkääksi sukupuolen häivytys pyrkimykseksi. Sitä on kuvattu feminismin kolmanneksi aalloksi.Yksikin sielu riittää nostattamaan henkilökohtaisen emotionaalisen vihansa miehiä tai vääränlaista maskuliinisuutta kohtaan niin suureksi, että se ulottuu laajalle kollektiiviseen alitajuntaan josta se saa pian kopioitua samanlaisia vertaisiaan.  Itsetuntemuksen puute saa ihmisen hämääntymään.
Löydät omasta elämästäsi nopeasti lisää hyviä esimerkkejä siitä kuinka joukkovoima toimii. Vaati oman alitajuisen maailman läpivalaisua tunnistaakseen joukkohypnoosin ja tietysti myös itsesuggestion vaikutukset. Halutessamme kehittyä ihmisenä tämäkin kehitysvaihe on läpäistävä. Opittuasi tunnistamaan toisten ihmisten herättämät mielikuvat vaikkapa siitä että he ovat oikeassa ja sinä väärässä, niin sittenkään heidän ei tarvitse olla oikeassa. Tähänkin sopii sanonta, ettei määrä vastaa laatua. Älä mene halpaan kollektiiviseen harhaan, vaikka vastassasi olisi millainen joukkovoima. Totta on tietysti se, että ajoittain on vaikeaa pysyä ulkona näistä tilanteista sillä sodat, useat kilpailut, koulu- ja työpaikkakiusaamiset voivat olla sangen hämääviä. Mutta samalla on muistettava että mielikuvat saavat elinvoimansa ”joukkohengen” voimasta. Vaikka ne luovatkin uhkaavia ja vaikeita valinta- ja eroamispäätöksiä pysy kannassasi. Näin meitä voidaan ohjailla alitajuisesti, jos annamme näin tapahtua.

HERÄTYS
Astrologisesti tarkasteltuna Neptunus osoittaa kartan sokeimman kohdan, olipa kyseessä ihmisen tai jonkin hankkeen syntymähetken karttaa. Kukaan ei kehity henkilökohtaisessa evoluutiossaan ellei hän nouse  y k s i  n  Neptunuksen mielikuvamerestä kuivalle maalle. Senkin uhalla että herääminen tapahtuu kalaparven ulkopuolella, yksin rannalla. Meitä ei ikinä hylkää muut kuin mielikuvamme!  

Jokainen yksilö joutuu kohtaamaan tämän evoluutiontason yksin. Tämä tapahtuu, jos haluat sen tapahtuvan silloin kun Neptunus tekee planeettaylitystä syntymäkartan uudestisyntymisen mahdollistavaan teemaan, kuten Plutoon. Tällöin voimme kohdata silmästä silmään omien mielikuvien luoman todellisuuden. Jos henkilö tai vaikkapa kokonainen kansakunta päättäjiensä aloitteesta haluaa laittaa päät pensaaseen kieltämällä kohtaamasta paljastuksia se on kansakunnalle erittäin tuhoisaa. Vaikkapa virheellisissä lakialoitteissa, kuten Suomessa on yleisesti tapana. Päätöksiä harvoin muutetaan, mieluiten käristään virheistä.
Neptunuksen vaikutuksen aikana voi lisätä huurua, esimerkiksi alkoholin ja muiden mielikuvastimulanssien muodossa. Monimutkaiseksi tämän tekee se että samalla kun ihminen huomaa asioiden ristiriitaisuuden ympärillään ja myös esimerkiksi omissa elintavoissaan samalla hän kohtaa kollektiiviset uskomukset muiden suhtautumisessa "omassa heräämisessään". Ja taas emmitään; teinkö nyt oikein, entäs jos sittenkin menen muiden mukaan? Neptunuksen vaikutuksesta lujaa maata ilmestyy jalkojesi alle heti, kun hylkäät ja sanoudut irti ryhmähengestä. Katsot vain kuinka joukkoon kuulumisen merkitys katoaa, kuin kangastus kuumalla tiellä jota hetki aiemmin pidit todellisena ja merkityksellisenä.

MYÖS URANUS KALOISSA PALJASTAA USKOMUKSIA
Uranus perääntyy 14.8.2010 – 11.11.2011 välisen ajan Kaloissa. Koska astrologisesti Neptunuksen katsotaan hallitsevan Kaloja, merkitsee tämä ”perääntyvä vaihe” kollektiivisten mielikuvien ja uskomusten osalta yllättäviä suunnanmuutoksia jo omaksuttuihin käsityksiin. Heti kun Uranus siirtyi Oinaasta takaisin Kalojen merkkiin 14.8. Uranuksen irtiotot leimasivat tunnelmia aiempiin uskomuksiin nähden. Niinpä kuluvan vuoden aikana esille tulleita yrityksiä ryhdyttiin uudelleen kyseenalaistamaan jo tehtyjen päätösten osalta.
Esimerkiksi sikainfluenssarokotusten keskeytykset uutisoitiin kymmenen päivää myöhemmin (24.8). A-talk tv-ohjelma otsikoi Voita pöytään! - keskustelun syyskuun puolivälissä. Kolmantena esimerkkinä Suomessa olevista kaivoshankkeissa peräännytään, koska niiden omistussuhteita kollektiivisella tasolla halutaan tarkastella uudelleen. 

Sikainfluenssarokotus ja rasvakeskustelussa perääntyvän Kalojen vaikutuksesta Uranus toi kuin ”taivaanlahjana” itsenäistä ajattelua valtion ja yksilöiden päätöksiin. Samalla rajoittava Saturnus jätti Neitsyen merkin 22.7.2010, joka siis mahdollisti neitsytmäisistä rajoituksista vapautumisen hyvin uranusmaiseen tyyliin:
Sillä Kalojen vasta merkkinä Neitsyt symbolisoi mm. työtä ja terveysasioita; terveyttä ja hygieniaa. Maaomaisuus on yhteistä kollektiivista omaisuutta, jota varsinkin luonto sellaisenaan symbolisoi, on nyt osuvasti esillä kun Uranus perääntyy Kaloissa.SuomiMauri Pekkarisen tuoma ehdotus kaivosten siirtämisestä yksityisomistuskeinottelusta valtionomistukseen on Suomen kannalta ja myös astrologisesti kaiken kaikkiaan erittäin oivaltava ja kannatteleva kehityssuunta!
Astrologisesti tällä hetkellä perääntyvä Uranus Kaloissa osuu ”Suomen Chironin päälle” ja tekee sieltä huippuhyvää kulmaa ”Suomen Jupiterille”. Jupiter on laajennus mahdollisuudet ja nyt ne mahdollisuudet o n  käytettävä. Lisäsi Pluto on etenemässä Suomen kartalla toiseen huippukulman ja se tuo suomaisille työtä, kuten Pekkarinenkin perusteli ideaa kaivoshankkeiden valtionomistuksissa, työpaikkojen lisääntymisenä ja tietotaidon säilyessä maassamme. 

Tuija Uusitalo 8.10.2010