Astro Uutiset

Uutisia astrologian näkökulmasta

slide2
slide4
slide3
slide1

USA

Capitol_hill

”Rapuvaltio” Yhdysvaltojen tunneherkkyys tekee muutoksesta vaikean

Yleismaailmallinen taantuma alkoi ravun merkeissä syntyneiltä Yhdysvalloilta.

Asuntomarkkinoilta alkanut taantuma on ravun ominta - kodin aluetta. Amerikalla on edessään suuri tehtävä toimiessaan esikuvana ja toteuttaessaan pyrkimyksensä muuttaa tavallisen ihmisen kulutustottumuksia
.

AUTOTEOLLISUUS - TEOLLISEN AIKAKAUDEN AMERIKKA
Yhdysvalloissa elettiin 1800–1900 lukujen taitteessa vilkasta aikaa kuten tietysti kaikilla maailmassa. Tuolloin valmistui ensimmäinen amerikkalainen bensiinikäyttöinen ajoneuvo 1895–1897. Pluto joka edustaa  vaikutusvaltaa ja rahanvaltaa lisäsi sopivasti oli tuolloin Kaksosen merkissä, joka merkin luonteen mukaisesti liikkumisen mahdollisuutta autolla. 

mustat_BuickitTämän villityksen keksi eräs skottiherra David Buick, joka perusti vuonna 1899 Buick - Auto yhtiön Detroitiin. Pluto oli tuolloin noussut USA:n astrologisen kartan ihmissuhde alueelle.  Buick– Car Co oli myöhemmin syntyneen GM 1908 emoyhtiö.
Tosin noin sata vuotta aiemmin oli Euroopassa valmistunut autontapainen kolmipyöräinen kulkuneuvo. Sen valmisti 1769 ranskalainen N. J. Cugnot (kun Pluto oli samassa kohdassa Kauriissa kuin nyt). Kulkuneuvo kuljetti vain paria ihmistä kerrallaan, ja se oli tarkoitettu lähinnä sotilaskäyttöön ja tykin hinaamiseen.

Maailma on kulkenut tuosta ajasta yhden kokonaisen ajanjakson eli teollisen ja teknisten sovellutusten aikakauden. Tänä aikana kuljettiin koneiden kehittelyvaiheesta höyrykoneisiin ja satelliitteihin ja hehkulampusta led-valoihin. Astrologisesti ajanjakso sopii yksiin Pluton kanssa, joka kiertää eläinradan noin 240 vuodessa.

Amerikka on ollut yhtenäisenä kansakuntana lähes samanpituisen 233 vuoden jakson. Tänä aikana Amerikasta muodotui yhtenäinen kansakunta. Yhdysvallat koostuvat erilaisista "osista" ja erilaisilla taidoilla varustautuneista ihmisistä. Tätä voisi verrata eräässä mielessä mekaanisen koneen toimivuuteen

Amerikan lyhyt astrologinen profiili
USA:n perustamisajankohdan kartassa autoteollisuutta kuvaa osuvasti toiminnallinen Mars, joka on vilkkaassa Kaksosten merkissä.  Pluto oli 1776 Kauriin merkissä ja sen suhde Marsiin on merkittävä, kuten myös Mars ja Neptunuksen tarkka 90 asteen kulma.  USA_1776

Tässä Kaksonen ja Kauris yhditelmässä, yhdistyvät sekä Mars kaksosmaisen huolettomana toimintansa ja hetken mielijohteessa tehdyt valinnat sekä Pluto Kauriin realiteetin sanelemana tehdyt muuttokset. Päivittäisen autoilun historia alkoi jo kauan sitten, kun autoillen etsitään sopiva asumapaikka uudella mantereella, uudessa osavaltiossa. Näiden planeettojen keskinäinen noin 150 asteen kulma USA:n kartalla kertoo halusta pysyä liikkeellä ja leikitellä ideoilla kohtaamatta asioiden toista puolta, kun astekuvion toisen pään planeetta nimenomaan vaatii tosiasioiden ottamisen vakavasti! Toisin sanoen Kaksosen kepeys ja Kauriin vastuuntunto ja kurinalaisuus luovat pinnanalaisen ja kiusallisen jännitteen. Amerikkalaisten kansallinen luonne rakentuu mm. näistä kahdesta ominaisuudesta jotka ovat jatkuvasti läsnä. Kumpaakaan niistä ei voi sivuuttaa.   

Neptunus Neitsyen merkistä kuvaa hyvin Yhdistyneiden Kansakuntien perustamisajankohdan ihanteita. Yleisesti ottaen Neptunus kuvaa kollektiivisia trendejä, unelmia ja tyylisuuntia taiteessa ja muodissa.  Neitsyen merkissä ihanteet kohdistuvat huolellisuuteen, laatuun työssä, terveydessä ja tekniikassa. 
Amerikan kohdalla liittäisin Neptunuksen suhteen Marsiin enemmänkin poliittisiin harhautuksiin ja neuvottelutilanteiden taktisiin epäselvyyksiin kuin autoteollisuuteen.

Amerikan halu suojautua
Amerikkalaisen itsetunnon peruslähtökohtana on kuitenkin rapu merkki, jolle keskeisintä aluetta on oma perhe ja koti. Kaikki ne teema, jotka liittyvät turvaan, suojaan ja äitiyteen ovat tärkeitä. Synonyymi näille elämän perusasioille on tunteet! Kuu on ravun hallitsija ja se kuvaa ravun muuttuvia tunnetiloja!
Ymmärrämme paremmin, sen vaikutusta jos mietimme ihmisen mielen ailahtelevuutta. Kuinka paljon mielialat vaikuttavat päätöksiimme? Syytämmekö muita peloistamme ja pettymyksentunteistamme? Kuinka paljon tyydyytämme tunteitamme kuluttamalla ja ostamalla jne..?

Rapu luonne voi peilata ja heijastella muiden tunteita ja tarpeita paljastamatta omia ajatuksiaan. Vuorovaikutteisessa tilanteessa toinen tuudittautuu "ravun antamiin" tunteisiin jotka eivät ole ravun vaan meidän omia, jotka heijastellemme hyvässä ja pahjassa toiseen. Lopulta on vaikeaa erottaa tunteiden alkulähdetta ja niiden alkuunpanijaa, hyvässä ja pahassa.

Tunnetilassa olevan ihmisen on vaikeaa eritellä tuntemuksiaan. Mutta sivistyneen ihmisen olisi tehtävä juuri niin!
Pluto on seuraavat vuodet 2008–2024 Kauriin merkissä ja se tulee sinä aikana haastamaan kaikki ne ihmiset ja kansakunnat jotka ovat astrologisesti joltakin osin rapu painotteisia. Kaikki eivät ole syntyneet kesällä, mutta heillä voi olla esimerkiksi Kuu tai vaikkapa Mars Ravun merkissä.
Muutos lähtee yksilöistä ja henkilökohtaisista tuntemuksista.

Epävarmuuden sietäminen ei ole rapu -teemalle helppoa. Pian saamme huomata, että ihmisellä on sittenkin kykyä muuttua. Henkilökohtaisesti uskon, että voimme vapautua yksilöllisestä tavasta pitää omia tuntemuksiamme ainoina oikeina. Opimme ymmärtämään omien havaintojemme ja kokemustemme olevan toisarvoisia suhteessa kokonaisuuteen. Tämä on paradoksi mutta täytyy muistaa, ettei ihminen ole vielä valmis! Evoluutio ja ihmisen kehitys jatkuu ainakin muuttuvan tietoisuutemme tasolla.

Vanha toimintamalli
Perinteisesti Yhdistyneet Kansakunnat ovat tarjonneet kansalaisilleen mahdollisuuden toteuttaa yksilöllisen vapauden ja unelman rikastua. Epärealistinen ajatus ikuisesta taloudenkasvattamisesta on tullut tiensä päähän ja tällä hetkellä tulevaisuus riippuu tämän asian ymmärtämisestä. Kaikki riippuu tavallisten ihmisten kyvystä hyväksyä henkilökohtaisten päivittäisten tottumusten kuten asumisen, työn ja liikkumisen alueella muutokset.

Vetäytyykö Amerikka kansakuntana rapumaisesti kuoreensa ja kukin huolehtii hellästi vain läheistensä tarpeista vieraista tai kaukaista naapureistaan välittämättä jää nähtäväksi. Tällä hetkellä Pluto Kauriissa tekee oppostiota Rapuun tämä tarkoittaa konkreettisuuden ja vastuun merkitysten korostumista. Se näkyy USA:n kartalla jonkinlainsena itsetilitykseen vuosina 2010–2015.

Rapu merkille epätietoisuus tulevasta ja vanhasta luopuminen on vaikeaa, koska se uhkaa perustuvallisuuden tarpeita.

Nykyhetki – taantumaan johtavat syyt
Nykyteknologia antaa todentuntuisen illuusion ihmisen rajattomista mahdollisuuksista. Tosiasiat ja unelmat vapaudesta sekoittuvat helposti. Reaaliaikaisuudenkäsite on arkipäiväistynyt ja se on yhdistänyt globalisaation ja jatkuvan kasvun illuusion asioihin joihin se ei sovi.  Suhteellisuudentaju on joutunut koetukselle ja joiltakin se on kadonnut kokonaan. Optiomiljonäärit tartuttivat sijoituskuumeen. Pitkäjänteisyys vaihtui päiväkurssien seuraamiseksi ja yritykset uutisoivat tuloksensa neljännesvuosikatsauksina (Ollila 1998). Toiset siirtyivät nettipokeriin.

Kasvua tapahtui toki muuallakin. Huolestuttiin lapsten ja nuorten liikalihavuudesta! (Jousimies liioittelee, ampuu yli, bulimiaa..) Kiinailmiö ja ylikansalliset yritykset tuottavat tavaroita edullisesti, joka puolestaan mahdollisti kulutusjuhlat kaikille tulotasoille (v. 1995–2008). Käyttöluotot ja pikavipit helpottivat jopa ruokaostoksia.

Huippu teknologia varmisti hengenmukaiset isot ja laajat asiat: suuret taulutelevisiot ja city-maasturit kuvaavat eräässä mielessä halua kononaisuuden hallintaan. Amerikkalainen General Motors ryhtyi valmistamaan isoja autoja jotka kuluttivat, 20 l/ 100km. Samaan aikaan päästökysymykset nousivat esille, mutta ”Jousimies” ei kuuntele vaan elämää ohjaavat laajentumispyrkimykset huolettoman tuhlaajapojan tavoin.  Pluto oli Jousimiehen merkissä vuosina 1995–2008.

Elettiin reaaliajassa, tässä ja nyt, ajattelematta tekojen seurauksia (v. 1998 Neptunus siirtyi Vesimieheen).  Neptunus loi ihanteet ja vesimies tarjosi siihen teknologisen maaston. Tietotekniikka mahdollisti koko ihmiskunnan yhteiset päämäärät tasa-arvoisesti yksilöllisten ja paikallisten epäkohtien jäädessä isompien kysymysten varjoon. Tämä tuki hyvin ajan epätodellista luonnetta. Valheen ja liioittelun ilmapiiri ”hyväksyttiin” yleisesti vaikka moni saattoikin epäillä moista innostusta.  Peiliin katsominen ei sopinut ajankuvaan (Pluto Jousimies).

Neptunus teki teknisesti avautuvaa 60 asteen kulmaa Plutoon, Vesimies Jousimies -akselilla. Lisäksi radikaali uudistusmielinen Uranus oli aloittanut jo 1996 siirtyessään Vesimieheen esteiden raivaamisen teknologisten ihanteiden tieltä. Saturnus pisti lusikkansa soppaan pönkittäen samaan aikaan Oinaassa. Se sai heikon itsetunnon omaavan ihmisen kuvittelemaan oman elämänsä hallintaa, vakauttamalla uudenlaisen verkostoitumisen tyylin alueilla jossa se ei hallinut vielä tilanetta. Tämä lisäsi itsenäisyydentunnetta vaikka omat kyvyt, eivät olisikaan kaikkeen laaja-alaiseen (liike-)toimintaan vielä riittäneet.

USA:n vuodet 1900 - 1995 - 2008
-    latinalainen Amerikka

Koko 1900 -luku ja sen tapahtumat osoittavat kuinka uppiniskaisen ajattelemattomalla tavalla USA on kehittynyt. Vuosisadan alussa Amerikka etsi yhteistyökumppaneita. Ajoitus sille oli kohtalonomainen, sillä tuskin Yhdysvallat tiesi millaisia asioita nuo kumppanuussuhteet nostaisivat pintaan. Aika ei suosinut yksipuolisia ja pinnallisia suhteita, vaikka USA yrittikin käyttää lyhytnäköistä malliaan siihen suuntaan milloin voimakeinoin ja milloin pakottamalla tarkoituksenaan luoda itseään hyödyntävät kauppapoliittiset ehdot. Pluto oli tuolloin kekseliäissä Kaksosissa DC:llä, yhteistyötä ja kumppanuuksia osoittavassa kohdassa. Näitä kuvaavat oivallisesti sotilaalliset iskut jotka suuntautuivat 1900 -l alussa eri puolille Latinalaiseen Amerikkaan (Guatemala, Kuuba..).

DollaritGATT ja WTO – järjestöt
Toisenlainen esimerkki kertoo kaksosmaisesta huolimattomuudesta kun GATT tarjosi USA:lle vuodesta 1947 lukien melko vapaat kädet solmia kauppa- ja tullisopimuksia. Mutta 1995 syntyneessä WTO – järjestön maailmankaupan vapauttamissuunnitelmassa ei sitten juurikaan voinut enää ohjailla asioita entiseen malliin ja yhdysvallat hämmentyi menettäessään otettaan kansainvälisessä kaupassa.
Yhdysvalloilta karkasi ote maailmankapitalismia johtamisessa juuri sopivasti kun Pluto siirtyi vain pari viikkoa myöhemmin Jousimiehen vapautta rakastavaan merkkiin (17.1.1995).


Järjestön astrologinen ajoitus, ei palvele WTO:n aatetta. Järjestön keskeisin ajatus oli saman periaate kaikille: ”Jos myöntää tullietuudet jollekin maalle, on ne myönnettävä kaikille allekirjoittaneille jäsenmaille” lukee järjestön säännöissä. 


Kuitenkin WTO -järjestön syntymähetki on astrologisesti täynnä jännitteitä ja ristiriitaisuuksia jossa ”välistä vetäminen” on vaikeaa ainakin useimmille. Käytännössä järjestö tukee suuryhtiöiden ja suurien maiden etuja. WTO on vapaaehtoinen järjestö mutta ongelmaksi muodostuu poisjääminen koska se luo ”kauppasaarron” sen ulkopuolella oleville. Jännitteistä ja rahoituksista huolimatta, jäsenmaat luovivat taitavasti eteenpäin. Jäsenmaat loivat paikallisilla säädöksillään näppäriä ja yksityiskohtaisia toiminta esteitä Mars Neitsyessä -tyyliin, kuten paikallisilla maataloustuilla, turvallisuus- ja ympäristövaatimuksilla jotka asettivat esteitä esimerkiksi kehitysmaiden tuotteille jne..


Pluto oli nippa nappa siirtynyt Jousimiehen merkkiin järjestön perustamismajakohtana. Se tekee sieltä tarkkaa 90 asteen kulmaa toiminnalliseen Marsiin joka on tarkassa Neitsyessä ja luoden rakenteita Saturnuksen avulla häilyvissä Kalojen merkeissä. Pluton Skorpioni vaikutus on teknisesti läsnä koko vuoden 1995, joka vaikuttaa valta-asetelmien avautumisen luonteesta.    


Clinton – Lewinksi ja NATO
Samalla kun USA suuntasi katseensa maailmalle ummisti se silmänsä kotimaansa ongelmilta, ”eikä se enää nähnyt itseään”, kuten Pluto Jousimiehelle saattaa käydä. Nuorisorikollisuus, huumeet ja kodittomuus kasvoi räjähdysmäisesti globalisaation seurauksena. Presidentti Clintoni ja Monica Lewinskin suhde sopii hyvin Jousimiehen-ajan ylimieliseen ja moraalittomaan käytökseen. Tästä on hyvä esimerkkejä aiemmilta ajoilta kun oli Pluto Jousimiehessä. Esimerkiksi vuonna 1503 historian kirjat kertovat ”papiston syyllistyneen moraalittomuuteen”. Vain sillä erolla että papeista on siirrytty poliitikkojen edesottamusten seuraamiseen.

USA kävi öljyn saannin turvaamiseksi, kuten se oli aina käynyt kulissien takaisia salaisia neuvotteluja. Nämä valehyökkäykset ovat olleet sen käyttämiä toimivia harhautus taktikointeja, joilla se on voinut oikeuttaa sotilaalliset toimensa. USA:lla on ollut tapana jo ennen Persianlahden sotaa 1991, taata luonnonvarojen saanti aseellisella väliintulolla aina 1900 luvun alusta saakka.

Viime vuosien huoleton meininki kasvoi yhdessä vapatuvan maailmankaupan kanssa. Tämä tuki liberaalia talouspolitiikkaa kotimaassa joka alensi veroja joka kasvatti nopeasti ulkomaanvelkaa.

2000 luvulla NATOn voimakas laajeneminen Euroopassa otettiin suopeasti vastaan. NATOn perustamisajankohta 1949 kuvaa sanansa mukaisesti ”nopeantoiminnan joukkojen” laitosta kun perustamisajankohdan merkit ovat pääsääntöisesti Oinaan ja Leijonan tulimerkeissä.

Obama_puhuuNyt ja tulevaisuudessa
USA aloittaa kansallisella tasolla keväällä 2010 oman muodonmuutoksensa kun Pluto Venus transformaation pakottaa kansan arvopohjat uusiksi. Tässä vaiheessa presidentti on jo itse käynyt samantyyppisen henkilökohtaisen arvokriisinsä läpi, aiemmin vuonna 2009.


USA ei ole arvomuutoksessa yksin vaan myös Israel ottaa siihen osaa (10.2.2010, 27.5.2010, 17.12.2010) kun se käy vastaavanlaisen prosessin läpi samoihin aikoihin.  Koko maailma tulee varmasti seuraamaan tätä näytelmää suurella mielenkiinnolla. Se tulee olemaan jännittävien uudistusten aikaa!


Seuraamme jo nyt keväällä 2009 kuinka raskaan teollisuuden tulee käymään. Amerikassa tätä pysyvien rakenteiden varaan rakennettua maata, käytännön koneiden varassa on edustanut autoteollisuus osuvasti Pluto Kauriin vakavuudella. Suomessa se on ollut metsä- ja metalliteollisuus. 


Tulevaisuus – inventaario kautta
Tuntuu rauhoittavalta päästä pois liioittelun ilmapiiristä joka esti itsemme kohtaamisen, edellä mainitun Pluto Jousimiehen tavoin. Tulevat vuodet elämme jalat maassa vaikutuksen alaisina ja rakennamme elämämme tosiasioiden varaan, kuten Pluto Kauris maamerkkinä opastaa ainakin vuoteen 2024 saakka.

Kiipeämme kaurismaisesti vuoren huipulle, josta näemme koko teollisenaikakauden tuottaman kokonaisuuden. Tärkeää on hyväksyä totena se, mitä näemme! Meidän on kylmästi jälleen kerran karsittava ja luovuttava niistä asioista joita emme enää tarvitse kuten ”toimimattomat” koneet, tekniset sovellutukset ja vanhat auktoriteettirakenteet. Yhtymä kohtien on edellisen kerran kanssa kun Pluto oli Kauriissa vuonna 1748, jolloin kuljettiin kohti vallankumousta eurooppalaisen älymystön johdolla, joka nostatti silloin itsenäistymisaatteen eri puolilla Eurooppaa. Kapina mieliala nousi tuolloin ihmisen perusoikeuksien puolesta, jonka seurauksena hylättiin perinteiset auktoriteetit.

– Olemme tällä kertaa Pluton ollessa jälleen Kauriin merkissä teollisen aikakauden raunioilla mekaanisen rojun keskellä ja näennäisen vapautemme kanssa, josta on luotava sellainen tulevaisuus, joka huomioi paremmin tosiasiat ”ajattomasta ikuisten arvojen” - näkökulmasta käsin.

teksti, Tuija Uusitalo 2.3.2009.

kuva, gettyimage, mostphotos.© 2008 - 2010 Astrouutiset.fi