Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

Paljastava dominoefekti, 2021

Paljastava dominoefekti, 2021

 

Paljastusten ja Yllätysten vuosi käynnistyy vuoden 2020 viimeisenä päivänä, kun dominopelin- laitimmainen nappula kaatuu uutisella: Jeffrey Epstein on elossa. Tämä johtaa valheet paljastavaan ketjureaktioon ympäri maailmaa!  


Paljastukseen johtaneet syyt: korkeimman oikeuden tuomari John Roberts kieltäytyi katsomasta Texasin toimittamia vaalivilppiin liittyviä asiakirjoja. Sitten Robertsia tukevat joukot hyökkäsivät asianajaja L. Lin Wood vastaan joka puolustautui Twitter -viestillään kehottaen Robertsia kertomaan totuus.
- ”Vai kysytäänkö Jeffrey Epsteinilta. Hän on elossa”!
Tässä pari ensimmäistä kommenttia: ”Robertsin puolelle jäätä hiljaisuus! Ja toinen ”Say whaaaattttt!!!!” (lähde 31.12.2020: twitter ja infowars.com)

Paljastusten ja yllätysten aloituspäivämäärät ovat jo ke 6.1 ja ke 20.1.2021 jotka kulminoituvat Vesimies Uranus teemoihin.

Ja kuinka ollakaan, molemmat herrat Epstein sekä Roberts ovat Vesimiehiä. Vesimiehen merkkiä hallitsee Uranus!
Ellei itsellämme ole planeettoja tai Kuuta merkissä, Uranus on kuitenkin jossakin kohtaa syntymähetken pohjalta laadittua astrologista karttaa. Elikkä jokaisella on uranusmaista kykyä sanoutua irti väärästä suunnasta, olipa se jokin ryhmä tai seurapiiri, joku trendi tai väärä ajatus, mielikuva tai teko: oivallettuaan totuuden - hetkessä.

Vesimies Uranus teemat ovat läpinäkyvyys ja jos asiat eivät kestä päivänvaloa, silloin ne ovat rikollista toimintaa itseä tai muita kohtaan. Rikollinen/ väärä toiminta heikentää omaa, ja muiden, henkistä ja fyysistä terveyttä.
Uranus on tekninen tekijä. Se kykenee päivittää koneet ja laitteet ja toimintatavat joka tasolla, siksi Uranus ja Vesimies-painotuksen omaavat henkilöt ovat ulkopuolisia ja vapaita, hyvässä ja pahassa. Sen negatiivinen ilmentymä on terrorismi ja kirurgiset sukupuolenvaihdosoperaatiot, ja muut irtiotot ja vallankumoukset. Nuoriso kuvaa hyvin näitä energioita. Kuten henkilöt jotka tulevat uutena porukkaan, ja näkevät välittömästi esimerkiksi työpaikan epäkohdat joihin muuta ovat ajan kuluessa sokaistuneet.
Myös yllättävät katoamiset, onnettomuudet ja kuolleista heräämiset liittyvät samaan energiaan. Kuten nyt J. Epstein kohdalla. Joka kuoli huipputurvallisessa kameravalvonnassa vankilassa 10.8.2019.


Vauhtia ja vaarallisia tilanteita
Uudistukset aktivoituvat nyt nopeasti, myös siksi että Saturnus ja Jupiter Vesimiehen merkkiin 17. 12 ja 19.12.2020 alkaen.
Näistä Jupiter etenee edellä innostaen avoimesti ajattomiin henkisiin tekniikoihin (kuten meditaatio). Myös materiaalisella tasolla löytyy intoa kuten nyt Davosin talousfoorumilla: ideana nollata talous (The Great Reset) valmistelu päätökseen jo 1/2021.
Kuninkaallista valta-asemaa vanhan mallin mukaisesti tavoitteleva järjestäytynyt mafia himoitsee maailman varallisuutta ja muuta omaisuutta mukaan lukien kaikki ihmiset, työntekijät, orjat ja kuluttajat. Liikkuu huhuja että ihmisiin istutettaisiin mikrosiru nykyisen pandemia – uskonnon rokotteiden avulla. Huhu sopisi kaiken muun infantiilisen Vesimies- Uranus sekoiluun, ufoista geenimanipuloituun ravintoon ja heterogeenisyyden tuhoamiseen.

Onneksi Jupiterin aitoa lapsekasta vapauden riemua molemmilla puolin kenttää hillitsee Saturnus. Se viipyy samassa merkissä vuoden pidempää (3/2023 asti) ja se tulee käytännön tasolla nostamaan esille rakenteita kuluttavat epäkohdat – aineen hallinnasta. Saturnus poistaa vanhat aikansa eläneet yksilön omaa terveyttä sekä toimivaa yhteisöä ja laajemman vuorovaikutuksen säröt ja viat. Nykyhetken epäkohdat paljastuvat teeman mukaisesti teknisin keinoin, ja epäkohdat hävitetään, tai ne korjataan.
Talousfoorumin porukka on kyllä hyvin perillä ajankohdan mahdollisuuksista teknisin keinoin toteutettavasta Vesimies -Uranus uudistuksista nollata globaali talous, mutta he ovat unohtaneet ihmiset, ja hengen. Sarkastisessa hengessä: atomit eivät toimi tällä tasolla ilman molekyylejä.

Mitä sinä, voit tehdä?
Ryhdy tarkkailijaksi. Aloita itsestäsi. Älä ryntäile sinne tänne, vaan teroita itsessäsi olevaa - oikean ja väärän erotuskykyä. Etsi tietoa, keskustele ja vaihda tarvittaessa näkökulmaa. Näin saat oman Uranus timanttisi loistamaan. Ja kuten jo huomasit Vesimies Uranus teemalla, ollaankin ulkopuolisia, ei yksinäsiä - vaan yksin – erillään.
Kaikella on aina kääntöpuolensa. Eristykset ja sulkutilat ja etätyöt mahdollistavat oman ajankäytön laadun parantamista jota tarvitset löytääksesi oikean vastauksen sisältäsi.
Tiesitkö, on vain - yksi totuus! Ne josta väittävät muuta puhuvat mielipieteistä. Hyvä esimerkki totuudesta on ”valo on kirkas” ja ”kukka on kaunis”. Se että pidätkö siitä, kyseisenä hetkenä onkin se epätotuus eli mielipide. Meissä jokaisessa o n tuo absoluuttinen totuus kunhan annat aikaa ja olet rehellinen itsellesi löydöt sen.
Uranus on nykyhetki, eli se sama, Kristuksen mainitsema kapea portti - nykyhetkessä!

Tämä on tärkeää siksikin että Uranus on nyt Härässä 3/2019- 4/2026 välillä. Tiedähän Härkä ihmiset ovat hitaita, rauhaa, metsää ja luonnonmukaisuutta rakastavia ja he tietävät tasan mitä milloinkin tarvitsevat. Itsepäisyys näkyy kenties heissä juuri voimakkaimpana.
- Meissä kaikissa on myös Härkää, Venus planeetan ja sen sijainnin muodossa kartalla.

Venus säteilee rakkautta. Sillä luodaan omaa tyyli kaikessa, kuten musiikissa, ystävissä, pukeutumisessa, Härkien kohdalla erityisesti ruoassa. Härät ovat usein hyvin terveitä myös henkisesti koska säätävät itse oman (lepo-) ajan ja reviirin käytön.
Härkien käsityötaidot, käytännöllisyys ylettyy kaikkeen luontaiseen laadun parantamiseen. Puhtaat ja oikeat ravinteet vaikuttavat terveyteen: Ei suosita prosessoituja ruokia, mikroaallossa valmistettuja ruokia (testosteronin tappajana), eivätkä kevyttuotteet saa mitään arvostusta. Alkutuottajana – he tekevät kaiken itse!

Uranus on nyt siis Härässä kun kehotetaan rajoittamaan hapensaantia (maskit) ja lisäämään elimistöön uudenlainen rokotus hmm’!?
Ja valinta on yksilön oma.
- Lääkeyhtiöt ovat uranusmaisesti pesseet kätensä yksilöön lisätyistä geneettistä haittavaikutuksista, he eivät ole juridisesti vastuussa seuraamuksista.

Härkä siis vaalii ja ylläpitää elämää: luontoa ja luonnonvaroja joilla huolehtia ja ravita henkilökohtaista henkistä ja fyysistä terveyttä täällä maapallolla. Raha-asiat liittyvät vaihdannanvälineenä, alkutuottaja Härkiin. Nyt kun Uranus on Härässä ja yllätyksiä raha-asioissa on nähty jo koko viime vuoden. - Ja toisaalta, ihmiset ovat henkilökohtaisella tasolla omilla kotikoneillaan ja kotoa käsin kehitelleet uusia virtuaalisia palveluja ja muuttaneet maalle.

Uranus hajottaa luonnonvoimalla vanhat elintoiminnot, nyt Härässä, kuten se teki 4/1935 – 6/1942 sekasortoisina sotavuosina.
Härän etuna on sitkeys ja Uranuksena etuna on kyky uudistua: löytämällä yllättäviä tapoja ansaita, uudenlaista suoramarkkinointia ja paluuta vaihdantatalouteen - ilman välikäsiä.
Norjan maanvyöryssä kulminoituu Uranus Härässä (maamerkki): rauhallisen elämän perustat voivat kadota yllättäen vieden mukanaan lähialueen arjen, taloja ja ihmisiä. Uranus, luonnonmullistusten aiheuttaja, vanhan romuttaja, ilmenee ihmisissä kykynä löytää tarvittaessa nopeasti tapahtumiin johtaneet syyt. Geologin totuus tässä maanvyörystä on että suola pitää maaperää paikoillaan kunnes sadevesi ajan kuluessa on liottanut tämän sidosaineen kokonaan pois.

Mars planeetta ylittää Uranuksen 19–21.1.!!
Mennyt vuosi huipentui loppuun piiritykseen ja vankilamaisiin olosuhteisiin totalitäärisissä tunnelmissa. Pluto ja Saturnus pitivät kuria ja järjestystä Kauriin merkin kautta. Saturnus hallitsee Kaurista ja Pluto Skorpionia, joten yhdessä ne ovat ohjailleet ja keskittäneet hallinnot ja materiaalivara resurssit omiksi rahan ja (yli-)vallan aseiksi. Nämä toiminnot estivät Marsin vapaata ja spontaania liikkumista.
Vaikka Mars oli Oinaassa, omassa merkissä rohkeana, aina valmiina itsenäisyystaisteluun, koko syksyn, se ei voinut toimia.


Kiinalaiset kiteyttivät vuosituhansia sitten Marsin ydinolemuksen, kaiken toiminnan, myös taistelussa, ihmisen kykynä olla osa kokonaisuutta.
Itsen ja muuttuvan kokonaisuuden jatkuvana vuorovaikutuksena; tarkkailija ja tarkkailtava kohde ovat yhtä. Luonto ja tilanteet ovat jatkuvassa muutoksen tilassa ja ne muistuttavat sodankäyntiä ja sen johtamista. Sunzi toteaa sodankäynnin taidossa:
”Voittoisia taiteluja ei voi toistaa. Ne ottavat muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista”. Voimme lähettää heidät kuolemaan tai antaa heille elämän, mutta perimmiltään emme saa johtaa heitä harhaan”.
Tähän on taas pakko siteerata Kristusta ”olkaa hereillä”.
Tosiasiassa meitä yritetään johtaa jatkuvasti harhaan, tyypillisimmillään kaupankäynnissä.

Mars planeetan ydin ilmenee yksilöllisenä kykynä elää, toimia ja vetäytyä oikeaan aikaan välttyäkseen vaaroilta. Syksy opetti harkittua itsenäistä toimintaa vaikeissa ristiriitaisissakin tunnelmissa. Esimerkiksi maskinkäytön valinnassa joka sotii luontaista yhteisöllistä toimintaperiaatettamme vastaan – saada hengittää happea vapaasti!!

Älykkäinä ihmisinä saatamme ymmärtää että kaikki perustuu ”vain” ihmisen itsensä luomaan ja ylläpitämään tunnelmaan, itsessä ja ympäristössä. Nimittäin muutoksentuulia tulee emotionaaliseen sisäiseen ilmastoon ja atmosfääriin ainoastaan omien ajatusten ja ympäristöstämme tekemiemme havaintojen perusteella, jotka sisältävät muiden ihmisten näkemykset ja paikallisen alueen muutokset. Näistä syntyvät mielipiteemme. Tämä soppa on ”se” ainut ilmapiiri joka motivoi meitä ”hetkessä” toimintaan ja ei-toimintaan.
Mars, pitää toimintakykyä ja liikettä yllä, sisäisesti ja ulkoisesti. Oman toiminnan arvioimista on syytä kehittää, ettemme säntäilisi epäselvissä ja sumuissa tilanteissa ja olosuhteissa (esim. päihteet, uutiset).


Mars siirtyy Härän merkkiin osuvasti 6.1. (klo 17.27 Washington) kun vahva joukko aggressiivisia hedonisteja sekä tavallista kansaa kerääntyy kuulemaan Yhdysvaltojen vaalituloksen.
Kuulemme tämän hämäyssodan vallatun maan lunastusoikeuden päätymisestä joko hyville vai pahoille. Mars Härässä aiheuttaa erityisen itsepäisen ja sinnikkään energian purkauksen… lapsia ja lapsenmielisiä hyväksikäyttävän rahaeliitin raivokohtaus, yltyvä kuin 4-5 vuotiaan lapsen kiukuttelu kaupan karkkihyllyjen edessä jatkuu pitkään kun globaalit massiiviset herkut jäi saamatta.
Muistamme tämän jutun alussa kuvatut yllätykset ja paljastukset!
Marsin ohella myös Saturnus on siirtynyt kiinteään, Härän ja Vesimiehen merkkiin.
Toisin kuin edeltävien Oinas, Kaurismerkkien asiapainotteiset johtavat hallintamallit nyt on siirryttävä huolehtimaan elämää ylläpitävistä ja niitä vahvistavista toimintamalleista.


Mars, Härässä liike, lähtee puhtaasti omista tarpeista, on huomioitava omat voimavarat ja toimintamahdollisuudet.
Mars Härässä ohittaa Uranuksen 20.1 ja laukaisee vakiintuneeseen malliin – yllätyksen, kun USA:n presidentti valitaan virkaan – samana päivänä!
-Eikä siinä vielä kaikki yllätyksistä.
Presidentti D.J. Trump on Aurinko yhtymä Uranus, Kaksoset – henkilö joka pysyy nokkelasanaisena ja hyvällä tuulella - tuulessa ja myrskyssä.

Siis pitäkäähän hatuistanne kiinni, meno on kuin Linnanamäen vuoristoradalla. Nyt koittaa totuuden ja läpinäkyvyyden aika tiedonkulussa: tätä kestää tammikuusta eteenpäin – koko vuoden 2021!

Kirjoittanut, astrologi Tuija Uusitalo 4.1.2021 klo 15.00.

 

pelastaarahaa